Zdaniem TSUE niewyrejestrowany samochód musi mieć polisę OC, nawet jeśli właściciel nie zamierza już nim jeździć i schował go na własnym podwórku

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że każdy pojazd, który nie został oficjalnie wycofany z ruchu powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności OC posiadacza, nawet jeśli właściciel, który już nim nie jeździ zaparkował go na własnym podwórku — a za szkodę wyrządzoną wskutek ruchu tego pojazdu odpowiedzialność może ponosić jego właściciel, nawet jeśli nie można mu zarzucać doprowadzenia do samego wypadku.


niewyrejestrowany sprawny pojazd ubezpieczenie obowiązkowe

Nawet niezarejestrowany lecz sprawny i zdolny do ruchu samochód powinien mieć polisę OC, nawet jeśli właściciel nie zamierza już nim jeździć (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


wyrok TSUE z 4 września 2018 r. w sprawie Fundo de Garantia Automóvel vs. Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana i Cristiana Micaela Caetano Juliana (C-80/17)
1) (…) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, gdy dany pojazd jest w dalszym ciągu zarejestrowany w państwie członkowskim i jest zdolny do jazdy, lecz w związku z decyzją jego właściciela, który nie ma już zamiaru go prowadzić, pozostaje zaparkowany na terenie prywatnym.
2) (…) [ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny] ma prawo wystąpić z roszczeniem nie tylko przeciwko osobie odpowiedzialnej lub osobom odpowiedzialnym za spowodowanie wypadku, ale również przeciwko osobie, która podlegała obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ruchu pojazdu, który spowodował szkody podlegające naprawieniu przez tę instytucję, lecz nie zawarła w tym celu umowy, nawet jeśli osoba ta nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadek, w ramach którego wystąpiły te szkody.

Właścicielka samochodu ze względu na stan swojego zdrowia przestała jeździć samochodem, postawiła go więc na własnym podwórku, formalnie go nie wyrejestrowując i nie opłacając polisy OC. Po jakimś czasie samochód zabrał syn kobiety, jednak przejażdżka skończyła się tragicznie — zginął chłopak i dwóch pasażerów.

Rodzinie ofiar odszkodowanie zapłacił portugalski ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny — żądając, w drodze regresu, zwrotu przeszło 400 tys. euro od właścicielki auta, która nie miała ważnej polisy.
Zdaniem kobiety skoro auto było przechowywane na podwórku pod własnym domem i nie miała ona zamiaru wprowadzać go do ruchu, to nie istniał obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Sprawa w trybie prejudycjalnym trafiła do TSUE, który podkreślił, że obowiązek zawarcia ubezpieczenia przez posiadacza sprawnego (zdolnego do jazdy) pojazdu mechanicznego wynika z faktu jego zarejestrowania (braku formalnego wyrejestrowania) — nawet jeśli właściciel postanowił schować go we własnym garażu lub zaparkować na własnym podwórku.
Automobil taki jest nadal pojazdem — nie przestaje nim być tylko dlatego, że właściciel unieruchomił go na prywatnym terenie i nie zamierza już go prowadzić.

W takim przypadku ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny ma prawo dochodzić roszczeń za szkodę wynikającą z ruchu tego pojazdu (por. art. 436 kc) od właściciela pojazdu, który uchybił obowiązkowi zawarcia ubezpieczenia pojazdu mechanicznego — nawet jeśli nie można zarzucać mu odpowiedzialności za sam wypadek.

Orzeczenie to wydaje się chyba ważne dla wszystkich kierowców, którzy z takich czy innych przyczyn — chwilowo i bezpiecznie, we własnym przekonaniu — decydują się zawiesić kluczyki na kołku, zaś auto schować do szopy.

3 comments for “Zdaniem TSUE niewyrejestrowany samochód musi mieć polisę OC, nawet jeśli właściciel nie zamierza już nim jeździć i schował go na własnym podwórku

 1. wojakrob
  4 września 2018 at 20:52

  Czyli jak nie jest sprawny to można nie płacić?

  Oczywiście przerysowuję.

  • Olgierd Rudak
   4 września 2018 at 21:01

   No jak jest niesprawny — czyli nie będzie „w ruchu”, bo nie ma przecież deus ex machina — to nie trzeba…

  • Magic
   5 września 2018 at 05:13

   Ale musi być nie sprawny do tego stopnia, że nie da się go poruszyć nawet lawetą. Jak będzie spadał z lawety to też będzie w ruchu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.