Rejestr danych kontaktowych (projekt)

Krótko i na temat: w internetowym serwisie Sejm.gov.pl ujawniono projekt ustawy przewidującej utworzenie tzw. rejestru danych kontaktowych (ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw).


Rejestr danych kontaktowych projekt
Rejestr danych kontaktowych z założenia ma służyć — tylko chętnym — do ułatwienia państwu kontaktu w sprawach ważnych dla człowieka (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

A mianowicie i w pewnym skrócie:

  • rejestr danych kontaktowych osób fizycznych ma na celu ułatwienie kontaktu w związku z realizowanymi na rzecz tych osób usług i zadań publicznych m.in. przez organy władzy publicznej, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, NFZ, uczelnie, a także przez podmioty, które zawarły porozumienie w sprawie udostępniania usług ePUAP, organy wyborcze oraz PCK w zakresie poszukiwań osób (art. 20h ust. 1, art. 20m ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne), z wyłączeniem spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • w rejestrze przetwarzane będą tylko i wyłącznie następujące dane osobowe człowieka: numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego (czyli nie stacjonarnego, art. 20j ust. 1 ustawy); dane kontaktowe będą także przetwarzane w
  • rejestr danych kontaktowych będzie prowadzony w przy użyciu systemu teleinformatycznego, który powinien zapewnić integralność, rozliczalność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych;
  • przekazanie danych kontaktowych do rejestru jest dobrowolne („podstawą przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą”, art. 20k ust. 1 ustawy), taką zgodę może wyrazić tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; wprowadzić dane będzie można samemu online lub za pośrednictwem upoważnionego podmiotu; dodatkowym źródłem danych będą formularze meldunkowe (stąd nowelizacja ustawy o ewidencji ludności);
  • każdy będzie miał prawo wglądu do dotyczących jego danych (art. 20o ustawy);
  • wprowadzane do rejestru danych kontaktowych dane osobowe będą weryfikowane poprzez sprawdzenie zgodności danych z rejestrem PESEL (art. 20j ust. 3-4, art. 14 ust. 3 ustawy).

Ustawa wprowadzająca rejestr danych kontaktowych ma wejść w życie dokładnie 26 listopada 2019 r. (skąd taka precyzja?), z pewnymi wyłączeniami (bo np. nowelizacja ustawy o ewidencji ludności dopiero 28 maja 2020 r.).

Zamiast komentarza: cel szczytny, ciekawe jak będzie z wykonaniem i zastosowaniem. Wszakże mijają kolejne tygodnie odkąd posiadam nowoczesny i zbliżeniowy dowód osobisty, ale nie przypominam sobie, bym gdziekolwiek widział terminal umożliwiający użycie jego warstwy elektronicznej.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
4
0
komentarze są tam :-)x