Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (19 października)

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe — Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych, znany dotąd jako Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2156).

Dla jasności i przejrzystości:

 • Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych wyznaczono na 19 października (czyli legislatywa nie zdążyła: wszakże projekt przedstawiony był na początku września, a sama ustawa ma datę 4 października);

USTAWA
z dnia 4 października 2018 r.
o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

W hołdzie Duchownym Niezłomnym — bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski — stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 19 października ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 • nowe święto nie jest świętem w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, więc sklepy w Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych będą czynne (z wyjątkiem 19 października 2025 r., kiedy — szybko to sprawdziłem w kalendarzu — wypada niedziela);
 • co za tym idzie 19 października nie będzie jeszcze jednym dniem wolnym od pracy.

I to by było właściwie na tyle, na razie.

4 comments for “Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (19 października)

 1. sjs
  19 listopada 2018 at 19:51

  Parlament pracował nad tą ustawą na tych samych posiedzeniach co nad ustawą o 12.11.

  • Olgierd Rudak
   20 listopada 2018 at 09:44

   No i że im się nie pokićkało!

 2. b52t
  20 listopada 2018 at 10:02

  A jakby tak zaordynować narodowi/suwerenowi (który przecież tego chce, taka jest jego wola, skoro wybrał takich właśnie przedstawicieli i dał im władzę), narodowy dzień dni świątecznych acz niewolnych od pracy, i ustanowić go dniem wolnym (jako pamięć pamięci i rekompensatę, że te inne nie są wolne?

  • Olgierd Rudak
   20 listopada 2018 at 11:23

   To już byłoby najpiękniejsze poplątanie z pomieszaniem. Należy podpowiedzieć ten pomysł pomysłodawcom parlamentarnym, niewątpliwie raczą z niego skorzystać!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.