Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych (będzie jeszcze inaczej niż dotąd mówiono, więc nadal warto czytać)

Rząd czy nierząd? Oto jest pytanie — odpowiedzi jeszcze nie znacie, ale gdy ją poznacie…! Zapoznając się z efektami legislacyjnej biegunki jaką zaserwował nam rząd można cytować zarówno Bareję jak i Haška. Oto i prosta sprawa jaką wydaje się być obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych — wprowadzony jednym krótkim zdaniem, po zapowiedzi zmian — znów pojawia się, rzecz jasna w mocno odmiennej formie niż wczorajsze zapowiedzi…

[edit wieczorny] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz.U. z 2020 r. poz. 673).


Obowiązek zakrywania ust nosa miejscach publicznych
Będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych — czy nie będzie dotyczył jazdy samochodem z domownikami? a kto ich tam wie…! (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)

W skrócie, bo oni chyba naprawdę chcą mnie zamęczyć swą labilnością:

  • od 16 kwietnia będzie obowiązek zakrywania — maską, maseczką lub częścią odzieży (przyłbica jednak odpada) ust i nosa w szeroko pojętych miejscach publicznych: w środkach publicznego transportu zbiorowego, na drogach i placach, w zakładach pracy,  budynkach użyteczności publicznej (także w szkole, kościele czy knajpie), w obiektach handlowych i usługowych — a także na nieruchomościach wspólnych (czyli schodząc do garażu podziemnego czy wynieść śmieci też będzie trzeba założyć maseczkę);
par. 18 ust. 1 rozporządzenia
Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego (…) oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali.
  • przyłbicę jako sposób na zakrywanie ust i nosa będzie można stosować tylko jako element dodatkowy — np. w sklepie czy urzędzie, jeśli kasa czy stanowisko obsługi interesanta jest oddzielone dodatkową przesłoną ochronną;
  • na pewno nie  będzie obowiązku noszenia maseczki podczas samotnej jazdy autem (także z jednym dzieckiem do 4 roku życia) — chyba że przewozimy osobę, która nie jest naszym domownikiem (wcale nie na marginesie: jak czytam przepis nakazujący nosić maseczki w „pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie” (par. 18 ust. 1 in fine), ale też nie będzie obowiązku zasłaniania się w aucie, w którym „przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem [do 4 lat]” (par. 18 ust. 2 pkt 1) to mam wrażenie, że jednak coś tu się nie klei);
par. 18 ust. 2 rozporządzenia
Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) (…) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego (…) lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli (…), zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność (…);
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
  • z obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych zwolnieni są duchowni sprawujący kult religijny; dzieci do 4 roku życia; osoby, którym nie pozwala na to stan zdrowia lub niepełnosprawność; osoby pracujące w zakładach pracy, sklepach, etc. (oprócz tych, które bezpośrednio obsługują klientów i interesantów — oni maseczki muszą nosić); kierowcy autobusów i tramwajów, których kabina jest oddzielona od części pasażerskiej; żołnierze podczas wykonywania zadań służbowych;

"Gdy nie umrze, to żyć będzie"
„Gdy nie umrze, to żyć będzie” — doktorzy i eksperci z rządu powinni postawić sprawę jasno, że nawet jeśli nie dopadnie nas koronawirus czy wywołany przez rząd kryzys gospodarczy, to umrzeć można też ze śmiechu (przez łży)

  • mimo obowiązku zasłaniania nosa i ust będziemy mieć obowiązek ich odkrycia na żądanie organów uprawnionych do legitymowania w celu ustalenia tożsamości osoby (np. policjantów), a także w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości w związku ze świadczeniem jakichś usług (np. kontrolerów w komunikacji);
par. 18 ust. 3 rozporządzenia
Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną
  • przy okazji znów zmianie ulega treść zakazu korzystania z terenów zieleni (sic!) — od jutra zakaz dotyczy „pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (przepisuję za ustawą: „tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym”), a także oczywiście plaż;
  • [edit 16 kwietnia] rząd znów zmienił zdanie jeśli chodzi o tereny zieleni… (ROTFL);
par. 18 ust. 4 rozporządzenia
Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:
1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.
  • dla jasności: nadal nie ma jako takiego zakazu wstępu do lasu, utrzymany jest natomiast zakaz korzystania z „pełniących funkcje publiczne terenów leśnych, w szczególności: parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania” — przeto nadal można sobie dywagować czy brak bezpośredniego nazwania rzeczy po imieniu („LAS”) oraz dość specyficzny katalog obiektów, na których pojawiać się nie wolno oznacza, że na szagę, a nawet leśną ścieżka wolno — byle przyniesioną ze sobą kanapkę zjeść pod drzewem, a nie odpočívadlem;
  • jakby ktoś się zastanawiał czy rząd Chaosu i Bezprawia wie co robi: w przedstawionym wczoraj projekcie rozporządzenia obowiązek zakrywania nosa ust i nosa dotyczył także terenów zieleni i terenów leśnych — w finalnym akcie prawnym takie miejsca nie są wskazane jako przykładowe „miejsca ogólnodostępne” — co w kontekście utrzymania (zmienionego) zakazu jest jasne (władza nie chce, żebyśmy chodzili do parków, a ten, kto pójdzie bez maseczki oberwie dwukrotnie).

Te wszystkie nowości, które zrodziły się w boleściach, już od jutra — ale czuję, że mędrcy już biorą się za dalszą pracę, żeby urozmaicić nam wszystkim życie.

Zamiast komentarza: myślę, że rząd się niepotrzebnie certoli, bo zamiast drobić jak baletnica powinien nakazać wszystkim obywatelom owinąć się w celofan na dwa tygodnie — „gdy nie umrze, to żyć będzie” — podobnie jak cała gospodarka, która leży i kwiczy, ale przecież „rząd się sam wyżywi”.

PS taka ciekawostka: opisywany wczoraj projekt skierowany do konsultacji już ze stron ministerstwa zdrowia zniknął, dziś zastąpił go nowy dokument (projekt po konsultacjach roboczych skierowany do Rady Ministrów, też z wczorajszą datą) — w serwisie RCL projekt jest wzmiankowany, ale dokumentu nie ma — ten rząd nie pilnuje żadnych, nawet najprostszych procedur wewnętrznych.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

32 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
32
0
komentarze są tam :-)x