„Oszukuje sąd i manipuluje” — „w celu wymuszenia orzeczeń?” — może naruszać dobra osobiste adwokata

Niedzielny wieczór to dobra okazja na kilka zdań o sławnych, pięknych i bogatych. Skoro zatem kilka dni temu gruchnęło, że „Wydawca „Wprost” mami szansą na uratowanie życia polskiego alpinisty. I zbiera na to pieniądze”, dziś czas na kilka zdań o jednym sporze między Romanem Giertychem a wydawcą tygodnika „Wprost” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 marca 2017 r., sygn. akt VI ACa 1850/15).


giertych wprost wyrok


Roman Giertych wytoczył powództwo o ochronę dóbr osobistych przeciwko wydawcy „Wprost”, żądając opublikowania przeprosin w kilku portalach oraz 50 tys. złotych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Poszło o to, że w portalu Wprost.pl napisali, że prawnik miał „manipulować dokumentami składanymi do sądu w celu wymuszenia na sądzie korzystnej dla siebie decyzji”. Opublikowana informacja była nieprawdziwa, przez co podważała jego uczciwość i profesjonalizm zawodowy.

Pan Roman Giertych umyślnie wprowadził w błąd Sąd Okręgowy, posługując się po raz kolejny nieaktualnym sprawozdaniem finansowym spółki za 2012 r. Celem tej manipulacji było wymuszenie pozytywnej decyzji dotyczącej zabezpieczenia. („Czy Roman Giertych oszukuje sąd i manipuluje danymi w celu wymuszenia orzeczeń? AWR Wprost składa kolejny pozew”)

Sprawa zaczęła się od innego procesu, w ramach którego adwokat złożył (w lipcu i wrześniu 2014 r.) wnioski o udzielenie zabezpieczenia, do których dołączył fotokopie sprawozdania finansowego wydawcy za 2012 r., oświadczając, że sprawozdanie za 2013 r. jeszcze nie zostało złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Tymczasem sprawozdanie sporządzono w lutym 2014 r., złożono do sądu w lipcu, a ujawniono je w KRS 2 października 2014 r.

Sąd częściowo uwzględnił roszczenia, prawomocnie nakazując wydawcy „Wprost” opublikowanie stosownego oświadczenia w serwisie Wprost.pl oraz zapłatę 20 tys. złotych tytułem zadośćuczynienia.

Agencja Wprost sp. z o.o. — wydawca serwisu Wprost.pl przeprasza pana Romana Giertycha za to, że doprowadziła do naruszenia jego dóbr osobistych poprzez umieszczenie w dniu 30 października 2014 r. na stronie serwisu Wprost.pl materiału prasowego bezpodstawnie sugerującego, iż Roman Giertych oszukuje sąd i manipuluje danymi w celu wymuszenia orzeczeń. Powyższe oświadczenie publikowane jest w wyniku przegranego procesu sądowego. Agencja Wprost sp. z o.o.

Sporny tekst bezzasadnie zarzucał R. Giertychowi umyślne złożenie nieaktualnego sprawozdania finansowego — skoro sprawozdanie spółki zostało ujawnione już po złożeniu wniosków o zabezpieczenie roszczenia. Wydawca nie złożył sprawozdania za 2013 r. w wymaganym prawem terminie (powód sprawdził akta rejestrowe 18 lipca 2014 r.), toteż składając wniosek o zabezpieczenie adwokat mógł twierdzić, że sprawozdania jeszcze nie ma.

W tej sytuacji dobra osobiste naruszał już sam tytuł tekstu („oszukuje sąd i manipuluje danymi”), jak i zawarte w nim tezy, które przypisywały adwokatowi negatywne cechy. Dobitnie postawiony zarzut manipulacji w toku postępowania sądowego i naruszenia zasad etyki adwokackiej nie pozostawiał czytelnikom wątpliwości co do prawdziwości informacji. Decydując się na publikację strona pozwana naruszyła obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności dziennikarskiej (art. 12 ust. 1 pr.pras.), w szczególności nie dochowała powinności sprawdzenia zgodności z prawdą rozpowszechnionych informacji — co wyklucza wyłączenie bezprawności działania pozwanego wydawcy.

W takim przypadku osobie, której dobra osobiste zostały naruszone, przysługuje zadośćuczynienie — bo działanie wydawcy było zawinione, zaś w takich okolicznościach — w ocenie sądu wydawcą tygodnika „Wprost” kierowała chęć celowego zniesławienia Giertycha — samo opublikowanie przeprosin nie niweluje skutków naruszenia (art. 448 kc).

Q.E.D.

1 comment for “„Oszukuje sąd i manipuluje” — „w celu wymuszenia orzeczeń?” — może naruszać dobra osobiste adwokata

  1. b52t
    5 lutego 2018 at 07:04

    A pamiętam jak Wprost, ładnych paręnaście lat temu, dało się czytać, ba! sprawiało to sporą przyjemność.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.