Czy przywłaszczenie znalezionego telefonu może się skończyć więzieniem — i czy to zależy od tego, że sprawca naruszył zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Dziś czas na pytanie nieco podchwytliwe — ale odpowiedź będzie naprawdę łopatologiczna. Zatem: czy przywłaszczenie znalezionego telefonu może skończyć się więzieniem lub warunkowym umorzeniem — w zależności od tego, że sprawca naruszył orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych? (wyrok Sądu Najwyższego z 27 czerwca 2018 r., III KK 432/17).


przywłaszczenie znalezionego telefonu

Przywłaszczenie znalezionego telefonu jest przestępstwem — zaś z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia może skorzystać tylko osoba, która nie była uprzednio skazana za przestępstwo popełnione umyślnie (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Sprawa dotyczyła przestępstwa przywłaszczenia znalezionego telefonu komórkowego Samsung S5 o wartości 2 tys. złotych (art. 284 par. 3 kk). Sąd uznał oskarżonego winnym czynu, ale uznając, że wina oskarżonego i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, warunkowo umorzył postępowanie na 2-letni okres próby.

Od prawomocnego wyroku kasację wniósł Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, którego zdaniem zastosowanie warunkowego umorzenia jest dopuszczalne tylko jeśli sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne — tymczasem oskarżony był już prawomocnie skazany za niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów.

art. 66 par. 1 kk
Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Sąd Najwyższy uwzględnił kasację i zwrócił sprawę do ponownego rozpoznania: jedną z ustawowych przesłanek dopuszczalności warunkowego umorzenia jest brak uprzedniej karalności sprawcy za przestępstwo umyślne (art. 66 par. 1 kk). Tymczasem kilka tygodni wcześniej sprawca został prawomocnie skazany za niestosowanie się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (art. 244 kk).

Nie ma przy tym znaczenia czy sąd miał obiektywną możliwość uzyskania aktualnej informacji o karalności oskarżonego. Wymóg niekaralności ma charakter bezwzględny, uchybienie nie jest zależne zatem od stanu wiedzy sądu rozpoznającego sprawę — aczkolwiek sąd powinien dołożyć w tym zakresie należytej staranności i ustalić status sprawcy.

Jak zatem widać przywłaszczenie znalezionego telefonu rzeczywiście może skończyć się w więzieniu (art. 284 par. 3 kk przewiduje zagrożenie do 1 roku pozbawienia wolności) — a czy sprawca trafi za kraty może zależeć także od tego czy prowadził pojazd mimo wydania przez sąd stosownego zakazu.

Q.E.D.

3 comments for “Czy przywłaszczenie znalezionego telefonu może się skończyć więzieniem — i czy to zależy od tego, że sprawca naruszył zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych?

 1. 17 sierpnia 2018 at 11:18

  Szkoda, że nie ma szczegółów jak doszło do sprawy o przywłaszczenie znalezionego telefonu. Tzn. domyślam się, że pewnie to było coś w stylu:
  – O! Taki telefon zgubiłem… O! to mój. Oddawaj!
  – Spadaj, znalezione – nie kradzione.

 2. Ania
  17 sierpnia 2018 at 13:27

  Dlaczego sąd nie wiedział o wyroku innego sądu? Czy baza nie jest aktualizowana 24/7? Ostatnio Wyborcza (http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,142076,23771294,jak-konrad-oszukiwal-kobiety.html) opisywała drastyczniejszy przypadek:

  „Gdy w 2011 r. stanął przed sądem, miał też za sobą 27 prawomocnych wyroków za drobne kradzieże i wyłudzenia. Był skazywany przez sądy w różnych częściach kraju. Co ciekawe, wszystkie wydały wyroki w zawieszeniu”.

  • Mike
   18 sierpnia 2018 at 10:24

   eeech, zapewne jest kapusiem różnych służb, więc uchodzi mu w miarę na sucho

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.