Polisa OC pojazdu rolniczego nie pokrywa szkody wyrządzonej przez ciągnik, który nie był używany jako środek transportu

Cóż za koincydencja: my tu o odpowiedzialności za ruch pojazdu — a Trybunał Sprawiedliwości EU we wczorajszym wyroku orzeka, że szkoda wyrządzona wskutek używania przez rolnika ciągnika jest objęta polisą OC, o ile ciągnik ten był wykorzystywany jako środek transportu — ale nie jeśli pracuje jako źródło energii do napędzania innego urządzenia rolniczego.


ubezpieczenie pojazdów rolniczych

Ubezpieczenie pojazdów rolniczych nie dotyczy ciągnika, który nie był wykorzystany jako środek transportu (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


wyrok TSUE z 28 listopada 2017 r. (C‑514/16)
Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności należy interpretować w ten sposób, że nie jest objęta zakresem pojęcia „ruchu pojazdów”, o którym mowa w tym artykule, sytuacja, w której ciągnik rolniczy uczestniczył w wypadku, jeżeli w chwili nastąpienia wypadku główna funkcja tego ciągnika nie polegała na wykorzystaniu go w charakterze środka transportu, ale na generowaniu, jako narzędzie pracy, siły napędowej koniecznej do utrzymania w ruchu pompy opryskiwacza herbicydowego.

Wydane w trybie prejudycjalnym orzeczenie dotyczyło następującej sytuacji: pracownica rozpryskiwała herbicyd na plantacji winorośli, pompę obsługiwał silnik stojącego obok ciągnika. W pewnym momencie ciągnik się wywrócił, stoczył ze zbocza — uśmiercając kobietę.

Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, zaś rodzina zmarłej wystąpiła z powództwem o zadośćuczynienie. Sąd I instancji ocenił, że co do zasady ciągnik nie uczestniczył w wypadku drogowym, zatem ubezpieczenie pojazdów rolniczych nie pokrywa wyrządzonej szkody — bo zdarzenie ten nie miało związku z używaniem pojazdu jako środka transportu.

Sprawa trafiła do TSUE, który podkreślił, iż ciągnik rolniczy niewątpliwie jest pojazdem, zaś pojęcie „ruchu pojazdu” nie jest ograniczone wyłącznie do ruchu drogowego — ruch ten może wynikać z zasadniczej funkcji pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje jednak wyłącznie szkody wyrządzone wskutek używania pojazdu jako środka transportu — nie oznacza to, że ciągnik musi koniecznie się poruszać, by być „w ruchu” — ale stojący ciągnik, który służył jako napęd pompy do oprysków, nie był używany jako środek transportu, zatem nie był pojazdem w ruchu.

Q.E.D.

7 comments for “Polisa OC pojazdu rolniczego nie pokrywa szkody wyrządzonej przez ciągnik, który nie był używany jako środek transportu

 1. Magic
  29 listopada 2017 at 17:20

  A ciągnik stojący w warsztacie, naprawiany po wypadku?
  Czy to zależy od tego w jakim charakterze uległ wypadkowi?

  • 29 listopada 2017 at 17:36

   Wierzę, że ciągnik naprawiany, który „skoczył”, podlega pod swoje OC pojazdu, nawet jeśli usterka wynikała z korzystania z innej jego funkcji :)

   (ale poczekajmy może na jakieś orzeczenia sądowe, bo mogę się mylić ;-)

 2. wojakrob
  1 grudnia 2017 at 09:50

  W takim razie jest powód do kasacji wyroku, o którym rednacz pisał wcześniej (śmierć w garażu).
  W tamtym przypadku samochód nie służył do transportu lecz do ogrzania garażu, zatem odszkodowanie nie powinno być wypłacone z OC.

  • 1 grudnia 2017 at 09:55

   O widzisz, i to jest bardzo dobry wniosek! :)

   • wojakrob
    1 grudnia 2017 at 17:57

    Tyle, że taka opcja jest na rękę ubezpieczycielowi, który zapłacił z OC pojazdu, a nie sprawcy, który uznany za odpowiedzialnego do zadośćuczynienia płacił by z własnej kieszeni. No chyba, że miał OC w życiu prywatnym. Do posiadania którego, BTW, namawiam.

 3. Paweł Piotrowicz Racłaski
  17 grudnia 2017 at 19:00

  A ciągnik rolniczy pracujący w polu? Przecież on nie uczestniczy w ruchu drogowym. Czyżby wtedy musiało działać OC gospodarstwa rolnego ?

  • 17 grudnia 2017 at 19:20

   Myślę, że ciągnik ciągnący w polu jest środkiem transportu — tenże „ruch” to nie jest „ruch drogowy”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.