Będą 5-letnie kadencje w samorządzie — bo ma być „zwiększenie udziału obywateli”

Krótko i na temat: wiele wskazuje na to, że PiS czuje się już tak pewnie — że jesienne wybory będą ostatnimi w ciągu najbliższych 5 lat. Tak, tak, czeka nas wydłużenie kadencji samorządu — a to za sprawą kolejnej ustawy o socjotechnicznym (a w tym przypadku dość kłamliwym) tytule „o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania organów publicznych” (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. z 2018 r. poz. 130).


wydłużenie kadencji samorządu

Stare dzieje, później wszystko się okazało, że jest całkowicie inaczej, a później znów się pozmieniało… (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Sprawa zasadza się w trzech znowelizowanych przepisach regulujących długość kadencji organów stanowiących gmin, powiatów i województwa.

art. 16 ustawy o samorządzie gminnym
Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.

art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym
Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

art. 16 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa
Kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

5-letnia kadencja rady gminy oznacza, że także pięć lat trwać będzie kadencja wójta (burmistrza, prezydenta) — zrównanie to wynika z art. 26 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.Wydłużenie kadencji samorządu do 5 lat dotyczyć będzie już rad gminnych i sejmików wybranych w jesiennych wyborach.

art. 15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 
Przepisy ustaw, o których mowa w art. 1, art. 2, art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (…) stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie.

Zamiast komentarza: co do zasady nie mam nic przeciwko nieco dłuższej kadencji samorządów — nie można też raczej zarzucać nowelizacji sprzeczności z konstytucją — natomiast biorąc pod uwagę, że celem jest owo „zwiększenie udziału obywateli”, nie sposób odnieść wrażenia, że jednak wydłużenie kadencji rajców udział ów raczej pomniejsza (bo zwiększony byłby w przypadku permanentnych wyborów, np. co 6 miesięcy).

5 comments for “Będą 5-letnie kadencje w samorządzie — bo ma być „zwiększenie udziału obywateli”

 1. 17 stycznia 2018 at 14:54

  a nie wynika to pośrednio z wprowadzenia kadencyjności?

  • 17 stycznia 2018 at 14:57

   Ale kadencyjność (rad narodowych) była nawet za PRL :)

   • 17 stycznia 2018 at 14:59

    :P chodzi mi o wprowadzenie „limitu” kadencji prezydentów etc. To nie w tej samej ustawie?

 2. Halcia
  31 marca 2018 at 18:17

  Ależ tu chodzi o BUDŻET OBYWATELSKI jako zwiększenie udziału obywateli… Ludzie. Tak łatwo się wypowiadać, gdy ktoś dzieli się ochłapami. Przeczytajcie sobie pierwszy artykuł! To wystarczy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.