30 tys. złotych kary za naruszenie warunków kwarantanny

Dzień bez tekstu w koronawirusowej rubryce byłby dniem straconym, zatem obecnie czas na kilka akapitów o tym, że grzane od tygodnia przez prasę podwyższenie do „30 tys. złotych kary za naruszenie kwarantanny” — bo premier z ministrem coś powiedzieli, a media zawsze lubią siać FUD — to humbug, który ujawnił się dopiero wczoraj w projekcie „tarczy antykryzysowej”.


30 tys kary kwarantanny
30 tys. złotych kary nie będzie można nałożyć na osoby naruszające przepisy o całodobowej godzinie policyjnej

Zaczynając od początku, w tradycyjnych punktach:

  • na dziś jedynym przepisem pozwalającym na penalizację naruszenia warunków kwarantanny czy izolacji jest art. 116 kw, który pozwala m.in. na ukaranie osoby stykającej się z osobą chorą na jakąś chorobę zakaźną lub osoby podejrzanej o nosicielstwo zarazków, która nie przestrzega wydanych nakazów lub zakazów;
  • osoba, która dopuszcza się takiego wykroczenia podlega karze grzywny (do 5 tys. złotych) lub karze nagany — koniec kropka (grubszą sprawą jest dopiero przestępstwo z art. 161 kk, ale to inna para kaloszy);
art. 116 par. 1 kodeksu wykroczeń
Kto, wiedząc o tym, że:
1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,
2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,
3) jest nosicielem zarazków choroby określonej w punkcie 1 lub podejrzanym o nosicielstwo,
nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
  • jednakże z pewnością nie ma przepisu, który pozwalałby na karanie osób nie stosujących się do wprowadzonej kwarantanny prewencyjnej — czyli takiej, której poddawane są wszystkie osoby wjeżdżające do Polski — która nie jest nosicielem koronawirusa czy też nie stykała się z osobą chorą (nie jest na „liście” w art. 116 kw);
  • karalności naruszenia kwarantanny poświęcona natomiast jest część nowelizacji ustawy dot. zwalczania COVID-19 — zgodnie z dodanym art. 15zzzo (sic!) administracyjną karą pieniężną do 30 tys. złotych podlegać będzie każda osoba, która naruszy obowiązek kwarantanny „wynikający z przepisów prawa”;

art. 15zzzo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (projekt nowelizacji)
1. W razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.
2. Stwierdzenie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w szczególności na podstawie ustaleń Policji, innych służb państwowych lub innych uprawnionych podmiotów.
3. W zakresie określonym w ust. 1 nie ma zastosowania art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  • jak widać proponowany zakres penalizacji jest znacznie szerszy, niż wynikający z art. 116 kw — 30 tys. złotych kary będzie można nałożyć na nawet na osobę, której kwarantanna nie ma związku z nosicielstwem zarazków choroby zakaźnej — wystarczy, że będzie to kwarantanna prewencyjna;
  • czy w/w karze będą podlegać także osoby naruszające przepisy o całodobowej godzinie policyjnej? nie, nie ma po temu podstaw, a to dlatego, że pozaustawowy zakaz wychodzenia z domu (z wyjątkami) nie jest obowiązkiem „hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji”;
  • dla jasności: nakładana przez sanepid administracyjna kara pieniężna nie jest grzywną w rozumieniu kodeksu wykroczeń, zatem sprawca może równocześnie podlegać karze z art. 116 kw (a nawet art. 161 kk) — natomiast wykluczony jest zbieg z wykroczeniem określonym w art. 38 ust. 1 ustawy o PIS;
art. 38 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.
  • z ciekawostek: projekt ustawy pozwala na prowadzenie w kierunku naruszenia obostrzeń m.in. przez policję (która równocześnie zyskać ma praktycznie pełen katalog kompetencji (art. 11d ustawy) — no i nieprzypadkowo KGP będzie miała też prawo skoszarowania funkcjonariuszy.

Dla rozwiania wątpliwości: 30 tys. złotych kary za brak kwarantanny to na dziś tylko projekt, nawet jeśli dziś Izba Poselska to klepnie, ustawa musi przejść przez senat i uzyskać podpis prezydenta, no i zostać opublikowana w Dzienniku Ustaw. I dopiero wówczas będzie można mówić, że rzeczywiście coś grozi za naruszenie obowiązkowej kwarantanny prewencyjnej.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x