Właściwość miejscowa sądu w sprawach o czyn nieuczciwej konkurencji w internecie (uchwała SN III CZP 82/17)

Obok omawianej wczoraj na łamach „Czasopisma” uchwała SN wskazująca, iż sprawie o naruszenie dóbr osobistych w internecie można wnieść pozew do sądu miejsca zamieszkania poszkodowanego (III CZP 91/17) tego samego dnia wydano jeszcze jedno orzeczenie — może nawet ważniejsze dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci.

uchwała Sądu Najwyższego z 15 grudnia 2017 r. (III CZP 82/17)
Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej może, na podstawie art. 35 kpc wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Apelacyjny w Warszawie:

Czy w przypadku popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na publikacji dokonanej w witrynie internetowej miejscem zdarzenia wyrządzającego szkodę w rozumieniu art. 35 kpc jest również obszar właściwości sądu, w którego okręgu treść umieszczona w sieci była dostępna?

To kolejna wykładnia art. 35 kpc wiążąca pojęcie miejsca „zdarzenia wywołującego szkodę” z miejscem, w którym pisał autor publikacji lub też z miejscem, w którym poszkodowany odczuł skutki czynu nieuczciwej konkurencji.

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o