Dodatek solidarnościowy — po 1400 złotych miesięcznie dla pracowniczych ofiar COVID-19

Krótko i na temat: w sobotę w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o wypłacaniu osobom, które utraciły pracę po wybuchu pandemii, dodatku solidarnościowego — wszystkim, którzy są bez pracy wskutek koronawirusa, będzie wypłacane po 1,4 tys. złotych przez 3 miesiące (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, Dz.U. z 2020 r. poz. 1068).


dodatek solidarnościowy
„Żeby wszyscy byli zdrowi, piękni i bogaci, a Pani Minister Emilewicz, aby miała własny helikopter do rozrzucania pieniędzy nad Polską na każde wezwanie” — akurat tym razem poseł Braun chyba miał rację, po co się pitolić z każdą ustawą od nowa, nie lepiej wpisać takie coś — od razu do konstytucji?

W skrócie: dodatek solidarnościowy to dodatkowe 1400 złotych, o które może ubiegać się każdy, kto jeszcze pracę niedawno miał, ale pracę utracił w związku z epidemią koronawirusa; a dokładnie:

  • celem wypłacania dodatku solidarnościowego jest „przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19” (w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy w/s COVID-19) — realizacja tego celu nastąpić ma poprzez finansowe wsparcie osób, które utraciły pracę ze względu na kryzys wywołany przez rząd;
  • dla jasności: literalnie ustawa odpowiedzialność za „sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem” zrzuca na koronawirusa, ale odważmy się prawdzie spojrzeć w oczy — aktualny kryzys ekonomiczny wywołała władza, głównie wskutek niejasnych, niekonsekwentnych i pochopnych decyzji;
  • dodatek solidarnościowy wypłacany będzie w kwocie 1400 złotych miesięcznie i ma przysługiwać za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r., jednakże rząd może zadecydować o dłuższym okresie jego wypłacania; wypłacone należności są nieopodatkowane (zwolnione od PIT), ale stanowią dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
  • o przyznanie dodatku solidarnościowego może wystąpić się osoba, która w 2020 r. przez co najmniej 60 dni była zatrudniona na umowę o pracę, ale po 15 marca pracę utraciła wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę lub ze względu na upływ czasu, na jaki umowa była zawarta;
  • dodatek solidarnościowy nie przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym z innego tytułu (np. w KRUS, ale też np. takiej, która po zwolnieniu z pracy założyła firmę lub znalazła nową pracę) — wyłączenie to nie dotyczy bezrobotnych oraz osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członek rodziny ubezpieczonego; natomiast pobieranie dodatku jest podstawą do objęcia beneficjenta ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, zaś składkę (obliczoną od podstawy w wysokości 1,4 tys. złotych) opłaca ZUS, który też zgłasza ubezpieczonego do ZUS;
  • co ma zatem zrobić osoba, która się postarała i nową pracę znalazła? może się zwolnić z pracy, wówczas dodatek będzie się jej należał — warunek niepodlegania ubezpieczeniom należy spełniać przez cały okres pobierania dodatku, począwszy od dnia nabycia prawa do wypłaty; oznacza to, że objęcie ubezpieczeniem w okresie otrzymywania dodatku będzie skutkowało pozbawieniem prawa do wypłaty;
  • status bezrobotnego nie stoi na przeszkodzie otrzymaniu dodatku, ale w okresie jego pobierania bezrobotny nie otrzyma zasiłku — co ciekawe okres pobierania dodatku nie jest wliczany do okresu pobierania zasiłku, co oznacza, że otrzymywanie dodatku solidarnościowego przedłuża prawo do zasiłku dla bezrobotnych; bezrobotny będzie miał obowiązek niezwłocznie powiadomić urząd pracy o przyznaniu dodatku;
  • dodatek solidarnościowy będzie przyznawany na podstawie wniosku złożonego w ZUS najpóźniej do 31 sierpnia 2020 r., wnioski mogą być składane wyłącznie poprzez platformę PUE (nie ma wniosku w formie papierowej); 31 sierpnia to ostateczny termin wystąpienia o dodatek, bo aplikacje spóźnione ZUS pozostawi bez rozpatrzenia; dla jasności: pieniądze będą wypłacane najwcześniej za miesiąc, w którym uprawniony złożył wniosek, więc warunkiem otrzymania dodatku za czerwiec jest złożenie wniosku w czerwcu;
  • i oto jest: nowe przepisy opublikowano w sobotę, ZUS w ten sam dzień udostępnił formularz EDS umożliwiający wnioskowanie o dodatek solidarnościowy;
  • ZUS będzie wypłacał owe 1400 złotych co miesiąc (wydatki mają być finansowane z Funduszu Pracy, który znów ma zasilać Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), jednak w ciągu 7 dni od „wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania”we wniosku należy złożyć kilka oświadczeń, wszystkie pod rygorem odpowiedzialności karnej, przeto ZUS będzie miał co weryfikować — przelewem na rachunek bankowy uprawnionego.

Prawo dziś jest szybkie jak Usain Bolt, dotyczy to także ustawy o dodatku solidarnościowym — opublikowana w sobotę, weszła w życie w niedzielę 21 czerwca 2020 r.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x