Czy dopuszczalna jest rejestracja tytułu czasopisma zbliżonego do nazwy, do której prawa powinny już wygasnąć?

Przepisy zabraniają rejestracji tytułu prasowego zbieżnego z nazwą pisma już wydawanego. Jak jednak rozumieć „zbieżność”? Czy chodzi o to, że nowy tytuł nie może być identyczny z istniejącym na rynku? A może „zbieżność” oznacza bliskie podobieństwo? I co zrobić, jeśli minął okres, po którym prawa do wcześniejszego tytułu powinny wygasnąć? (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 1 października 2019 r., VI ACa 189/19).

Orzeczenie dotyczyło złożonego przez spółkę wniosku o wpisanie do rejestru dzienników i czasopism czasopisma o określonym (zanonimizowanym) tytule.

art. 21 ustawy — prawo prasowe
Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w art. 20 ust. 2, lub jej udzielenie stanowiłoby naruszenie prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

Sąd rejestrowy odmówił uwzględnienia wniosku, ponieważ w rejestrze figurował już zbieżny tytuł, zaś rejestracja zbieżnego tytułu czasopisma doprowadziłaby do naruszenia praw wcześniejszego wydawcy, przy czym zbieżność tytułów należy rozumieć szerzej niż „identyczność”. Istotą zbadania zbieżności tytułu prasowego jest wykluczenie sytuacji, w której czytelnik byłby wprowadzony w błąd — skoro więc wnioskodawca nie wykonał zarządzenia (nie zmienił zgłaszanego tytułu), to doszłoby do naruszenia praw innego wydawcy.

par. 4 ust. 2 rozporządzenia w/s rejestru dzienników i czasopism
Przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu sąd zasięga informacji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie czy nazwa dziennika lub czasopisma nie jest zbieżna z istniejącym już tytułem prasowym.

Zdaniem wnioskodawcy sąd nieprawidłowo zinterpretował przepis: „zbieżność” nazw należy rozumieć jako ich identyczność, nie ma natomiast zakazu rejestracji czasopisma o tytule jakoś tam podobnym do już istniejącego na rynku (mnie się przypomina sprawa „Życia” z kropką” sprzed lat). Co więcej sąd nie sprawdził czy prawa do tytułu nie wygasły ze względu na jego niewydawanie przez rok (art. 23 pr.pras.).

Sąd odwoławczy stwierdził, że apelacja jest zasadna — jednak tylko i wyłącznie ze względu na zmianę okoliczności faktycznych sprawy, która nastąpiła już po zamknięciu rozprawy w I instancji. Otóż dwa tygodnie po odmowie uwzględnienia wniosku sąd rejestrowy stwierdził utratę ważności rejestracji pierwotnego tytułu i wykreślił go z rejestru dzienników i czasopism.

art. 23 ustawy — prawo prasowe
Rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

Oznacza to, że przeszkoda już odpadła, co oznacza, iż należy wniosek zbadać z uwzględnieniem zmiany sytuacji — czyli biorąc pod uwagę, iż nie istnieje już formalnie zarejestrowany tytuł, którego rejestracja miała stać na przeszkodzie nowemu wnioskowi. W takim przypadku nie ma konieczności badania zbieżności obu tytułów i ryzyka kolizji praw — zaś sąd powinien jeszcze raz ocenić wniosek z uwzględnieniem aktualnego stanu rejestru.
Z tego względu sąd odwoławczy zdecydował się na uchylenie zaskarżonego postanowienia i zwrot sprawy do ponownego rozpoznania (art. 694(7) kpc).

Zamiast komentarza: no i nie dowiedzieliśmy się czy sąd uważa, że rejestracja zbieżnego tytułu czasopisma może polegać także na zgłoszeniu nazwy podobnej do już figurującej w rejestrze — a jeśli tak, to jak bardzo musi być podobna i w jakim zakresie frazy? („Gazet…” na rynku troszkę jest, pewnie znalazłoby się parę „Przeglądów…”, etc.).
Natomiast równie ciekawa jest konstatacja, że sąd potrafił odwalić wniosek ze względu na kolizję z prawem wcześniejszym — które po chwili ten sam sąd unieważnia.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

8 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
8
0
komentarze są tam :-)x