Adres do doręczeń członka zarządu spółki w KRS

Omawiane wczoraj zmiany w sposobie składania sprawozdań finansowych do KRS to nie ostatnia ciekawa zmiana wynikająca z opublikowanej właśnie nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). Kolejną ciekawostką jest obowiązek złożenia w KRS adresów do doręczeń członków zarządu spółek, ich prokurentów, a także likwidatorów (art. 19a ust. 5 ustawy o KRS).

art. 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. (…)

Zgodnie z nową regulacją:

  • do każdego wniosku o wpis do rejestru osób reprezentujących podmiot należy załączyć, wraz z oświadczeniem o zgodzie na powołanie (które dość niedawno zastąpiły notarialny wzór podpisu) — adres do doręczeń tych osób;
  • w przypadku zmiany tego adresu podmiot — a także sama zainteresowana osoba — ma obowiązek podać nowy adres; zgłoszenie zmian jest wolne od opłaty sądowej (art. 19a ust. 5c);
  • dla jasności: zgłoszony w KRS adres do doręczeń nie musi być adresem zamieszkania — zgodnie z ustawą nie ma przeszkód, by członek zarządu podał adres spółki bądź inny adres;
  • zatroskanych o własną prywatność spieszę zapewnić: adres do doręczeń nie jest ujawniany w odpisie z KRS;
  • do czego ma służyć ten adres? jak sama nazwa — do doręczeń pism procesowych lub orzeczeń dotyczących zainteresowanych osób (dodany art. 133 par. 2c kpc);
  • brak zgłoszenia zmiany adresu będzie skutkował pozostawieniem w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (dodany art. 139 par. 3(1) kpc).

Nowelizacja ustawy o KRS wchodzi w życie 15 marca 2018 r. (art. 55 ustawy nowelizacyjnej), z tym, że:

  • każdy podmiot będzie miał obowiązek uzupełnić dane o adres do doręczeń wraz z pierwszym dowolnym wnioskiem składanym do KRS, nie później jednak niż w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji (art. 34 ustawy);
  • w przypadku spraw w toku w pierwszej instancji (ale tylko dotyczących zmiany lub wpisu osób reprezentujących podmiot) sąd wezwie do uzupełnienia danych o adres do doręczeń (coś czuję, że wiosną można się będzie spodziewać lawiny niezrozumiałych i niewykonanych zarządzeń, art. 33 ustawy).

PS całkiem na marginesie: obowiązek podania adresów członków zarządu jest wskazany także w art. 166 par. 1 pkt 5 ksh — czy tylko ja mam wrażenie, że przepis ten się nie przyjął?

Q.E.D.

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o