Prokurent u jednoosobowego przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (art. 109(1) kc)

Krótko i na temat: opublikowany dziś blok ustaw tworzących tzw. „konstytucję biznesu” to nie tylko relatywnie krótkie prawo przedsiębiorców czy ustawa o CEIDG ale też sążnista ustawa wprowadzająca (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która nowelizuje tyle przepisów, że wyliczający je przypis nie zmieścił się na całej jednej stronie (!).

Mniejsza z tym; natomiast ciekawą zmianą wydaje się nowelizacja art. 109(1) par. 1 kc zezwalająca na udzielenie prokury przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (czyli „człowieka z firmą”, wpisanego do CEIDG).

art. 109(1) par. 1 kc
Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

(Na marginesie: uważam, że przy dzisiejszym brzmieniu art. 109(1) kc instytucja prokurenta dla przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG po prostu „nie przyjęła się”, i to raczej za sprawą ustawodawcy, który przewidział ją wyłącznie w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, por. „Czy przedsiębiorca indywidualny może udzielić prokury?”).

Dla porządku należy dodać, że:

 • każda prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG (podobnie jak w przypadku spółek wpisanych do KRS), a także po ogłoszeniu upadłości, otwarciu likwidacji oraz przekształceniach (art. 109(7) par. 2 kc);
 • przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić udzielenie oraz odwołanie prokury do CEIDG (art. 109(8) par. 1 kc);
 • sposób wpisania prokury do CEIDG został opisany w art. 38-42 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647).

PS Dlaczego ustawa wprowadzająca „konstytucję biznesu” jest taka długa? Ano także dlatego, że nowelizuje szereg ustaw, które nie mają żadnego związku z nowym prawem przedsiębiorczości, m.in. ustawę o Polskim Czerwonym Krzyżu (art. 4) oraz ustawę o ustanowieniu medalu „Za udział w walkach o Berlin” (art. 6).

4 comments for “Prokurent u jednoosobowego przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG (art. 109(1) kc)

 1. b52t
  4 kwietnia 2018 at 08:14

  To prawda, że przeglądając jakąś ilość wpisów w CEIDG nie spotkałem się z prokurentem dla przedsiębiorcy wpisanym do tej bazy, z pełnomocnikami owszem.

  Czyli ustawa jest tak długa, bo jest kompleksowa (od kiedy mogę zacząć pracę w TVPiS albo PRPiS?).

 2. Bartek
  8 maja 2018 at 00:03

  jak dobrze rozumiem w tej chwili dzięki wprowadzeniu prokury przy działalnościach wpisanych do ceidg będzie można zalegalizować prowadzenie czynności w firmach przez współmałżonków bez zgłaszania ich do zus w przypadku gdy prokura nie będzie związana z umową o pracę ?

  • Olgierd Rudak
   8 maja 2018 at 09:00

   Oj wątpię. Prokurent to nie „praca”, lecz szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Na ZUS-ach się nie znam, ale nie sądzę, by równocześnie zmieniono przepisy o składkach.

   • Anonim
    8 maja 2018 at 10:11

    Prokura to „pełnomocnictwo” do reprezentowania firmy więc jeśli zamiast właściciela działalności umowę z klientem podpisze prokurent to jest to legalne , za prokure można wyznaczyć wynagrodzenie bez umowy o pracę, więc jest to taka praca ale nie praca, nie wiem czy świadomie ustawodawca dał możliwość cichego zalegalizowania by małżonkowie mogli pomagać w firmie bez niepotrzebnych często kosztów ozusowania. Jest dobrze trzeba się cieszyć że weszła zmiana w życie

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.