Zrzeczenie się prawa do odwołania od decyzji administracyjnej (art. 127a kpa)

Obszerna nowelizacja kpa, która weszła w życie dokładnie wczoraj (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) przyniosła także istotne zmiany jeśli chodzi o prawo strony do przyspieszenia prawomocności decyzji. Otóż strona ma możliwość zrzeczenia się prawa odwołania od wydanej decyzji — która staje się przez to ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa).

art. 127a kpa
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do odwołania od wydanej decyzji administracyjnej

  • warunkiem skuteczności zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji jest jej otrzymanie — jest to konsekwencją tego, że zrzeczenie jest możliwe „w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania” od decyzji;
  • oznacza to, że ocena sytuacji i wybór leży w gestii strony — jeśli zależy jej na szybkim wykonaniu korzystnej decyzji, może złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania;
  • z dniem doręczenia oświadczenia strony decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a par. 2 kpa) — zatem nie będzie można się od niej już odwołać ani wnieść skargi do sądu administracyjnego;
  • organ nie ma prawa żądać, sugerować lub podpowiadać jak strona ma postąpić — natomiast znowelizowany przepis określający kształt decyzji administracyjnej nakłada na organ obowiązek pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach takiego zrzeczenia (art. 107 par. 1 pkt 7 kpa);
  • strona, która zastosowała się do błędnego pouczenia (lub jego skutków) nie może ponosić negatywnych konsekwencji swojego działania (art. 112 kpa) — w pewnych sytuacjach może to oznaczać, że strona jednak nie traci prawa do podważania prawomocnej i ostatecznej decyzji.

Dla jasności: nowelizacja kpa weszła w życie 1 czerwca 2017 r., jednak możliwość zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie dotyczy postępowań wszczętych przed tą datą (art. 16 ustawy nowelizującej).

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o