Jak wyglądało powołanie premiera Morawieckiego i jego rządu — od strony formalnej

Cokolwiek myślę o nowym rządzie, nadarza się niezła okazja prześledzić jak wyglądała niedawna roszada — rezygnacja premierki Beaty Szydło oraz powołanie premiera Morawieckiego i jego rządu — od strony formalnej.


powołanie premiera Morawieckiego rządu
Zdjęcie fałszywie sugeruje, że adiutant Błaszczak wyleciał z rządu (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki)

Wszystko zaczęło się od rezygnacji Prezeski Rady Ministrów oraz wiążącej się z tym dymisji całego rządu — ustawa zasadnicza nie przewiduje możliwości wymiany samego premiera i pozostawienia reszty ministrów (stąd przy biografii Antoniego Macierewicza powinny pojawić się dwa okresy sprawowania urzędu szefa MON). Mimo złożonej dymisji ustępujący premier nadal sprawuje swą funkcję, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, stąd powierzenie Beacie Szydło dalszego sprawowania obowiązków.
Formalnie stało się to za sprawą postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.16.2017 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. 1143).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
nr 1131.16.2017
o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów, złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło w dniu 8 grudnia 2017 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Jednak tego samego dnia prezydent desygnował nowego Prezesa Rady Ministrów, którym został Mateusz Jakub Morawiecki. „Desygnowanie” premiera nie oznacza nic więcej, iż jest on prezydenckim „kandydatem” na stanowisko szefa rządu.
Normatywnie stało się to za sprawą postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.17.2017 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1144).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
nr 1131.17.2017
o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. desygnuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO na Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Zadaniem desygnowanego premiera jest zaproponowanie prezydentowi składu swego gabinetu — to przecież mogłoby trwać znacznie dłużej, niźli stało się ostatnio — dopiero po zaproponowaniu całego składu rządu głowa państwa powołuje Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków rządu (art. 154 ust. 1 Konstytucji RP).
Podkładką pod to wszystko jest postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.18.2017 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1150)

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
nr 1131.18.2017
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Teraz taka ciekawostka (dla miłośników bzdurnych ciekawostek): premier jest powoływany „na urząd”, zaś ministrowie są powoływani „w skład” Rady Ministrów.
Oto postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.20.2017 o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1152).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
nr 1131.20.2017
o powołaniu w skład Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 11 grudnia 2017 r. powołuję w skład Rady Ministrów
Panią Beatę Marię SZYDŁO – na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów
Pana Piotra Tadeusza GLIŃSKIEGO – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Pana Jarosława Adama GOWINA – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Pana Mariusza BŁASZCZAKA – na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pana Antoniego MACIEREWICZA – na urząd Ministra Obrony Narodowej
Pana Witolda Jana WASZCZYKOWSKIEGO – na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
Pana Zbigniewa Tadeusza ZIOBRĘ – na urząd Ministra Sprawiedliwości
Panią Annę Elżbietę ZALEWSKĄ – na urząd Ministra Edukacji Narodowej
Pana Jana Feliksa SZYSZKĘ – na urząd Ministra Środowiska
Panią Elżbietę RAFALSKĄ – na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pana Krzysztofa JURGIELA – na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA – na urząd Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Pana Konstantego RADZIWIŁŁA – na urząd Ministra Zdrowia
Pana Marka Józefa GRÓBARCZYKA – na urząd Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Panią Annę Marię STREŻYŃSKĄ – na urząd Ministra Cyfryzacji
Pana Witolda Jerzego BAŃKĘ – na urząd Ministra Sportu i Turystyki
Pana Krzysztofa Józefa TCHÓRZEWSKIEGO – na urząd Ministra Energii
Panią Beatę Agnieszkę KEMPĘ – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów
Panią Elżbietę Barbarę WITEK – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów
Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów
Pana Henryka KOWALCZYKA – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Czegoś brakuje? No tak, przecież premier wziął też teczkę ministerialną — stąd jest jeszcze postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.19.2017 o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów (M.P. z 2017 r. poz. 1151).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
nr 1131.19.2017
o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 11 grudnia 2017 r. powołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO Prezesa Rady Ministrów na urząd Ministra Rozwoju i Finansów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Procedurę powołania premiera Morawieckiego i jego rządu zakończyły (art. 154 ust. 2 Konstytucji RP):

  • przedstawienie przez premiera Izbie Poselskiej programu działania Rady Ministrów (exposé) oraz złożenie wniosku o wyrażenie rządowi wotum zaufania;
  • oraz szczeronocne głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania odświeżonemu rządowi bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów („Głosowało — 435 posłów; Za — 243; Przeciw — 192; Wstrzymało się — 0; Nie głosowało — 25;  Większość ustawowa — 231”).

[edit] w Monitorze Polskim opublikowano także uchwałę o wyrażeniu wotum zaufania dla rządu (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów, M.P. z 2017 r. poz. 1177):

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, udziela wotum zaufania Radzie Ministrów.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

Czekamy na coś jeszcze? ;-)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

19 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
19
0
komentarze są tam :-)x