Przedawnienie opłaty za studia — jednak po 3 latach… (uchwała SN III CZP 74/17)

Pamiętacie uchwałę Sądu Najwyższego, z której wynika, że przedawnienie czesnego za studia następuje po upływie 10-letniego okresu (uchwała SN III CZP 67/15)? W wydanej kilka dni temu uchwale SN wycofuje się z tego poglądu — najwyraźniej doczytując pewien niezauważony wcześniej przepis


przedawnienie opłaty za studia
Przedawnienie opłaty za studia wyższe następuje po 3 latach — Sąd Najwyższy wycofuje się z wcześniejszego błędnego poglądu (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

uchwała Sądu Najwyższego z 8 grudnia 2017 r. (III CZP 74/17)
​Artykuł 160a ust. 7 ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym, który wszedł w życie w dniu 1 października 2014 r., określa trzyletni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia, wynikających z umów o warunkach odpłatności za studia, a art. 32 ustawy o zmianie ustawy — prawo o szkolnictwie wyższym, przewiduje, usuwając występujące w tym względzie wątpliwości, że w takim samym terminie roszczenia te przedawniały się też przed wejściem w życie art. 160a ust. 7 prawa o szkolnictwie wyższym; tym samym wyłączone jest stosowanie w związku z wejściem w życie art. 160a ust. 7 normy intertemporalnej wyrażonej w art. XXXV pkt 2 pwkc.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące pytanie przedstawione przez Sąd Okręgowy w Gliwicach:

Czy do oceny przedawnienia roszczenia o opłatę za studia, wynikającą z zawartej przed 1 października 2014 r. umowy o warunkach odpłatności za studia, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2014 r., zastosowanie znajdzie art. XXXV pkt 2 ustawy z 1964 r. pwkc?

Wątpliwości dotyczyły… właściwie to nie były wątpliwości, to chyba klasyczna pomyłka poprzez niedopatrzenie: poszło o to, że wprawdzie art. 160a ust. 7 psw — przewidujący 3-letni okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o odbywanie studiów — pojawił się dopiero w 2014 r., co można interpretować, że wcześniej było inaczej:

art. 160a ust. 7 prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183)
Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat.

ale równocześnie jeden z przepisów ustawy nowelizującej prawo o szkolnictwie wyższym przesądził, że taki sam trzyletni termin przedawnienia roszczeń dotyczy także umów wcześniejszych.

art. 32 nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1198)
Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Skoro mamy jasność co do tego jak wygląda przedawnienie opłaty za studia, czekam na kolejną falę spraw — bo przecież sądy cały czas orzekały, po części posiłkując się poprzednią uchwałą:

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

12 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
12
0
komentarze są tam :-)x