Jak wyglądało powołanie premiera Morawieckiego i jego rządu — od strony formalnej

Cokolwiek myślę o nowym rządzie, nadarza się niezła okazja prześledzić jak wyglądała niedawna roszada — rezygnacja premierki Beaty Szydło oraz powołanie premiera Morawieckiego i jego rządu — od strony formalnej.


powołanie premiera Morawieckiego rządu

Zdjęcie fałszywie sugeruje, że adiutant Błaszczak wyleciał z rządu (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki)


Wszystko zaczęło się od rezygnacji Prezeski Rady Ministrów oraz wiążącej się z tym dymisji całego rządu — ustawa zasadnicza nie przewiduje możliwości wymiany samego premiera i pozostawienia reszty ministrów (stąd przy biografii Antoniego Macierewicza powinny pojawić się dwa okresy sprawowania urzędu szefa MON). Mimo złożonej dymisji ustępujący premier nadal sprawuje swą funkcję, do czasu powołania nowej osoby na to stanowisko, stąd powierzenie Beacie Szydło dalszego sprawowania obowiązków.
Formalnie stało się to za sprawą postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.16.2017 o przyjęciu dymisji Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. 1143).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
nr 1131.16.2017
o przyjęciu dymisji Rady Ministrów

Na podstawie art. 162 ust. 3 w związku z art. 162 ust. 2 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przyjmuję dymisję Rady Ministrów, złożoną przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło w dniu 8 grudnia 2017 r. i powierzam jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Jednak tego samego dnia prezydent desygnował nowego Prezesa Rady Ministrów, którym został Mateusz Jakub Morawiecki. „Desygnowanie” premiera nie oznacza nic więcej, iż jest on prezydenckim „kandydatem” na stanowisko szefa rządu.
Normatywnie stało się to za sprawą postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. nr 1131.17.2017 o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1144).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2017 r.
nr 1131.17.2017
o desygnowaniu Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. desygnuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO na Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Zadaniem desygnowanego premiera jest zaproponowanie prezydentowi składu swego gabinetu — to przecież mogłoby trwać znacznie dłużej, niźli stało się ostatnio — dopiero po zaproponowaniu całego składu rządu głowa państwa powołuje Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków rządu (art. 154 ust. 1 Konstytucji RP).
Podkładką pod to wszystko jest postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.18.2017 o powołaniu Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1150)

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
nr 1131.18.2017
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO na urząd Prezesa Rady Ministrów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Teraz taka ciekawostka (dla miłośników bzdurnych ciekawostek): premier jest powoływany „na urząd”, zaś ministrowie są powoływani „w skład” Rady Ministrów.
Oto postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.20.2017 o powołaniu w skład Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1152).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
nr 1131.20.2017
o powołaniu w skład Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 11 grudnia 2017 r. powołuję w skład Rady Ministrów
Panią Beatę Marię SZYDŁO – na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów
Pana Piotra Tadeusza GLIŃSKIEGO – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Pana Jarosława Adama GOWINA – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Pana Mariusza BŁASZCZAKA – na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Pana Antoniego MACIEREWICZA – na urząd Ministra Obrony Narodowej
Pana Witolda Jana WASZCZYKOWSKIEGO – na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
Pana Zbigniewa Tadeusza ZIOBRĘ – na urząd Ministra Sprawiedliwości
Panią Annę Elżbietę ZALEWSKĄ – na urząd Ministra Edukacji Narodowej
Pana Jana Feliksa SZYSZKĘ – na urząd Ministra Środowiska
Panią Elżbietę RAFALSKĄ – na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pana Krzysztofa JURGIELA – na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pana Andrzeja Mieczysława ADAMCZYKA – na urząd Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Pana Konstantego RADZIWIŁŁA – na urząd Ministra Zdrowia
Pana Marka Józefa GRÓBARCZYKA – na urząd Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Panią Annę Marię STREŻYŃSKĄ – na urząd Ministra Cyfryzacji
Pana Witolda Jerzego BAŃKĘ – na urząd Ministra Sportu i Turystyki
Pana Krzysztofa Józefa TCHÓRZEWSKIEGO – na urząd Ministra Energii
Panią Beatę Agnieszkę KEMPĘ – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów
Panią Elżbietę Barbarę WITEK – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów
Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów
Pana Henryka KOWALCZYKA – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Czegoś brakuje? No tak, przecież premier wziął też teczkę ministerialną — stąd jest jeszcze postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2017 r. nr 1131.19.2017 o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów (M.P. z 2017 r. poz. 1151).

