Czy kantor wymiany walut może użyć symboli „€” i „$” w znaku towarowym?

A teraz coś z nieco innej beczki: w niedawnym orzeczeniu Sąd EU stwierdził, że nawet jeśli sam fakt użycia symboli walut euro „€” i dolara „$” w znaku towarowym może być podstawą do przyjęcia braku zdolności odróżniającej tego znaku dla działalności obejmującej wymianę walut — to EUIPO musi dokładnie uzasadnić decyzję odmowną (wyrok Sądu EU z 8 marca 2018 r. w sprawie Cinkciarz.pl sp. z o.o. vs. EUIPO, T-665/16).


znak towarowy cinkciarz.pl


Sprawa dotyczyła wniosku o rejestrację znaku towarowego złożonego przez polską spółkę Cinkciarz.pl — znaku graficznego, w którym wykorzystano symbole walut €” i dolara „$” — dla szeregu towarów i usług, m.in. oprogramowania komputerowego, sprzętu i akcesoriów komputerowych, nośników danych (klasa 9), operacji walutowych, wymiany pieniędzy, usług kantorów,  informacji bankowych, handlu walutami (klasa 36) oraz publikowania tekstów (klasa 41), etc. etc. (łącznie około 80 towarów i usług).
Jednak zdaniem EUIPO taki znak towarowy nie może być zarejestrowany ze względu na to, że znak ma charakter opisowy, zaś elementy graficzne w postaci kształtu kół są pozbawione zdolności odróżniającej — „nie są na tyle znaczące, aby odwrócić uwagę odbiorców od przekazu, jaki niosą ze sobą symbole „€” i „$” w odniesieniu do przedmiotowych towarów i usług”.

Rozpatrując skargę na odmowę rejestracji znaku towarowego wniesioną przez Cinkciarz.pl sp. z o.o. Sąd EU podkreślił, iż brak odróżniającego charakteru jest bezwzględną przeszkodą rejestracji znaku towarowego — nie można bowiem zarejestrować znaku, który składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług.
Jednakże w każdym przypadku obowiązkiem EUIPO jest uzasadnić decyzję odmowną w odniesieniu do każdego towaru lub usługi — bo i podstawa do odmowy musi dotyczyć każdego towaru lub usługi (przy czym jeśli tworzą one jednolitą kategorię lub grupę, to można ograniczyć uzasadnienie do tego zbioru).

W odniesieniu do znaku towarowego zgłoszonego przez Cinkciarz.pl decyzja wydana przez EUIPO ograniczona była do konkluzji, że wszystkie towary i usługi mają związek z wymianą walut — nie uzasadniając dlaczego w ten sposób traktuje m.in. „agencje nieruchomości”, „zarządzanie majątkiem nieruchomym”, „agencje ściągania wierzytelności” czy też „ściąganie czynszów”. Co więcej nawet w odniesieniu do usług związanych z wymianą walut EUIPO nie wskazał dlaczego właściwie potraktował znak towarowy jako opisowy oraz zakwestionował jego zdolność odróżniającą.

Zdaniem Sądu EU decyzja o odmowie rejestracji znaku oparta na ogólnych przesłankach nie może być uznana za prawidłowo uzasadnioną, toteż nie pozostało nic innego jak stwierdzenie jej nieważności.

Q.E.D.

Dodaj komentarz

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o