Czy żetony-napiwki wręczane przez klientów kasyna powinny być ozusowane?

Poniedziałek to tradycyjny powrót do prawa pracy — dziś garść ciekawych pytań: o oskładkowanie napiwków w kasynie — czyli czy napiwki zalicza się do podstawy składek na ZUS? czy jednak skoro napiwki pochodzą od klientów i nie są finansowane przez pracodawcę, to składek na ubezpieczenia społeczne się od nich nie odprowadza?

wyrok SA we Wrocławiu z 28 lutego 2017 r., sygn. akt III AUa 1647/16)
Oskładkowaniu na szeroko rozumiane ubezpieczenia społeczne — a w dalszej konsekwencji również na ubezpieczenie zdrowotne — podlegają „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne” i to bez względu na źródło finansowania tych środków.

Spór dotyczył oskładkowania napiwków — żetonów wręczanych przez klientów w kasynie — które zdaniem ZUS powinny być wliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
W kasynie żetony-napiwki umieszczano w kasetkach przy stołach (tip boxach), uzbierane w ten sposób kwoty były dzielone między pracownikami w sposób zależny od zajmowanego stanowiska (współczynnik ten ustalali sami pracownicy). Kasyno prowadziło rejestr napiwków (art. 87 ust. 1 ustawy o grach hazardowych), a same żetony były przechowywane przez kasjera.

Od kwot wypłacanych tytułem napiwków był odprowadzany podatek dochodowy — ale nie odprowadzano od nich składek na ubezpieczenia społeczne, co ZUS wychwycił w czasie kontroli.

Wniesione przez kasyno odwołanie zostało prawomocnie oddalone przez sąd: przychodem jest całość wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy, a przepisy nie wskazują napiwków jako przychodów niewliczanych do podstawy wymiaru składek (par. 2 rozporządzenia MPiPS z 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 1949), to przychód w postaci napiwków otrzymywanych przez pracowników kasyna powinien być uwzględniony przy obliczaniu wysokości składek.

Skoro żetony pozostawiane przez klientów były przejmowane przez kasjera i przechowywane przez kasyno, to pracodawca był przez jakiś czas posiadaczem środków pieniężnych pochodzących z napiwków, zatem należy je uznać jako przychody ze stosunku pracy — i nie ma znaczenia, że przychody nie były finansowane przez pracodawcę, a także iż są to świadczenia uznaniowe i dobrowolne — zależą bowiem wyłącznie od dobrej woli grających (por. wyrok NSA z 4 kwietnia 2012., II FSK 1747/10).

Oznacza to, że napiwki w postaci żetonów stanowią przychód w rozumieniu art. 18 ust. 1 usus, zatem należy je uwzględniać przy określaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chorobowe i wypadkowe pracowników oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Sąd przypomniał przy tym, iż problem konstytucyjności przepisów pozwalających zaliczać napiwki niebędące przychodem pracodawcy do przychodów ze stosunku pracy jego pracowników był przedmiotem skargi konstytucyjnej, jednak Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania sprawie dalszego biegu ze względu na oczywistą bezzasadność skargi (postanowienie TK z 29 kwietnia 2014 r., sygn. akt Ts 68/13).

Pecunia non olet w pełnej krasie — rząd, jak wiadomo, hazardem się brzydzi, ale podatkami i ozusowaniem napiwków od klientów kasyna już mniej…

Q.E.D.

8 comments for “Czy żetony-napiwki wręczane przez klientów kasyna powinny być ozusowane?

 1. lusz
  19 grudnia 2017 at 16:32

  A co z fryzjerami, taksówkarzami, kelnerkami, dostawcami pizzy, kurierami, golibrodami, barystami, barmanami, panią na poczcie?

  Wymieniłem tylko tych, którym pozostawiłem napiwek w ciągu tego kwartału, tych, o których zapomniałem, przepraszam.

  Zarówno ZUS jak i urzędnicy celno-skarbowi uwielbiają przeprowadzać kontrole w kasynie, bo tu wszystko musi być ewidencjonowane i rejestrowane. Więc jest łatwo.

  Nie twierdzę, że pracownicy w wymienionych przeze mnie zawodach powinni płacić podatek od napiwków, a tym bardziej ZUSu, zastanawiam się tylko gdzie jest równość obywatela wobec prawa.

  • Borek
   19 grudnia 2017 at 17:25

   W ustawie zasadniczej oczywiście. ;)

  • Mike
   19 grudnia 2017 at 19:19

   równość wobec prawa to taki mityczny stwór, o którym wszyscy mówią a nikt nie widział

  • 19 grudnia 2017 at 20:35

   Ależ oczywiście, że powinni — pewnie płacą ;-)

 2. Żuraw
  19 grudnia 2017 at 20:36

  Dla mnie takie żetony i w ogóle napiwki to przecież typowe darowizny. A państwo?…. Daj kurze grzędę. Nie dość że dostaje podatek, to jeszcze chce ZUS. Skończy się na tym, że ani ZUS-u, ani podatków nie będzie, coś tam w kasynie wykombinują…..

  • przykuty
   20 grudnia 2017 at 11:29

   Niestety nie udało się nic wykombinować, bo był wyrok sądu.
   W związku z tym pracownicy kasyn płacą zarówno podatek od wzbogacenia jak i składki na ZUS od każdej otrzymanej, za dobry serwis, od gracza złotówki.
   Dodam, że nie są to pieniądze od właściciela kasyna, który wypłaca pracownikom pensje odprowadzając podatek i ZUS.

   • 20 grudnia 2017 at 11:32

    To są bardzo przykre konsekwencje państwa, które równocześnie ustala zasady (prawo) i jest jednym z graczy na rynku (o ile ZUS można uznać za taki podmiot).

    Są jeszcze bardziej rażące przykłady…

   • Żuraw
    20 grudnia 2017 at 16:56

    Owszem, w przeszłość niczego się nie wykombinuje. Ale po wyroku okaże się, że nagle klienci przestali dawać napiwki.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.