Konsument może przelać wierzytelność z klauzuli abuzywnej na przedsiębiorcę (III CZP 114/17)

Krótko i na temat: w wydanej w piątek uchwale Sąd Najwyższy przyjął, że przelew wierzytelności przysługujących konsumentowi z klauzuli niedozwolonej na przedsiębiorcę jest dopuszczalny nawet przed stwierdzeniem jej istnienia przed sąd.

uchwała Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2018 r. (III CZP 114/17)
​Przelew przez konsumenta na przedsiębiorcę wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym nie wymaga do swej skuteczności uprzedniego stwierdzenia przez sąd niedozwolonego charakteru postanowienia umownego; taki charakter postanowienia umownego może być stwierdzony w toku postępowania w sprawie o zapłatę wytoczonej dłużnikowi przez przedsiębiorcę, który nabył wierzytelność.

Uchwałę podjęto w odpowiedzi na następujące pytanie przedstawione przez sąd:

1. Czy skuteczne jest rozporządzenie przez konsumenta w drodze przelewu wierzytelnością przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej, przed uprzednim stwierdzeniem abuzywności postanowienia umownego przez Sąd?
2. czy przedsiębiorca, który nabył w drodze przelewu od konsumenta wierzytelność przyszłą mającą swoje źródło w klauzuli abuzywnej może się skutecznie powoływać na zarzut naruszenia art. 385(1) § 1 kc?​

Pytanie dotyczyło następującej sytuacji: konsument zawarł z kancelarią prawną (spółkę z o.o.) umowę cesji wierzytelności wynikających z polisolkaty (po jej rozwiązaniu), kancelaria wystąpiła do sądu o zwrot należności, sąd roszczenia uwzględnił — wychodząc z założenia, że przelew wierzytelności był ważny i skuteczny. Nie istnieje też norma prawna, która zakazywałaby indywidualnej kontroli abuzywności wzorca umowy w toku sprawy wytoczonej przez przedsiębiorcę, który odkupił roszczenia od konsumenta.

Pozwany ubezpieczyciel w apelacji zarzucił nieważność cesji — bo konsument nie może zbyć tego rodzaju wierzytelności, a to dlatego, że uprawnienie jest ściśle związane z osobą konsumenta — toteż sam przelew wierzytelności był nieważny, to strona pozwana nie była legitymowana czynnie w sprawie.

Finalnie spór trafił do Sądu Najwyższego, który przyjął, iż przelew wierzytelności z klauzuli niedozwolonej jest dopuszczalny, zaś w takim przypadku sąd będzie badał czy wzorzec umowy naruszał prawa konsumenta niezależnie od tego czy powództwo wytoczył sam konsument, czy przedsiębiorca-cesjonariusz.

4 comments for “Konsument może przelać wierzytelność z klauzuli abuzywnej na przedsiębiorcę (III CZP 114/17)

 1. Anonim
  10 kwietnia 2018 at 11:47

  Kancelaria prawna w formie spółki z o.o. ;)

  • Olgierd Rudak
   10 kwietnia 2018 at 12:37

   Cóż, nie jest to zakazane — nie wolno radcy prawnemu lub adwokatowi świadczyć usług w ten sposób, ale oczywiście działalność prawnicza może być prowadzona w różnej formie prawnej.

   • b52t
    10 kwietnia 2018 at 12:50

    Nie wspominając, że „Kancelaria prawna” to może być – wprowadzająca, co prawda, w błąd – część firmy (nazwy) przedsiębiorstwa.

    • Olgierd Rudak
     10 kwietnia 2018 at 13:22

     Wierzę, że jeśli bierze się za pozywanie, to coś jest na rzeczy ;-)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.