Powód ma podać adres zamieszkania — nie adres korespondencyjny — pozwanego

A skoro wczoraj było o tym, że doręczenia następują pod adres zamieszkania pozwanego, dziś kilka zdań o tym czy obowiązkowe jest podanie adresu zamieszkania pozwanego — czy jednak powód może ograniczyć się do wskazania w pozwie adresu korespondencyjnego pozwanego? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 29 maja 2017 r., sygn. akt I ACz 790/17).


podanie adresu zamieszkania pozwanego

Podanie adresu zamieszkania pozwanego jest obowiązkiem powoda (art. 126 par. 2 pkt 1 kpc)


Sąd wezwał powoda do prawidłowego oznaczenia w pozwie miejsce zamieszkania pozwanego (art. 126 par. 2 kpc), bo wysyłane pod podany adres listy wracają z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Pełnomocnik powoda oświadczył, że pozwany wyjechał do Norwegii i później poda jego prawidłowy adres, czego jednak nie uczynił, zatem sąd zawiesił postępowanie z uwagi na niepodanie aktualnego adresu zamieszkania pozwanego (art. 177 par. 1 pkt 6 kpc).

art. 126 par. 2 pkt 1 kpc
Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

Po prawie roku powód wskazał nowy adres, pod którym korespondencja jest odbierana i wniósł o podjęcie postępowania.  Sąd odmówił wznowienia sprawy: podany adres był tylko adresem korespondencyjnym, więc nie jest to „miejsce zamieszkania i adres strony”, przeto powód nie dopełnił powinności — sprawa podlegała umorzeniu (art. 182 par. 1 kpc).

W zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania powód wyłożył, że przecież ustalił adres zamieszkania pozwanego, pod którym jest zameldowany, zamieszkuje i odbiera korespondencję, a dane były pozyskane z dowodu osobistego. Co więcej w toku sprawy strony się spotkały, a pozwany uznał dług, zaś pismo wskazujące aktualny adres zostało złożone w wymaganym prawem terminie.

Sąd II instancji uwzględnił zażalenie powoda: podanie adresu zamieszkania pozwanego jest obowiązkiem powoda. Sąd miał prawo — skoro pisma były wracane z adnotacją „nie podjęto w terminie” — wezwać stronę do wskazania prawidłowego adresu zamieszkania. Powód prawidłowo wykonał zarządzenie sądu, zaś informacji w piśmie procesowym, iż „powód ustalił aktualny adres pozwanego, pod którym odbiera korespondencję” nie można interpretować, że jest to tylko adres korespondencyjny, a nie adres zamieszkania pozwanego — zwłaszcza, że z treści oświadczenia o uznaniu długu wynika, że pozwany podaje taki właśnie adres.

Stąd też postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania i jego umorzeniu zostało uchylone.

Q.E.D.

3 comments for “Powód ma podać adres zamieszkania — nie adres korespondencyjny — pozwanego

 1. zds
  26 stycznia 2018 at 11:18

  Kompletna głupota. Po co sądowi adres pozwanego? Żeby doręczać mu korespondencję. Adres zamieszkania byłby potrzebny gdyby sędzia planował się do pozwanego wprowadzić.

  • 26 stycznia 2018 at 11:29

   No to mamy postulat autopoprawki do nowelizacji kpc :) bo sąd tego nie wymyślił.

  • sjs
   26 stycznia 2018 at 13:04

   Kolega miał kiedyś taką sytuację, że listy do niego w ogóle nie docierały (nie pamiętam czy to był problem z listonoszem czy właścicielem budynku) i musiał sobie założyć skrytkę pocztową.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.