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
nr 1131.19.2017
o powołaniu Ministra Rozwoju i Finansów

Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., z dniem 11 grudnia 2017 r. powołuję Pana Mateusza Jakuba MORAWIECKIEGO Prezesa Rady Ministrów na urząd Ministra Rozwoju i Finansów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Procedurę powołania premiera Morawieckiego i jego rządu zakończyły (art. 154 ust. 2 Konstytucji RP):

 • przedstawienie przez premiera Izbie Poselskiej programu działania Rady Ministrów (exposé) oraz złożenie wniosku o wyrażenie rządowi wotum zaufania;
 • oraz szczeronocne głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania odświeżonemu rządowi bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów („Głosowało — 435 posłów; Za — 243; Przeciw — 192; Wstrzymało się — 0; Nie głosowało — 25;  Większość ustawowa — 231”).

[edit] w Monitorze Polskim opublikowano także uchwałę o wyrażeniu wotum zaufania dla rządu (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów, M.P. z 2017 r. poz. 1177):

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 154 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, udziela wotum zaufania Radzie Ministrów.

Marszałek Sejmu: M. Kuchciński

 

Czekamy na coś jeszcze? ;-)

19 comments for “Jak wyglądało powołanie premiera Morawieckiego i jego rządu — od strony formalnej

 1. 13 grudnia 2017 at 11:54

  BTW ciekawie wygląda to, że Morawiecki kontrasygnował decyzję o mianowaniu siebie samego na stanowisko ministerialne.

  • ajax
   17 grudnia 2017 at 19:13

   może podpisał lewą ręką ;-)

 2. Toszt
  13 grudnia 2017 at 15:16

  A czy podobnie jak przy sędziach do TK, prezydent mógłby nie desygnować wystawionego przez partię (mającą większość) kandydata? Albo w następnym kroku nie powołać kandydata premiera na urząd, albo nie powołać któregoś z ministrów?

  • 13 grudnia 2017 at 15:34

   ad. 1) prezydent desygnuje na premiera kogo chce, a powołuje go (wraz z rządem), bo mu się nadal podoba,

   ad. 2) to jest ciekawe pytanie, bo skoro „powołuje”, to — będąc konsekwentnym (ws. powoływania sędziów) — powinienem powiedzieć, że skoro „powołuje” to i „nie powołuje”, zwłaszcza, że powołanie premiera i rządu jest taką samą prerogatywą jak powołanie sędziów (art. 144 ust. 3).

   Stąd rozum (a może serce) każe powiedzieć „musi powołać”, ale serce (a może rozum) podpowiada, że „jednak nie musi powołać”

   ;-)

   • Toszt
    13 grudnia 2017 at 15:44

    Czyli przy złośliwym prezydencie możemy mieć blisko 5 lat bez rządu?… Sweet :-)

    • 13 grudnia 2017 at 16:24

     Nie, właściwie cyrk w żadnym przypadku nie może trwać dłużej niż 14+14+14+14 dni (art. 154-155 konstytucji) — wówczas mamy przedterminowe wybory (art. 155 ust. 2).

     Inna sprawa, że zapewne odmowa powołania w trybie art. 154 ust. 3 skończyłaby się gadaniem o Trybunale Stanu (niekoniecznie większością niezbędną do postawienia prezydenta przed TS).

