Udostępnienie ekspertyz MSZ w sprawie wyboru Donalda Tuska na szefa RE

A skoro jednym z tematów tygodnia jest wyciek z MSZ tajnej notatki Z-99/2018 dotyczącej relacji polsko-amerykańskich, to dziś czas na kilka zdań o tym, że organy władzy państowej mają obowiązek udostępnić ekspertyzy, na które się publicznie powołują.

nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 17 października 2017 r. (II SAB/Wa 223/17)
Wszystkie opinie ekspertów, zarówno te wewnętrzne jak i zewnętrzne, będące w posiadaniu Ministra Sprawa Zagranicznych i wykorzystane przez niego publicznie, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 i art. 6 udip.

Sprawa dotyczyła głośnych swego czasu ekspertyz, na które powoływał się ówczesny minister dyplomacji, a z których wynikało, że wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej był nielegalny (jedną z tych ekspertyz miał ponoć sporządzić obecny szef MSZ, Jacek Czaputowicz).

Po ujawnieniu informacji o istnieniu tych ekspertyz z wnioskiem o ich udostępnienie wystąpiło Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, jednak ministerstwo odparło, że dokumenty nie mogą być przekazane, albowiem stanowiły one „analizy oraz opinie naukowców i ekspertów zajmujących się prawem europejskim, które były przez nich dobrowolnie udostępniane MSZ. Resort nie zamawiał tych ekspertyz, ani nie ponosił żadnych kosztów związanych z ich powstaniem. Ekspertyzy te nie stanowią własności resortu, MSZ nie posiada praw autorskich i stosownych licencji, dlatego nie mogą one zostać udostępnione”.
Zdaniem stowarzyszenia odmowa niemająca formy decyzji administracyjnej naruszała ustrojowe gwarancje prawa do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP), zatem do WSA trafiła skarga na bezczynność organu.

art. 6 ust. 1 udip
Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
1) polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań; (…)
4) danych publicznych, w tym: (…)
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, (…)

W orzeczeniu wydanym w trybie uproszczonym WSA stwierdził bezczynność organu i zobowiązał Ministera Spraw Zagranicznych do rozpoznania wniosku w przedmiocie dostępu do informacji publicznej w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku.

Zdaniem sądu minister jako centralny organ administracji publicznej jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Równocześnie każda opinia, jak też informacja o autorstwie dokumentu — niezależnie od tego czy jest sporządzona wewnątrz organu, czy też na zewnątrz — i wykorzystana publicznie przez organ, stanowi informację publiczną. Skoro zatem minister Waszczykowski w wywiadzie telewizyjnym powołał się na ekspertyzy dowodzące rzekomej nielegalności wyboru Donalda Tuska na stanowisko, to oznacza, że dokumenty te służyły do wypracowania stanowiska zaprezentowanego opinii publicznej — nie można zatem twierdzić, iż ekspertyzy miały charakter prywatny.
Nie ma przy tym znaczenia, że analizy nie były ani opłacone, ani zamawiane przez MSZ — decydujący jest sam fakt ich użycia dla publicznego zaprezentowania stanowiska resortu.

Oczywiście organ może odmówić udostępnienia informacji publicznej z powołaniem się na przepisy o ochronie informacji niejawnych, innych tajemnic, bądź prywatności (art. 5 udip) — jednak odmowa powinna mieć formę decyzji administracyjnej.

Q.E.D.

PS z ostatniej chwili: w skardze kasacyjnej MSZ — już kierowany przez Jacka Czaputowicza — miał ponoć stwierdzić, że ekspertyz… nie posiada (vide „Ekspertyz nie mamy i co nam zrobicie? Ciąg dalszy sprawy znikających ekspertyz Waszczykowskiego”).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
2
0
komentarze są tam :-)x