Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez internet

A skoro jakiś czas temu było o nowych formularzach KRS służących do składania sprawozdań finansowych to dziś czas na kilka zdań o tym, że to może być ostatnia taka zmiana — a to za sprawą ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).

Zmiany są obszerne i ich dokładnie rozkminienie troszkę zajmie, jednak dziś chciałem zwrócić uwagę na nowy przepis nakazujący składanie sprawozdania finansowego do KRS przez internet.

art. 19e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (w brzmieniu od 15 marca 2018 r.)
Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

A mianowicie:

 • spółki i inne zobowiązane podmioty będą miały obowiązek złożyć roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie podlegało ono badaniu), odpis uchwały  zatwierdzającej sprawozdanie i o podziale zysku lub pokryciu straty (por. art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r. poz. 395) poprzez ministerialny system teleinformatyczny (art. 19e ustawy o KRS);
 • zgłoszenie w.w. dokumentów podpisywać będzie (e-podpisem lub via ePUAP) co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji spółki, której numer PESEL jest ujawniony w KRS (art. 19e ust. 2 ustawy) — o ile dobrze rozumiem obowiązek podpisania się przez „co najmniej jedną osobę” dotyczy każdego podmiotu, także takiego, gdzie umowa lub statut przewiduje reprezentację łączną;
 • do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie o rachunkowości;
 • składane w ten sposób dokumenty finansowe trafiać będą do jawnego repozytorium dokumentów finansowych (art. 9a ustawy o KRS).

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zasadniczo wchodzi w życie już 15 marca 2018 r. (art. 55 ustawy nowelizacyjnej, jest jednak sporo wyjątków), ale przecież żadna nowa regulacja nie byłaby kompletna bez przepisów przejściowych i wykonawczych, a zatem warto pamiętać, że:

 •  do 30 września 2018 r. podmiot będzie mógł złożyć do KRS kopię dokumentów (znaczy się skan), oczywiście także po opatrzeniu ich e-podpisem lub ePUAP-em (art. 38 ust. 2 ustawy);
 • natomiast szczegóły techniczno-organizacyjne określić ma rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (art. 19e ust. 10 ustawy o KRS).

Zamiast komentarza: coś mi mówi (vide problemy z CEPiK, z ePUAP, etc. etc.), że może być rozsądnie raz-dwa załatwić sprawozdanie, podjąć uchwałę i złożyć papiery przed 15 marca.

14 comments for “Składanie sprawozdania finansowego do KRS przez internet

 1. ola
  12 marca 2018 at 19:31

  Zastanawiające jest co w przypadku wspólnika – osoby prawnej zarejestrowanej za granicą. Czy zamiast członka zarządu tej zagranicznej osoby prawnej będzie mógł nadal podpisywac uchwałę pełnomocnik wspólnika (posiadający nr PESEL) a następnie tenże dokonałby podpisu elektronicznego. Co Pan sądzi? Projekt milczy na ten temat.

  • Olgierd Rudak
   13 marca 2018 at 09:38

   Ustawa milczy, więc nie wiadomo jak załatwi to minister, który będzie tworzył pod to system (inna sprawa, że ciekawe co dokładnie system będzie wpuszczał — czy będę mógł własnym ePUAP-em podpisać cokolwiek dowolnej spółki? np. odwołać zarząd KGHM — tyle, że referendarz będzie musiał umieć wyłapać taki przekręt?)

   PS oczywiście „odwołać zarząd” mówię w dalszej perspektywie (bo za zakrętem mamy 100% wniosków do KRS via internety).

   • b52t
    13 marca 2018 at 11:00

    Ustawa milczy też o pełnomocnikch, w tym profesjonalnych pełnomocnikach.

    A, btw, witryna ems.ms.gov.pl informuje, że jest na wakacjach:

    W związku z prowadzonymi pracami technologicznymi w MS, uprzejmie informujemy, że w dniach od 13 marca od godziny 7:00 do 15 marca do godziny 7:00 nie będzie możliwe zalogowanie się do sytemów e-KRS i EMS.

    • Olgierd Rudak
     13 marca 2018 at 11:07

     Oczywiście, dziś znów sprawdzałem coś, co mnie aktualnie (od 3 tygodni) mocno interesuje… Oni chyba wszyscy mają tam permanentną przerwę.

    • Olgierd Rudak
     15 marca 2018 at 10:31

     Coś drgnęło — teraz jest informacja

     W związku z prowadzonymi pracami technologicznymi w MS, uprzejmie informujemy, że w dniach od 13 marca od godziny 7:00 do 15 marca do godziny 12:00 nie będzie możliwe zalogowanie się do sytemów e-KRS i EMS.

     ;-)

 2. tebafla
  24 marca 2018 at 16:45

  Dzień dobry. Czy dobrze zrozumiałam, że sprawozdanie fiansowe spółki z o.o. będzie można podpisać poprzez ePUAP a niekoniecznie podpisem kwalifikowanym? Od stycznia tego roku mam zawieszoną dzialalnośc spółki i tylko ze wzgl. na wysłanie sprawozdania musiałabym kupić podpis kwalifikowany.

  • Olgierd Rudak
   24 marca 2018 at 17:24

   Tak, wystarczy ePUAP, pod warunkiem, że ten członek zarządu (lub prokurent, wspólnik) ma PESEL.

   • tebafla
    24 marca 2018 at 17:28

    Ufff…a to ulga. Dziękuję serdecznie! :)

 3. Klaudia Grochocka
  5 kwietnia 2018 at 15:40

  Czy faktycznie prokurent (prokura samoistna) może wysłać elektronicznie przez epaup sprawozdanie finansowe do KRS ?

  • 5 kwietnia 2018 at 16:27

   Jeszcze nie sprawdzałem czy faktycznie tak jest, ale przepis brzmi tak:

   Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. (…)

   …więc po namyśle stwierdzam, że być może rzeczywiście „osoba fizyczna” musi być „wpisana jako” — pewnie wcześniej skupiłem się na tym numerze PESEL ujawnionym w KRS.

 4. Barbara Sznajder-Szczepańska
  11 kwietnia 2018 at 10:55

  Czy Doradca Podatkowy będzie mógł podpisać w imieniu spółki którą rozlicza?

  • Olgierd Rudak
   11 kwietnia 2018 at 11:07

   Jako pełnomocnik — nie, bo nie ma możliwości złożenia dokumentacji przez pełnomocnika.

 5. Grzegorz
  27 kwietnia 2018 at 14:57

  Kazus: Prezes Zarządu jako jedyny członek zarządu został odwołany z końcem marca i faktycznie nie zajmuje się już sprawami Spółki. KRS nie wpisał jeszcze nowych członków zarządu do rejestru. Jakieś pomysły na to kto ma złożyć sprawozdanie finansowe, skoro numer PESEL nowych członków zarządu nie jest ujawniony w rejestrze? Czekać na ich wpisanie? A co jeśli z jakiś przyczyn (zwrot, wezwanie do uzupełniania braków, przewlekłość) KRS nie zdąży ich wpisać do 30 września? Znając życie Ministerstwo nie myślało nad takimi scenariuszami.

  • Olgierd Rudak
   27 kwietnia 2018 at 15:53

   Tak, z informacji prasowych wynika, że najsamprzód trzeba poczekać na wpis nowego członka zarządu do KRS.

   Pomysł z tą elektroniką może i był niezły, ale chyba rzeczywiście w szczególnych przypadkach nie pomyślano o jakiejś furtce.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.