Czy brak pełnomocnictwa może oznaczać nieważność postępowania sądowego?

Papiery, papiery, papiery… Czy komuś ta czarna wizja kojarzy się z wizerunkiem prawnika?
A jednak czasem okazuje się, że tak, że owszem: papiery. Dziś zatem krótkie lecz podchwytliwe pytanie: czy brak pełnomocnictwa może skutkować nieważnością całego postępowania — czy jednak można jakoś uzupełnić zapomniany dokument?

postanowienie Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2017 r. (II UZ 72/16)
Pomijając wyjątki opisane w treści art. 89 § 2 kpc i art. 118 § 2 kpc, dokument pełnomocnictwa jest niezbędnym dowodem potwierdzającym istnienie umocowania pełnomocnika do działania w procesie w imieniu strony.

Sąd II instancji uchylił wcześniejszy wyrok i zniósł postępowanie przekazując sprawę do ponownego rozpoznania, wskazując, iż pełnomocnictwo „do reprezentowania mnie w sprawie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS” oznacza wyłącznie do umocowania do dokonania konkretnej czynności i wyłącznie przed organem rentowym. Zdaniem sądu skoro odwołanie od decyzji ZUS zostało podpisane przez adwokata, ale nie dołączono do niego pełnomocnictwa, przy czym sąd nie wezwał do uzupełnienia braku — a ustne pełnomocnictwo udzielone na rozprawie nie wiązało się z potwierdzeniem wcześniejszych czynności dokonanych przez pełnomocnika — zaś (mimo wezwania) pełnomocnik nie potwierdził wcześniejszego udzielenia pełnomocnictwa — brak prawidłowej reprezentacji strony skutkuje nieważnością postępowania.

art. 89 par. 1 kpc
Pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. (…)

Zażalenie na to postanowienie wniosła strona (reprezentowana przez feralnego pełnomocnika), powołując się, że pełnomocnictwo zostało jednak sądowi przedstawione.

Sąd Najwyższy nie uwzględnił zażalenia: pojęcie pełnomocnictwa obejmuje zarówno samo umocowanie do dokonywania czynności w imieniu strony, jak i dokument stwierdzający owo umocowanie. Samo pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, jednak na pełnomocniku ciąży obowiązek wykazania swego umocowania — na przykład poprzez dołączenia pisemnego dokumentu z podpisem mocodawcy (art. 89 par. 1 kpc).

art. 379 pkt 2 kpc
Nieważność postępowania zachodzi: (…) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;

W zakwestionowanym przez sąd okresie adwokat niewątpliwie działał bez stosowanego umocowania — klient nie tylko nie podpisał stosownego dokumentu, ale nawet podczas rozprawy nie potwierdził dokonanych przez pełnomocnika czynności (art. 97 kpc) — zatem nie doszło do następczego usunięcia wadliwości postępowania, której skutkiem jest jego nieważność (art. 379 pkt 2 kpc).

Słowem: sam sobie winien — bo jeśli stronie zależało na prowadzeniu sporu, wystarczało potwierdzić czynności dokonane przez stronę — albo chociaż podpisać dokument, o który uprzejmie poprosił sąd.

4
Dodaj komentarz

avatar
3 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Gorgonzola
Gość
Gorgonzola

W KC (art. 100) pełnomocnik może mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych (i wówczas reprezentacja następuje w pełnym zakresie bez zgód przedstawiciela ustawowego tego pełnomocnika). Uzasadnia się to tym, że nie ma potrzeby ochrony interesów małoletniego (skoro działa on w imieniu i na rzecz osoby trzeciej) i to mocodawca sam sobie na własne ryzyko decyduje, czy w ogóle i jakiego pełnomocnictwa udzieli jakiemuś szczylowi. Czy pełnomocnik w KPC (art. 86) też może mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych? KPC milczy na ten temat, brakuje nawet odpowiednika art. 100 KC. Powiedzmy, że ojciec jest pozwanym i chce, aby reprezentowała go córka (zstępny,… Czytaj więcej »

Monika
Gość
Monika

Czy brak pełnomocnictwa stanowi brak formalny pozwu ? Spółdzielnia mieszkaniowa – „Stokrotka”, która jest wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 00000123, ustanowiła prokurenta Jakuba Z. Po zapoznaniu się z sytuacja finansowa spółdzielni, prokurent stwierdził, że lokator członek spółdzielni Leon C. – nie płaci od 6 miesięcy czynszu. Jakub Z. udzielił adwokatowi Maciejowi S. pełnomocnictwo do prowadzenia w imieniu spółdzielni sprawy o zapłatę należnego czynszu przeciwko Leonowi C. Adwokat wniósł pozew o zapłatę załączając do niego udzielone mu przez Jakuba Z. pełnomocnictwo i uwierzytelnione przez niego kserokopie odpisu z rejestru KRS. Wyrokiem z dnia 14.03.2014 r. Sąd Rejonowy w O.… Czytaj więcej »

Anonimowo
Gość
Anonimowo

To co wyrabia się w sądach przekracza ludzkie pojęcie Sędziowie są bogami żadnej odpowiedzialności dlaczego nie ścigali Niemców – mordowanie palenie gwałcenie .Niewinni ludzie siedzą pomyłka życia że tata nie był Sędzio dziwne że Sędziów nikt nie zabija jakie muszą być powiązania z grupami ///////////