Czy brak podwójnej awizacji może być podstawą do podważenia skuteczności doręczenia na podst. art. 139 par. 1 kpc?

Czy brak podwójnej awizacji może być podstawą do podważenia skutecznego domniemania doręczenia? Czy strona, która uważa, że listonosz nie zostawił w skrzynce awiza, może ograniczyć się do takiego stwierdzenia — czy powinna jednak przedstawić jakieś dowody na tę okoliczność? (postanowienie Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2019 r., IV CZ 74/18).

Orzeczenie dotyczyło „sporu z sądem” (pun intended) o skutek jaki ma brak podwójnej awizacji dla oceny prawidłowości doręczenia korespondencji z sądu.

Zaczęło się od tego, że sąd II instancji wezwał do usunięcia braków formalnych wniesionej skargi kasacyjnej; mimo dwóch zawiadomień pełnomocnik nie odebrał przesyłki (art. 139 par. 1 kpc). Zdaniem sądu oznacza to, że przesyłka została doręczona, więc strona nie uzupełniła pisma we wskazanym terminie — ergo skarga została odrzucona.

art. 139 kpc
§ 1. W razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób — w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć. (…)
§ 2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. (…)

Zażalenie na to postanowienie zostało oparte o twierdzenie pełnomocnika, że „żadne awizo ani pierwsze ani drugie nie zostało pozostawione w skrzynce”, którego poczta nie informowała (podczas gdy odbierał inną korespondencję) o oczekującym wezwaniu, toteż skarżący zażądał uchylenia postanowienia oraz „przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego” na okoliczność braku podwójnej awizacji przesyłki.

Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska: w przypadku niemożności doręczenia przesyłki z sądu pod prawidłowy adres strony (lub pełnomocnika) listonosz ma obowiązek zostawić awizo i wyznaczyć 7-dniowy termin na odbiór korespondencji, a po upływie tego terminu czynności powtórzyć. W myśl utrwalonego orzecznictwa doręczenie następuje w dniu odebrania pisma z poczty, a jeśli adresat nie odebrał korespondencji (lub odebrał po upływie 14 dni od pierwszej awizacji), pismo uważa się za skutecznie doręczone w ostatnim dniu tego terminu (por. postanowienie SN z 5 czerwca 2009 r., I CZ 26/09;  postanowienie SN z 12 marca 2015 r., I CZ 6/15).

Zarzut skarżącego polega na twierdzeniu, iż żadne awizo nie zostało pozostawione przez listonosza. Jednak także w takim przypadku zastosowanie ma art. 139 par. 1 kpc, chyba że strona skutecznie wzruszy domniemanie prawidłowego doręczenia. Dla skutecznego podniesienia zarzutu nie jest wystarczające gołosłowne twierdzenie strony (jej pełnomocnika), iż żadne awizo nie zostało pozostawione w skrzynce pocztowej — konieczne jest udowodnienie, a co najmniej uprawdopodobnienie tej okoliczności (postanowienie SN z 14 lutego 2013 r., II CZ 189/12; postanowienie SN z 4 czerwca 2014 r., II CZ 13/14).

Uprawdopodobnieniem takim może być dowód, iż u operatora pocztowego została złożona reklamacja lub podjęto inną próbę wyjaśnienia tej kwestii — tymczasem skarżący nie przedstawił żadnego dowodu to, że złożył skargę na brak podwójnej awizacji (zamiast tego wezwał sąd do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego) — co pozwala przyjąć, iż nie przedstawił żadnej przesłanki do podważenia skuteczności doręczenia wezwania do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej.

Q.E.D.

24
Dodaj komentarz

avatar
6 Comment threads
18 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Grzesiek Daszuta
Gość
Grzesiek Daszuta

To w sumie ciekawe, bo przy jednym z ostatnich kontaktów z pocztą polską zostałem poinformowany że jako odbiorca nie jestem uprawniony do reklamacji – zgodnie z odpowiedzią PP jest do tego uprawniony jedynie nadawca jako usługobiorca.

RYBY
Gość
RYBY

Też spotkałem się z taką informacją. Umowę z pocztą (poprzez zakup, naklejenie znaczka i wrzucenie listu do skrzynki) zawiera nadawca.

Mateusz
Gość
Mateusz

Z tego co wiem, przesyłki z KPA może odebrać każdy (pełnomocnictwo zwykle, wspolzamieszkujacy i inne osoby z art. 37 PrPoczt), a w KPC i KPK tylko adresat i pełnomocnik pocztowy (ten drugi od niedawna, art. 139 par. 1[1] i 133 par. 2a). Czy wie Pan dlaczego jest taka niespójność? W ogóle jest dla mnie dziwne, że KPC i KPK pozwalają doręczyć domownikowi przez listonosza, ale jak tenże domownik przyjdzie do urzedu z awizo, to już nie, bo procedura wyłącza prawo pocztowe. Przecież to będzie ten sam domownik!

Centavo (@centavo_pl)
Gość

Wyjaśnienie ostatniej kwestii jest bardzo proste – pracownik w urzędzie pocztowym nie ma możliwości zweryfikowania, czy przychodząca osoba jest rzeczywiście domownikiem (zwłaszcza teraz, gdy z dowodów osobistych usunięto adres zameldowania). A listonosz pukający do drzwi może domniemywać, że osoba, którą zastał w mieszkaniu jest domownikiem.

Centavo (@centavo_pl)
Gość

Myślę, że przynajmniej niektórych takich sytuacji dałoby się uniknąć, gdyby Portale Informacyjne zaczęły funkcjonować tak jak trzeba. W Portalu wyświetliłaby się informacja, że wysłano pismo, a po paru dniach oczekiwania na przesyłkę można by pofatygować się na pocztę zapytać czy jakiś list nie czeka. Ale oczywiście dostęp do spraw uzyskuje się z opóźnieniem albo wcale, a o tym czy dane pismo/protokół trafi do portalu decyduje chyba losowanie.

Anonimowo
Gość
Anonimowo

Reklamacje pocztowe dotyczące braku awiza ZAWSZE kończą się na stwierdzeniu, że oba awiza zostały dostarczone. Co z tego, że do sąsiadów/kosza.

SpeX
Gość

A czy przypadkiem, PP przy udziale państwa, robi jakiś nowy system/sposób doręczenia? Nie pamiętam dokładnie co to było, to chodziło o jakieś e-doręczenie?