Warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem — także w przypadku jeśli sąd nie sporządza uzasadnienia z urzędu

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli kilka akapitów o tym, że uzasadnienie postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym jest warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej — zatem jeśli sąd nie przesyła orzeczenia z uzasadnieniem, strona powinna o nie wystąpić, a dopiero w następnej kolejności pisać skargę.

postanowienie Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2018 r. (II CZ 98/17)
W postępowaniu nieprocesowym sąd drugiej instancji uzasadnia postanowienie oddalające apelację, wydane na posiedzeniu niejawnym, na wniosek uczestnika złożony w terminie tygodniowym od dnia doręczenia sentencji (art. 387 § 1 zdanie 2 kpc w związku z art. 13 § 2 kpc).

Orzeczenie wydano w sporze o odrzucenie skargi kasacyjnej od postanowienia dotyczącego wpisu do księgi wieczystej jako niedopuszczalną (art. 398(6) par. 2 kpc) — a to ze względu na brak uprzedniego wniosku o sporządzenie uzasadnienia.
Spółka będąca uczestnikiem postępowania otrzymała odpis orzeczenia bez uzasadnienia, aby 2 miesiące później wysłać pocztą skargę kasacyjną. Tymczasem zgodnie z art. 398(5) par. 1 kpc skargę kasacyjną można wnieść w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem — a jeśli orzeczenie nie jest uzasadnianie z urzędu, to warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest złożenie wniosku o jej doręczenie wraz z uzasadnieniem.

Sąd Najwyższy oddalił zażalenie wniesione przez spółkę: w postępowaniu nieprocesowym sąd pierwszej instancji uzasadnia i doręcza postanowienia stosownie do art. 357 kpc (art. 517 kpc), zaś brak uregulowań odnoszących się do postępowania apelacyjnego wskazuje, iż należy sięgać do przepisów o procesie (art. 13 par. 2 kpc).

Tu reguły są proste: sąd drugiej instancji uzasadnia orzeczenie z urzędu, ale w sprawach, w których apelację oddalono lub zmieniono zaskarżony wyrok, pisemne uzasadnienie sporządza się wyłącznie na wniosek strony i jej tylko doręcza się orzeczenie z uzasadnieniem (art. 387 par. 1 i par. 3 kpc).
Nie ma znaczenia, iż postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym. W takim przypadku sąd doręcza uczestnikom postępowania sentencję orzeczenia (art. 331 par. 1(1) kpc), która to czynność zastępuje ogłoszenie orzeczenia — od tej chwili biegnie tygodniowy termin na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia (art. 387 par. 3 kpc). Art. 387 par. 3 kpc nie modyfikuje ogólnej reguły, iż sporządzenie uzasadnienia postanowienia oddalającego apelację następuje tylko na wniosek uczestnika postępowania.

W konsekwencji oznacza to, że złożona skarga kasacyjna była niedopuszczalna, zatem zażalenie podlegało odrzuceniu oddaleniu.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
4
0
komentarze są tam :-)x