Zakaz grodzenia brzegów rzek i jezior (art. 232 pr. wodn.)

Są pytania i zagadnienia, które wracają, a powrót ten jest tym boleśniejszy, że przecież w tzw. międzyczasie zmienia się prawo. Należy do nich m.in. pytanie o zakaz grodzenia brzegów rzek i jezior — czyli czy właściciel gruntu przylegającego do brzegu może postawić płot lub w inny sposób uniemożliwić przejście przez jego prywatną działkę?

(Uprzedzając pytania: tekst pt. „Stawianie płotów przy brzegach rzek i jezior” odnosi się do poprzedniej, nieobowiązującej już ustawy prawo wodnego z 2001 r., natomiast obecnie aktem obowiązującym jest ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. z 2018 r. poz. 2268).


Zakaz grodzenia brzegów

Prawo wodne przewiduje zakaz grodzenia brzegów rzek i jezior oraz zakazywania i uniemożliwiania przejścia przez choćby prywatną działkę w odległości 1,5 m od linii brzegu — a jak jest zakaz, to jest też kara (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


Zmiany zmianami, ale podstawowe zręby regulacji są takie same jak wcześniej:

 • nadal obowiązuje zakaz grodzenia brzegów — stawiania płotów na nieruchomościach przylegających do „publicznych śródlądowych wód powierzchniowych” oraz wód morskich i morza terytorialnego — w odległości mniejszej niż 1,5 metrów od linii brzegu (art. 232 ust. 1 pr.wodn.);
 • zakazane jest także zakazywanie lub uniemożliwianie przejścia przez choćby całkowicie prywatną działkę, w pod warunkiem, że pieszy będzie się trzymał nie dalej niż 150 cm od brzegu wody;
 • a wynika to z generalnej zasady, iż każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego — m.in. w zakresie wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych a także amatorskiego połowu ryb (art. 32 ust. 1-2 pr.wodn. — ja to sobie tak upraszczam, że jak się wejdzie do wody, to czasem trzeba z niej też wyjść);
art. 232 prawa wodnego
1. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy grodzenia terenów ochrony bezpośredniej stref ochronnych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne.
4. Właściwy organ Wód Polskich, a na obszarze pasa technicznego dyrektor urzędu morskiego, mogą, w drodze decyzji, zwolnić z zakazu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego.
 • co to znaczy „śródlądowe wody powierzchniowe”? to bardzo proste: dzielimy je na płynące (cieki naturalne i źródła; jeziora i inne naturalne zbiorniki wodne, które mają naturalny dopływ lub odpływ wód powierzchniowych; sztuczne zbiorniki wodne usytuowane na wodach płynących; kanały) oraz stojące (jeziora i naturalne zbiorniki wodne niezwiązane z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi, art. 21-23 pr.wodn.);
 • natomiast wody „publiczne” to te, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (art. 211 ust. 3 pr.wodn.);
 • dla jasności: w Polsce nie ma prywatnych rzek, a wynika to z przepisu, w myśl którego śródlądowe wody płynące stanowią własność Skarbu Państwa (podobnie w przypadku morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych, art. 211 ust. 2 pr.wodn.);
 • pozwala to chyba na pewne uproszczenie: nie trzeba sprawdzać kto jest właścicielem wody, wystarczy sprawdzić czy woda jest stojąca — bo całkowicie dozwolone jest ogrodzenie działki, która przylega do brzegu (niekoniecznie prywatnego!) śródlądowej wody stojącej (czyli jeziora lub innego zbiornika, który nie jest powiązany „bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi”, art. 23 pr.wodn.);
 • więcej trudności nastręczy nam dokładne wyliczenie owej „linii brzegu”, od której wszakże należy liczyć owe 1,5 metrów — otóż jest to „krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat”. I tu ustawodawca sam ma wątpliwości: jeśli krawędź brzegu jest prosta linia brzegu biegnie tą krawędzią, ale jeśli nie jest wyraźna… należy wezwać geodetę, który mierzy granicę porostu traw, etc. etc. (art. 220 pr.wodn.);
 • zakaz grodzenia brzegów rzek i jezior nie jest bezwarunkowy: nie dotyczy on oczywiście stref ochronnych ujęcia wody, obrębów hodowlanych, terenów zastrzeżonych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa (tereny zamknięte);
 • zwolnienie z zakazu stawiania płotów może być także podyktowane bezpieczeństwem publicznym lub obronnością państwa (art. 232 ust. 4 pr.wodn.);
 • naruszenie zakazu grodzenia brzegów rzek i jezior, a także zakazywanie lub uniemożliwianie przechodzenia przez obszar położony 1,5 metrów od linii brzegowej jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. złotych (art. 478 pkt 2 pr.wodn.).

Q.E.D.

10
Dodaj komentarz

avatar
5 Comment threads
5 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Robert
Gość
Robert

Ja w innym temacie przychodzę. Przeczytałam posty o zakazie puszczania psa luzem w lesie i mam zagwozdkę z innej strony. Gdzie zaczyna się las? Wiem, że są mapy, ale podobno zakaz dotyczy też jakiejś strefy większej niż las (czyli las i otoczenie), ale nie wiem czy to tylko „podobno” czy rzeczywiście gdzieś taki zapis istnieje. Czy pies idący luzem obok lasu to już wykroczenie czy nie?

Magic
Gość
Magic

Jeśli ogrodzę swoją działkę, zachowam nawet 3 metry odstępu – a rzeka podmyje brzeg i się przesunie na jeden metr od płotu – to zapłacę mandat?

Imię
Gość
Imię

Na chłopski rozum – jeśli podmycie jest akcydentalne (wiosna) to nie, jak stałe to nie da się tego wykluczyć. Pytanie czy na swojej działce możesz wybetonować brzeg lub umocnić go w inny sposób, żeby rzeka nie rozlewała się za daleko.

Imię
Gość
Imię

druga linijka ” zakaz gromadzenia brzegów” – grodzenia

Jan
Gość
Jan

Jesli w okresie letnim rzeczka wysycha to jest dalej rzeczką czy zbiornikiem wodnym bez wody?i czy wtedy mogę grodzic?

Tomasz
Gość
Tomasz

Mam pytanie a co w przypadku jeśli plac zabaw jest usytuowany wzdłuż placu zabaw , odgrodzony jest tylko od ulicy a od jeziora już nie?

Tomasz
Gość
Tomasz

Sorki miało być wzdłuż jeziora