Rejestr Danych Kontaktowych

Możliwość unieważnienia dowodu osobistego ze względu na kradzież tożsamości to nie jedyna nowość wynikająca z rozporządzenia MSWiA w/s dowodów osobistych, które weszło w życie w niedzielę (Dz.U. z 2020 r. poz. 31). Otóż nowy formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego zawiera także rubrykę pozwalającą na przekazanie danych osobowych — imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail — do Rejestru Danych Kontaktowych.


Rejestr danych kontaktowych

Rejestr Danych Kontaktowych: logując się do Profilu Zaufanego widzimy przypomnienie o możliwości dodania swoich danych do RDK


Celem krótkiego przypomnienia:

  • Rejestr Danych Kontaktowych to funkcjonujący od 22 grudnia 2019 r. informatyczna baza danych osobowych służąca umożliwieniu wskazanym instytucjom wykonującym zadania publiczne (m.in. organów państwa, sądów, ZUS, NFZ, szpitali, uczelni, organom wyborczym i PCK)rz kontaktu z osobami fizycznymi w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi (art. 20h ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących działania publiczne, Dz.U. z 2019 r. poz. 2294);
  • przekazanie danych osobowych do RDK jest dobrowolne, podstawą przekazania danych jest zgoda osoby (art. 20k ust. 1 ustawy); mogą to uczynić tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych; dane nie są wykorzystywane w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (Rejestr nie zastępuje rubryki „adres” w CEIDG);
  • do RDK można wprowadzić tylko numer PESEL, imię i nazwisko oraz (jeden) numer telefonu komórkowego i (jeden) adres poczty elektronicznej (art. 20j ust. 1);
  • wpisać swoje dane do bazy RDK można własnoręcznie, korzystając z serwisu GOV.pl (oczywiście będzie potrzebny ePUAP) lub korzystając z pomocy jednej z instytucji do tego uprawnionych (papierowy wniosek składa się na formularzu określonym w rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 2467), no i wyrabiając nowy dowód osobisty;
  • Rejestr Danych Kontaktowych jest zabezpieczony przed dowcipnisiami, którym zachciałoby się zmienić informacje o innej osobie: dane osobowe weryfikowane są w rejestrze PESEL (art. 20j ust. 3-4 ustawy), natomiast dane kontaktowe są wprowadzane dopiero po potwierdzeniu kodem przesłanym w esemesie lub listelu (art. 20k ust. 4 ustawy, par. 4 rozporządzenia w/s RDK);
  • ważne: dane z RDK udostępniane są uprawnionym podmiotom w drodze decyzji administracyjnej, wyłącznie na podstawie wniosku, po wskazaniu podstawy prawnej i określenia zadań, które wymagają dostępu do danych (art. 20m-20n ustawy, wzór uproszczonego wniosku określa rozporządzenie w/s RDK; tylko gmina może sprawdzać RDK bez wniosku, art. 20m ust. 4);
  • natomiast każda osoba ma prawo wglądu we własne dane zgromadzone w Rejestrze Danych Kontaktowych — oczywiście pod warunkiem jej uprzedniego uwierzytelnienia (art. 20o ustawy).

Z ciekawostek: tak, logując się do Profilu Zaufanego (np. w celu podpisania JPK) aktualnie widzimy przypominajkę o RDK.

PS jeden z P.T. Czytelników pokusił się o sporządzenie obrazkowej instrukcji korzystania z RDK — zawsze można zajrzeć.

8
Dodaj komentarz

avatar
5 Comment threads
3 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
najnowszy najstarszy
Powiadom o
Imię
Gość
Imię

Brakuje w ramach odautorskiego komentarza informacji, czy PT Redaktor już się wpisał? Albo, nie wpisał? I czy rekomenduje wpisanie się, czy odradza?

Mike
Gość
Mike

czy sąd w sytuacji nie stawienia się pozwanego z powodu wysłania pozwu na nieodpowiedni adres będzie miał obowiązek sprawdzenia czy pozwany figuruje w tej bazie zanim wyda wyrok zaoczny?

trackback

[…] istnieniu Rejestru dowiedziałem się z Czasopisma Lege Artis, którego lekturę polecam. Cytując Lege […]

Tomek Zieliński
Gość

Na stronie https://informatykzakladowy.pl/ opublikowałem obrazkową instrukcję wstawiania swoich danych do Rejestru danych kontaktowych

hmn
Gość
hmn

Czyli biorę jakiś publicznie dostępny pesel i imię i nazwisko(będzie się zgadzać z srp), podaję swój email (potwierdzę ) i mam dostęp do komunikacji urzędowej tego czlowieka?
Coś przeoczyłem czy ktoś nie wziął pod uwagę bezpieczeństwa tęgo rozwiązania?