Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości nie wymaga weryfikacji danych przesłanych przez policję

Czy zatrzymanie prawa jazdy za nazbyt szybką jazdę — przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym o przeszło 50 km/h — wymaga zweryfikowania danych przesłanych przez policję? Wszakże jedną z fundamentalnych zasad postępowania administracyjnego jest zasada prawdy obiektywnej, zaś strona postępowania ma zagwarantowane prawo do rozpatrzenia całego materiału dowodowego? Czy jednak starosta jest związany kwitami przesłanymi przez drogówkę? (nieprawomocny wyrok WSA w Lublinie z 16 lipca 2020 r., III SA/Lu 95/20).


zatrzymanie prawa jazdy prędkość
„Jade, Jade na motorze, wiater mi owiewa twarz… mam na sobie czarne spodnie, a na brzuchu czarny pas. Biere każde auto z boku, nikt dziś do mnie nie ma szans błyszczy sie na słońcu motór, a na ramie wisi kask.” (fot. Magdalena Rudak, CC-BY-SA 3.0)

Sprawa dotyczyła odwołania od decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o 67 km/h. Zdaniem kierowcy starosta nie powinien opierać się tylko i wyłącznie na uzyskanej z policji informacji, ale powinien wyjaśnić wątpliwości dotyczące granic błędów pomiarowych urządzenia i zweryfikować dane o prędkości jazdy (art. 77 kpa), zamiast opierać się na domniemaniu prawdziwości przesłanych przez policję informacji. Słowem: skoro jedynym dowodem, że kierujący przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h jest pismo z policji, tedy taki dowód nie może być podstawą do zatrzymania prawa jazdy.

art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a ustawy prawo o ruchu drogowym 
Policjant
1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:
a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym (…)

Odnosząc się do skargi sąd przypomniał, iż zatrzymanie prawa jazdy za prędkość jest rodzajem sankcji prewencyjnej, konsekwencją niewykonania obowiązku wynikającego z prawa administracyjnego (ograniczenia prędkości). Sposób prowadzenia kontroli drogowej nie podlega ocenie w trybie postępowania administracyjnego, przeto starosta nie jest władny do oceny ustaleń dokonanych przez policję, a zwłaszcza weryfikować dokładności pomiaru prędkości jazdy. Organ jest związany przesłaną przez policję informacją, a jego decyzja nie ma charakteru uznaniowego, natomiast odebranie prawa jazdy nie wymaga uprzedniego ukarania kierowcy za stosowne wykroczenie.

art. 102 ust. 1 pkt 4 ustawy o kierujących pojazdami
Starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, w przypadku gdy:
4) kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;

Nie ma też wątpliwości, iż zatrzymanie prawa jazdy przekroczenie prędkości następuje wyłącznie na podstawie informacji uzyskanej od policji (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej kodeks karny, Dz.U. z 2015 r. poz. 541, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2001). Starosta nie prowadzi własnych ustaleń dotyczących przekroczenia prędkości przez kierującego pojazdem. Owszem, kwestia związania organu materiałami otrzymanymi z policji budziła pewne kontrowersje i wątpliwości (por. „Zatrzymanie prawa jazdy w trybie administracyjnym nie może oznaczać pozbawienia kierowcy prawa do weryfikacji jego argumentów”), jednak spór ostatecznie przecięła stosowna uchwała (uchwała NSA z 1 lipca 2019 r., I OPS 3/18).
Skoro więc drogówka przesłała informację, że skarżący kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, to zawiadomienie — stanowiące dokument urzędowy — jest wystarczającą i wyłączną podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy. Skarżący nie wykazał, iżby zachodziła przesłanka w postaci stanu wyższej konieczności (por. wyrok TK z 11 października 2016 r., K 24/15), zatem jego nazbyt szybka jazda nie znajduje żadnego usprawiedliwienia w okolicznościach faktycznych.
Z tego względu WSA uznał skargę za bezzasadną i ją oddalił.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

10 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
10
0
komentarze są tam :-)x