Czy można odkupić przyszłe wierzytelności wynikające z klauzuli niedozwolonej?

Do Sądu Najwyższego wpłynęło ciekawe zagadnienie prawne, które można skwitować następująco: czy przedsiębiorcy kupującemu od konsumenta przyszłą wierzytelność z klauzuli niedozwolonej przysługują prawa konsumenta — oraz czy w ogóle dopuszczalny jest skup takich wierzytelności (III CZP 114/17)?

1. Czy skuteczne jest rozporządzenie przez konsumenta w drodze przelewu wierzytelnością przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej, przed uprzednim stwierdzeniem abuzywności postanowienia umownego przez Sąd?
2. Czy przedsiębiorca, który nabył w drodze przelewu od konsumenta wierzytelność przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej może się skutecznie powoływać na zarzut naruszenia art. 385(1) § 1 kc?​

Przyznam, że początkowo się zdziwiłem — przelew przyszłej wierzytelności z klauzuli abuzywnej? pierwszy słyszę! — ale po namyśle wyszło mi, że sprawa zapewne dotyczy jakiegoś przedsiębiorczego „odzyskiwacza”, który skupuje owe hipotetyczne wierzytelności, aby następnie pozywać i jakoś się wyżywić (a może tylko wyżyć?). Feler takiego modelu biznesowego polega jednak na tym, że powód nie jest konsumentem — czyli być może nie przysługuje mu uprawnienie do występowania z roszczeniami należnymi konsumentom.

Na uchwałę SN zapewne przyjdzie nam nieco poczekać, dziś pozostaje nam tylko ewentualna gdybologia, do której uprzejmie zapraszam :-)

4 comments for “Czy można odkupić przyszłe wierzytelności wynikające z klauzuli niedozwolonej?

 1. Lukas
  5 grudnia 2017 at 17:08

  co do pytania 2. odpowiedzi nie powinno być, co do 1. to nie wiem, o co dokładnie w sprawie chodzi

 2. b52t
  7 grudnia 2017 at 08:00

  Czyli zainteresowani rozstrzygnięciem mogą być takimi niby-obrońcami konsumentów.
  Widać nowy rynek dla ambulance chasers, skoro podstawowy powoli się wyczerpuje.

 3. Sebastian Jakubiec
  7 kwietnia 2018 at 09:51

  Jest już i rozwiązanie ;)

  „Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego; taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.”

  http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne.aspx?ItemSID=1042-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2017

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.