Rodzice bardzo ciężko poszkodowanego dziecka mogą domagać się zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych

Takiej kumulacji w Sądzie Najwyższym jak wczoraj chyba jeszcze nie było. W serii trzech uchwał wydanych w składzie siedmiu sędziów SN wyraził pogląd, że można przyznać zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych (art. 448 kc) rodzinie osoby, która wskutek deliktu doznała ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu.

uchwała składu 7 sędziów SN z 27 marca 2018 r. (III CZP 36/17)
​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Uchwały są odpowiedzią na dość podobne wnioski KNF, Rzecznika Finansowego oraz składu SN badającego skargę kasacyjną (postanowienie SN  z 21 kwietnia 2017 r., I CSK 472/16) i zasadniczo sprowadzają się do pytania:

Czy roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 kc przysługuje osobom bliskim poszkodowanego także wtedy, gdy na skutek czynu niedozwolonego poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu?

Wątpliwości powstały w sporze o odpowiedzialność szpitala za drastyczne zaniedbania lekarzy w czasie porodu, które spowodowały nieodwracalne komplikacje zdrowotne (dziewczynka „cierpi na małogłowie, czterokończynową postać mózgowego porażenia dziecięcego z bardzo znacznym upośledzeniem rozwoju umysłowego, ma lekoodporną padaczkę, nie mówi, nie siedzi, nie przekręca się na boki, nie kontroluje czynności fizjologicznych (…) jej stan nie rokuje poprawy”).

uchwała składu 7 sędziów SN z 27 marca 2018 r. (III CZP 60/17)
​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Sąd zasądził na rzecz pokrzywdzonego dziecka rentę i zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną rozstrojem zdrowia (art. 444 par. 1 kc w zw. z art. 445 par. 1 kc) oraz przyznał rodzicom zadośćuczynienie za naruszenie ich dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych z chorą córką. Więzi te nie zostały wprawdzie zerwane (dziecko żyje), ale biorąc pod uwagę stan zdrowia nie ma możliwości kształtowania prawidłowych relacji między rodzicami a dzieckiem.

uchwała składu 7 sędziów SN z 27 marca 2018 r. (III CZP 69/17)
​Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wczorajsze uchwały oznaczają, że Sąd Najwyższy podtrzymał najnowszą linię orzeczniczą, w której więź rodziców z dzieckiem, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję, a przez to nawiązanie normalnych relacji rodzinnych, jest dobrem osobistym, zatem po jej zerwaniu rodzicom przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie (por. wyrok SN z 9 sierpnia 2016 r., II CSK 719/15).

2 comments for “Rodzice bardzo ciężko poszkodowanego dziecka mogą domagać się zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych

 1. ajax
  28 marca 2018 at 19:48

  Małogłowie jest zaburzeniem rozwojowym i nie ma żadnego związku z opieką w trakcie ciąży czy porodu. Tu jeśli jest czyjaś wina to jednego lub obojga rodziców, ze takie dali geny. Chyba, że matka przebyła jakąś chorobę w ciąży spośród tych, które blokują rozwój mózgowia. Tyle, że ani bakterii ani wirusa przed sadem nie postawisz. Przy pozostałych opisanych skutkach – bez dokładnej analizy dokumentacji nie można nic stwierdzić.

  • Olgierd Rudak
   28 marca 2018 at 21:08

   Nie znam się, wierzę, że aż tak sąd nie dałby się zrobić w balona (biegłym) — ale sprawdziłem i piszą, że mikrocefalia może mieć też przyczyny środowiskowe, np.:

   Czynniki środowiskowe: ekspozycja na szkodliwe czynniki w trakcie ciąży – alkohol, papierosy, leki przeciwdrgawkowe (barbiturany, karbamazepina)
   Czynniki matczyne: choroby ciężarnej takie jak fenyloketonuria, cukrzyca
   Czynniki płodowe: niezakaźne schorzenia obejmujące ośrodkowy układ nerwowy płodu – urazy okołoporodowe, niedokrwienie mózgu, krwawienia do tkanki mózgowej, niedotlenienie mózgu
   Czynniki infekcyjne: TORCH, czyli grupa patogenów wywołująca zakażenia wewnątrzmaciczne: toksoplazmoza, zakażenie wirusem różyczki, infekcja wirusem cytomegalii lub wirusem opryszczki zwykłej.

   za: http://www.mjakmama24.pl/noworodek/zdrowie-i-dolegliwosci-noworodka/maloglowie-przyczyny-i-objawy-microcefalii,551_9515.html

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.