   • 13 grudnia 2017 at 20:24

    Aktualna wykładnia jest taka, że ministra musi a sędziego nie musi.

    • 14 grudnia 2017 at 18:06

     Bo wiadomo, że praktyka konstytucyjna uciera się na praktyce politycznej ;-)

  • Art
   14 grudnia 2017 at 08:21

   Powoływanie premiera i rady ministrów NIE jest podobne jak przy sędziach TK. Sędziów TK wybiera Sejm, prezydent nie ma prawa decydować kto zostanie sędzią TK. Zupełnie inaczej niż w przypadków sędziów sądów powszechnych, których rzeczywiście powołuje prezydent i jeżeli nie zechce powołać to nie powoła. Prezydent powołuje też prezesa i wiceprezesa TK, więc może o to chodziło. W każdym razie samo odebranie przysięgi nie ma nic wspólnego z powołaniem.

 3. Mike
  13 grudnia 2017 at 17:07

  w sumie to nie wiem po co ta wymiana nastąpiła… przecież nikt poważny nie uwierzy, że ta zmiana cokolwiek oznacza… może poza widzimisię Prezesa

  • Tomasz Płókarz
   15 grudnia 2017 at 17:42

   To się cholernie zdziwisz. Moim zdaniem Kaczyński abdykował, i toi serio.

 4. gordon.shumway
  13 grudnia 2017 at 18:13

  Może jeszcze jakaś notka na temat ostatnich wydarzeń w Senacie, gdzie stworzono nową definicję kworum:
  https://www.wprost.pl/kraj/10091037/w-glosowaniu-senatu-zabraklo-kworum-trwaja-proby-udowodnienia-ze-48-jest-wieksze-od-50.html

 5. 13 grudnia 2017 at 20:25

  2. ni ma peselów, wiec skąd wiadomo, o kogo chodzi?

 6. b52t
  14 grudnia 2017 at 06:59

  W Internetach (z siedzibą w Warszawie) jest tzw. mem: zdjęcie posiedzenia RM i podpis: a teraz wszyscy przesuwamy się o jedno miejsce w prawo (bo nowy premier – tutaj to chyba będzie odczasownikowe: od premiery nowych prezentacji w formacie ppt.- siedział po prawicy byłej prezeski RM)

  • sjs
   14 grudnia 2017 at 12:19

   Tyle, że to nie wszyscy się przesiedli o jedno miejsce, a tylko dwie osoby zamieniły się miejscami.

   Swoją drogą to gdzieś trafiłem na tekst, w którym autorzy się zastanawiali czy powołania rządu nie zilustrować zdjęciem sprzed dwóch lat ponieważ było lepszej jakości.

   • b52t
    14 grudnia 2017 at 15:31

    Jasne, to prawda. Poprawniejszy byłby podpis: a teraz Beata z Mateuszem zamieniają się miejscami, reszta niech siedzi jak siedzi.

 7. red
  17 grudnia 2017 at 03:52

  Ciekawe jak to ma się od strony finansowej – pensji

  Ministrowie wraz ze zmianą Premiera tracą stanowiska
  a następnie są powoływani ponownie przez nowego Premiera

  Nie sprawdzałem w przepisach

  • 17 grudnia 2017 at 18:03

   Właściwie to powinni dostać odprawę, zresztą zdaje się, że podczas wolty we wrześniu 2007 r. (odwołani z ministrów zostali wiceministrami, aby po kilku dniach wrócić na stolce ministerialne) dostali odprawy.

 8. 18 grudnia 2017 at 00:33

  „premier jest powoływany „na urząd”, zaś ministrowie są powoływani „w skład” Rady Ministrów.”
  Tak, ale potem i tam masz „na urząd Ministra”.

  Z czego większość jest powoływana na Ministra z ministerstwem, a część tylko z teką (członka rady – 4 ostatnie pozycje)?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.