Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o.

A skoro w piątek było o tym, że w jednej wsi może być utworzone tylko jedno koło gospodyń wiejskich i można być członkiem tylko jednego koła gospodyń wiejskich — to w poniedziałek będzie o tym, że kodeks spółek handlowych wreszcie doczekał się regulacji określającej zasady rezygnacji z funkcji przez jedynego członka zarządu spółki z o.o.

Otóż przepisami ustawy z 8 listopada 2018 r. dla niepoznaki nazwanej ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) w art. 202 ksh dodano par. 6, zgodnie z którym:

 • rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o. wymaga złożenia oświadczenia o rezygnacji z funkcji wspólnikom spółki;
 • wraz z rezygnacją z funkcji przez jedynego członka zarządu ma on obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników (tu pojawia się nowy art. 233(1) ksh), chyba że umowa spółki określa inną procedurę (na przykład zarząd powoływany jest przez radę nadzorczą albo przez inną osobę, art. 201 par. 4 ksh);
 • zaproszenie na takie zgromadzenie wspólników powinno wyraźnie wskazywać, iż członek zarządu zrezygnował z funkcji (zatem jego przedmiotem powinno być przede wszystkim obsadzenie zarządu);
 • ważne: rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o. jest skuteczna dopiero następnego dnia po dniu zgromadzenia wspólników — ma to oczywiście przeciwdziałać sytuacji, w której spółka przez pewien czas „toczy się” bez zarządu.

art. 202 par. 6 ksh
Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 233(1) chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Dla jasności: generalnie ustawa o fikuśnym tytule wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r., jednak znowelizowany art. 202 par. 6 ksh dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw (art. 35 pkt 1 ustawy).

 

15 comments for “Rezygnacja jedynego członka zarządu spółki z o.o.

 1. Woltan
  3 grudnia 2018 at 16:37

  Jak było dotychczas?

 2. max
  3 grudnia 2018 at 21:20

  A w jaki sposób członek zarządu składa oświadczenie, jeśli sam jest jednym ze wspólników?

  • Olgierd Rudak
   3 grudnia 2018 at 21:41

   j/w: zwołuje walne zgromadzenie, po którym rezygnacja jest skuteczna

   • Grzegorz
    19 grudnia 2018 at 12:52

    A co w sytuacji gdy walne zgromadzenie nie przyjmie uchwały o powołaniu nowego członka zarządu? Czy wtedy też rezygnacja jest skuteczna?

    • Olgierd Rudak
     19 grudnia 2018 at 12:59

     Przepis wyraźnie mówi kiedy rezygnacja jest skuteczna — i nie wprowadza takiego warunku.

     • Grzegorz
      19 grudnia 2018 at 13:13

      Czy w takim razie spółka może zostać bez zarządu (odpowiedzialność, itd.)?

      • b52t
       19 grudnia 2018 at 13:26

       Odpowiedzialność wskazania zarządu leży wtedy na odpowiednich organach (radzie nadzorczej lub zgromadzeniu udziałowców), jeśli nie będzie to uzupełnione, to sąd – KRS – może wyznaczyć kuratora, którego zadaniem jest uzupełnienie tego braku.

 3. b52t
  3 grudnia 2018 at 22:01

  zupełnie bokiem przeszła ta informacja, a to dość istotna zmiana nie tylko dla „jednoosobowych” sp. z o.o.

  • RYBY
   4 grudnia 2018 at 08:21

   Już wystarczająco karkołomna jest konstrukcja spółki jednoosobowej.
   A teraz ten jednoosobowy prezes musi powiadomić jednoosobowego wspólnika (siebie samego), że będzie rezygnował i wyznaczyć miejsce i termin walnego zebrania

   • Olgierd Rudak
    4 grudnia 2018 at 08:34

    Właśnie dlatego SN przyjmuje, że w takim przypadku wymagana jest forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

    • b52t
     4 grudnia 2018 at 08:49

     Ta forma wynika z samego KSH (?).

     • Olgierd Rudak
      4 grudnia 2018 at 09:12

      art. 210 par. 2 ksh

      W przypadku gdy [jedyny] wspólnik, o którym mowa w art. 173 § 1, jest zarazem jedynym członkiem zarządu, przepisu § 1 nie stosuje się. Czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

 4. darjan
  5 grudnia 2018 at 08:54

  Przepis będzie miał zastosowanie w przypadku rezygnacji ostatniego lub jedynego członka zarządu. A czy miałby zastosowanie w przypadku jednoczesnej rezygnacji wszystkich członków zarządu? Z jednej strony wydaje się, że tak, bo przecież wówczas, w konsekwencji wystąpi sytuacja, że „żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony”. Z drugiej strony, czy jednak, zgodnie z art. 205 par. 2 KSH oświadczenia o rezygnacji mogą sobie członkowie zarządu powręczać nawzajem?

  • Olgierd Rudak
   5 grudnia 2018 at 09:00

   Czuję, że wykoncypowałeś jedno z pierwszych zagadnień dla SN ;-)
   (Osobiście powiedziałbym, że analogicznie do j/w — bo może nie być „przekazu” do wspólników.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.