Jaka jest maksymalna kara za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym?

Jaka jest maksymalna kara za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym? Czy sąd może orzec — w przypadku naruszenia przepisów o dopuszczalnej maksymalnej prędkości przez osobę, która nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów — karę ograniczenia wolności? (wyrok Sądu Najwyższego z 21 czerwca 2018 r., IV KK 232/18).


maksymalna kara przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Maksymalna kara za przekroczenie dopuszczalnej prędkości to grzywna w wysokości 5 tys. złotych — sąd nie może orzec kary ograniczenia wolności (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Kierowca samochodu Volkswagen został obwiniony o przekroczenie dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym o 44 km/h (jechał z prędkością 104 km/h na odcinku, na którym było ograniczenie do 60 km/h) oraz o prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy.

art. 92a kw
Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Sąd uznał obwinionego winnym zarzucanych mu czynów i wyrokiem nakazowym wymierzył mu — za oba wykroczenia, tj. art. 92a kw oraz art. 94 par. 1 kw — łącznie (art. 9 par. 2 kw) karę ograniczenia wolności (art. 20 par. 1 kw) polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin. Wyrok uprawomocnił się wskutek niezaskarżenia przez żadną ze stron.

art. 94 par. 1 kw
Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

Kasację od orzeczenia wniósł Prokurator Generalny, którego zdaniem skoro maksymalną karą za przekroczenie dozwolonej prędkości podczas jazdy samochodem jest grzywna, to sąd nie mógł zastosować kary ograniczenia wolności.

art. 9 par. 2 kw
Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

Sąd Najwyższy podzielił ten pogląd: skoro maksymalną karą za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w ruchu drogowym jest grzywna — podobnie „wycenione” jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień — to sąd nie miał prawa orzec kary surowszej, jaką jest ograniczenie wolności.

Z tego względu zaskarżony wyrok został uchylony w części dotyczącej kary, a sprawa zwrócona do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Zamiast komentarza: do czego to doszło, żeby Prokurator Generalny szedł na rękę łobuzom drogowym — a Sąd Najwyższy szedł ręka w rękę z takim prokuratorem (można tak powiedzieć).

7 comments for “Jaka jest maksymalna kara za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym?

 1. sjs
  14 lipca 2018 at 09:06

  Nie wiem czy na rękę. Po pierwsze skoro prawo nie daje takiej możliwości, to nie daje, a po drugie to jeśli obwiniony nie zarabia ponad średnią to 5 tysięcy grzywny może być dla niego bardziej odczuwalne.

  • Olgierd Rudak
   15 lipca 2018 at 21:45

   Jednak kodeksowa gradacja surowości kar tak mówi — grzywna stoi niżej niż ograniczenie wolności (tych 5 tys. i tak przecież nie wlepią).

 2. Magic
  14 lipca 2018 at 13:57

  Doczego to doszło, że sądy same wymyślają prawo?

 3. BelgiaMiszczem
  14 lipca 2018 at 17:57

  Czy wiadomo, może nie tyle na jakiej podstawie prawnej, ale na drodze jakiego rozumowania, sąd postanowił wymierzyć karę ograniczenia wolności? Może to było jakieś wykonanie zastępcze kary OW zamiast niespłaconej grzywny?

  • Olgierd Rudak
   15 lipca 2018 at 21:45

   Wbrew pozorom to się zdarza nader często. Myślę, że w przypadku wyroków nakazowych to może być efekt techniki copy-paste.

 4. Anonim
  15 lipca 2018 at 20:07

  czemu 60 a nie 50 km/h ?

  • Albert Stonoga
   16 lipca 2018 at 11:28

   Art 20 i 21 PORD

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.