Od jutra wszystkie podatki wpłacamy na indywidualny mikrorachunek podatkowy (art. 61b op)

Krótko i na temat, ale chyba warto, żeby się P.T. Czytelnikom już nie myliło: od 1 lipca 2020 r. wpłata każdego podatku — a także wszystkich opłat i niepodatkowych należności budżetowych — następuje na indywidualny mikrorachunek podatkowy podatnika! A zawdzięczamy to opublikowanej niedawno nowelizacji ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065).


wpłata podatku indywidualny mikrorachunek podatkowy
Od 1 lipca 2020 r. wpłata każdego podatku następuje na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Na „wygenerowany” mikrorachunek należy wpłaca także opłaty i niepodatkowe należności budżetowe

Gwoli krótkiego przypomnienia:

  • od początku 2020 roku podatnicy mają obowiązek regulować część należności podatkowych na indywidualny rachunek podatkowy;
  • część, ponieważ ustawa mówiła tylko i wyłącznie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT);
  • ba, ustawa mówiła także o obowiązku opłacania w ten sposób „niepodatkowych należności budżetowych”, ale ten przepis najwyraźniej się nie przyjął (wszystko wskazuje na to, że zignorował go sam fiskus);
  • od jutra natomiast (czyli od 1 lipca 2020 r.) na indywidualny mikrorachunek podatkowy należy wpłacać wszystkie podatki — a także opaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;

art. 61b par. 1 ordynacji podatkowej
Wpłata podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych dokonywana na rachunek urzędu skarbowego jest realizowana przy użyciu rachunku bankowego urzędu skarbowego albo identyfikującego podatnika, płatnika lub urząd skarbowy indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek podatkowy).

  • oznacza to, że obok PIT, CIT i VAT na indywidualny mikrorachunek podatkowy z pewnością będziemy wpłacać m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), wdowi i sierocy, tonażowy, akcyzowy, od sprzedaży detalicznej, podatek od niektórych instytucji finansowych, od gier, od wydobycia kopalin, etc., etc.;
  • czy w ten sam sposób regulować należy podatki lokalne (od nieruchomości, od środków transportowych), a także takie podatki jak np. leśny i rolny? ordynację podatkową stosuje się do „podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe” (art. 2 par. 1 pkt 1 op) — czyli niezależnie od tego, że w tych przypadkach organem podatkowym jest „wójt (burmistrz, prezydent miasta)” (por. art. 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 1 ustawy o podatku leśnym), zapłata następuje w sposób określony w art. 61b op (mam nadzieję, że później fiskus będzie się dzielić tymi pieniędzmi z samorządami);
  • o jakich zatem opłatach mowa jest w znowelizowanym art. 61b par. 1 op? Oczywiście chodzi tu o wszystkie opłaty budżetowe wynikające ze stosunku publiczno-prawnego (także opłatę od indywidualnej interpretacji podatkowej — np. w przedmiocie sposobu regulowania opłat), ale też o opłatę skarbową i opłaty lokalne (art. 2 par. 1 pkt 3 op) — co oznacza, że na indywidualny mikrorachunek podatkowy należy wpłacać także opłatę miejscową, uzdrowiskową, reklamową, opłatę od posiadania psów;
  • natomiast inne opłaty, choćby wynikały z przepisów prawa publicznego, a ich beneficjentem była jednostka samorządowa, powinny być ponoszone „po staremu” — co za każdym razem będzie wymagało sprawdzenia przepisu szczegółowego (np. opłaty zajęcie pasa drogowego, opłata środowiskowa, opłata adiacencka, etc., etc.);
  • całkiem na marginesie: ciekaw jestem czy tym przyjmie się przepis o wpłacaniu niepodatkowych należności budżetowych na mikrorachunek podatkowy — troszkę tego się może znaleźć, bo to przecież są nie tylko grzywny (także mandaty);
  • no i jeszcze jedno pytanie: załóżmy, że podatnik ma decyzję w/s podatku od nieruchomości, która wskazuje jakiś rachunek gminy jako właściwy do płatności rat przypadających w drugim kwartale 2020 r. — czy wówczas należy kierować się treścią decyzji? czy jednak ustawy?

Wychodzi na to, że chociaż to jest dobra zmiana, szczególnie na początku będzie nieco zamieszania — zatem z pewnością warto sprawdzać strony podmiotowe urzędów (biorąc poprawkę, że błędne informacje też się tam mogą przytrafiać).

Dla przypomnienia: numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego można sobie wygenerować na stronie podatki.gov.pl (numer, nie rachunek, bo on po prostu istnieje). Podatnicy „firmowi” generalnie podstawiają tam swój numer NIP (i tym identyfikatorem „zaznaczają” wszystkie należności podatkowe) podatnicy „niefirmowi” tylko i wyłącznie PESEL.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

18 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
18
0
komentarze są tam :-)x