Przedawnienie opłaty za studia — jednak po 3 latach… (uchwała SN III CZP 74/17)

Pamiętacie uchwałę Sądu Najwyższego, z której wynika, że przedawnienie czesnego za studia następuje po upływie 10-letniego okresu (uchwała SN III CZP 67/15)? W wydanej kilka dni temu uchwale SN wycofuje się z tego poglądu — najwyraźniej doczytując pewien niezauważony wcześniej przepis


przedawnienie opłaty za studia

Przedawnienie opłaty za studia wyższe następuje po 3 latach — Sąd Najwyższy wycofuje się z wcześniejszego błędnego poglądu (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2017 r. (III CZP 74/17)
​Artykuł 160a ust. 7 ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym, który wszedł w życie w dniu 1 października 2014 r., określa trzyletni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia, wynikających z umów o warunkach odpłatności za studia, a art. 32 ustawy o zmianie ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym, przewiduje, usuwając występujące w tym względzie wątpliwości, że w takim samym terminie roszczenia te przedawniały się też przed wejściem w życie art. 160a ust. 7 prawa o szkolnictwie wyższym; tym samym wyłączone jest stosowanie w związku z wejściem w życie art. 160a ust. 7 normy intertemporalnej wyrażonej w art. XXXV pkt 2 pwkc.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące pytanie przedstawione przez Sąd Okręgowy w Gliwicach:

Czy do oceny przedawnienia roszczenia o opłatę za studia, wynikającą z zawartej przed 1 października 2014 r. umowy o warunkach odpłatności za studia, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2014 r., zastosowanie znajdzie art. XXXV pkt 2 ustawy z 1964 r. pwkc?

Wątpliwości dotyczyły… właściwie to nie były wątpliwości, to chyba klasyczna pomyłka poprzez niedopatrzenie: poszło o to, że wprawdzie art. 160a ust. 7 psw — przewidujący 3-letni okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o odbywanie studiów — pojawił się dopiero w 2014 r., co można interpretować, że wcześniej było inaczej:

art. 160a ust. 7 prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183)
Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.

ale równocześnie jeden z przepisów ustawy nowelizującej prawo o szkolnictwie wyższym przesądził, że taki sam trzyletni termin przedawnienia roszczeń dotyczy także umów wcześniejszych.

art. 32 nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198)
Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Skoro mamy jasność co do tego jak wygląda przedawnienie opłaty za studia, czekam na kolejną falę spraw — bo przecież sądy cały czas orzekały, po części posiłkując się poprzednią uchwałą:

9 comments for “Przedawnienie opłaty za studia — jednak po 3 latach… (uchwała SN III CZP 74/17)

 1. Mat
  22 maja 2018 at 10:43

  Witam,
  właśnie otrzymałem dokumenty, w których sąd w postępowaniu upominawczym nakazuje mi zapłacić KGPN, które wykupiło mój dług za studia z 2011 roku. Swoje roszczenia opierają właśnie na poprzedniej uchwale SN III CZP 67/15 a pozew złożyli 29 grudnia 2017 już po wydaniu uchwały SN III CZP 74/17 i teraz nie wiem czy sądy nie weryfikują tego czy jest to błąd ludzki czy ja coś źle rozumiem? Będę wdzięczny za wyjaśnienie, pozdrawiam.

  • Olgierd Rudak
   22 maja 2018 at 10:58

   Sąd wyda nakaz zapłaty jeśli papiery są OK, w szczególności nie zajmuje się przedawnieniem roszczenia z urzędu.
   Trzeba napisać co trzeba, powołać się na przedawnienie roszczenia, sąd poczyta, pomyśli i zrobi co do niego należy.

   Uchwała sama w sobie nic nie oznacza, ani dla sądu, ani tym bardziej dla strony — no i na pewno nowsza uchwała nie zastępuje starszej.

   • Mat
    22 maja 2018 at 11:32

    Nie rozumiem, w tytule art. jest „(…) W wydanej kilka dni temu uchwale SN wycofuje się z tego poglądu (…)”. Czyli po mimo zmiany swojego stanowiska a w zasadzie pomyłki jak Pan to napisał inne osoby/firmy nadal mogą się powoływać na poprzednią uchwałę?

    Mam jeszcze pytanie, wiem już że sprzeciw muszę napisać na formularzu SP i dostarczyć bądź wysłać go w dwóch kopiach. Czy mam tam opisać wszystko np. że nie otrzymałem ani jednego wezwania ze szkoły do uregulowania należności a dopiero pismo od KGPN gdzie były już doliczone odsetki czy skupić się tylko na ustawach?
    Czy znajdę gdzieś wzór jak to wypełnić? Przyznam jestem zielony w tych tematach i pierwszy raz mam kontakt z sądem.

 2. Mat
  22 maja 2018 at 12:36

  Czyli jak sąd okręgowy nie przyzna mi racji to będę musiał składać apelację tak długo aż sprawa trafi do SN gdzie ten nie będzie miał innej możliwości jak przyznać mi rację na podstawie własnej uchawły… :) Wracając jeszcze do mojej sprawy to jak przedstawić brak wezwań czy listów ze szkoły? :)

  • Olgierd Rudak
   22 maja 2018 at 12:42

   Wierzę, że sąd weźmie pod uwagę zarzut przedawnienia już w I instancji.
   Na okoliczność braku wezwań wystarczy zarzut (napisać „nie było wezwania”), ciężar dowodu spoczywa w tej sytuacji na powodzie.

 3. Mat
  22 maja 2018 at 12:55

  Jasne, bardzo Panu dziękuje za poświęcony czas i wyjaśnienia. Dam znać jak potoczy się dalej moja sprawa.

 4. judyta
  5 czerwca 2018 at 13:04

  Mat, jak potoczyła się Twoja sprawa?? Ja dostałam nakaz zapłaty za 2008r. Właśnie piszę sprzeciw do sądu.

  • Mat
   6 czerwca 2018 at 11:08

   W zeszłym tygodniu złożyłem sprzeciw i na tą chwilę czekam na informację z sądu. Jakbyś miała problem z wypełnieniem sprzeciwu to tu jest wzór – http://tiny.pl/g8bmf

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.