O tym jak sędziowie-dublerzy wydali wyrok w swojej własnej sprawie

Był czas, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego miały w „Czasopiśmie” swoją rubrykę, że starałem się w miarę na bieżąco analizować i komentować co ciekawsze wyroki — z niektórymi polemizując, niektóre aprobując. Tak się jednak porobiło, że obecnie wyroki TK mogą być odnotowywane wyłącznie w rubryce z felietonami — ot na przykład dzisiejszy, w którym stwierdzono, że sędzia nowego Trybunału Konstytucyjnego nie jest związany zasadą nemo iudex in causa sua… (wyrok TK z 24 października 2017 r., K 1/17).


sędziowie dublerzy wyrok
Sędziowie-dublerzy wydali wyrok we własnej sprawie — oceniając, że mogą wydawać wyroki, także we własnej sprawie…

Dla przypomnienia: Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do TK szereg przepisów najnowszych ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, m.in.:

  • przepis, w którym ustawodawca pozwolił sobie na stwierdzenie, że są jakieś wyroki TK, które zostały wydane z naruszeniem prawa, i że niekiedy nie trzeba ich publikować w Dzienniku Ustaw;
  • a także spec-normę pozwalającą na wpuszczenie do Trybunału sędziów-dublerów;
z ustawy wprowadzającej nowe ustawy o TK
art. 18 pkt 2. Sędzia Trybunału, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył pełnienie obowiązków Prezesa Trybunału, zwany dalej „sędzią pełniącym obowiązki Prezesa Trybunału”: 2) przydziela sprawy sędziom Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i stwarza im warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego Trybunału;
art. 19. Wyroki Trybunału oraz rozstrzygnięcia Trybunału podjęte z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym albo ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału, chyba że dotyczą one aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą.
art. 21 ust. 2. W posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą sędziowie Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

Dla odświeżenia oddechu i przećwiczenia mimiki twarzy: owi sędziowie-dublerzy — Mariusz Muszyński oraz Henryk Cioch — przegłosowali właśnie, że:

2. Art. 18 pkt 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy (…) w zakresie, w jakim dotyczą sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy zostali wybrani przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, są zgodne z art. 194 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji.
3. Art. 19 ustawy (…) jest zgodny z art. 10, art. 173 i art. 190 ust. 2 Konstytucji.

Jak dowiadujemy się z komunikatu po rozprawie:

W odniesieniu do przepisów dotyczących przydzielenia spraw sędziom Trybunału Konstytucyjnego i możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, Trybunał stwierdził, że regulacje te mają charakter generalno-abstrakcyjny i mają zastosowanie do wszystkich sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta RP. Nie odnoszą się zatem do czynności jednorazowej. W żadnym wypadku nie dotyczą one dopuszczenia do orzekania konkretnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby przepisy miały charakter indywidualno-konkretny, nie podlegałyby kognicji Trybunału, a wniosek Rzecznika byłby bezprzedmiotowy. (…)
W odniesieniu do przepisu ustawy – Przepisy wprowadzające dotyczącego zarządzania i ogłaszania określonych rozstrzygnięć Trybunału, Trybunał stwierdził, że nie naruszył on zasady podziału i równowagi władzy. Przepis ten miał zapewnić pewność i bezpieczeństwo prawne, które zostały zaburzone w związku z wydaniem przez Trybunał w określonym czasie rozstrzygnięć naruszających przepisy prawne. (…)
Postanowieniem z 24 października 2017 r. (sygn. akt K 1/17) Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o wyłączenie sędziów TK: Henryka Ciocha i Mariusza Muszyńskiego z udziału w postępowaniu w rozpatrzonej sprawie.

To jest ROFTL-felieton, przeto komentarza nie będzie.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

16 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
16
0
komentarze są tam :-)x