Czy gmina może nałożyć obowiązek usuwania odchodów zwierząt domowych?

Czy gmina może wprowadzić, w regulaminie utrzymywania czystości i porządku, obowiązek usuwania odchodów zwierząt — nieczystości i zanieczyszczeń pozostawianych przez stworzenie? Czy jednak taki wymóg jest niejasny, bo czymże właściwie są „zanieczyszczenia pozostawiane przez zwierzęta”?


obowiązek usuwania odchodów zwierząt
Nałożony przez gminę obowiązek usuwania odchodów zwierząt musi być precyzyjny (fot. Olgierd Rudak, CC-BY 2.0)

nieprawomocny wyrok WSA w Olsztynie z 25 sierpnia 2020 r. (II SA/Ol 431/20)
Brak precyzyjnego określenia obowiązków stwarza także ryzyko dowolnego ich realizowania, co w konsekwencji uniemożliwia ich egzekwowanie, co sprawia, że sytuacja prawna podmiotów, których dotyczy ten obowiązek jest niepewna.

Orzeczenie dotyczyło skargi prokuratora na gminny regulamin utrzymania czystości i porządku (uchwała nr XXVIII/177/16 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 września 2016 r.), w której m.in. nakazano

natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników, zieleńców, ulic i chodników pozostawionych przez zwierzę. Odchody zwierząt należy umieścić w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku ich braku po umieszczeniu w worku foliowym w koszach ulicznych stojących w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw lub ławek parkowych

Rozpatrując skargę WSA przypomniał, że organy samorządu terytorialnego mogą ustanawiać akty prawa miejscowego, jednak wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. W odniesieniu do spornej kwestii podstawą taką jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która pozwala radnym na przyjęcie stosownego regulaminu (art. 4 ust. 2 ucpg). Treść uchwały nie może wykraczać poza upoważnienie, ani też być sprzeczna z normami hierarchicznie wyższymi.

Zdaniem WSA tak sformułowany obowiązek usuwania odchodów zwierząt pozbawiony jest doniosłości normatywnej, albowiem w istocie stanowi postulat — powinności opiekuna zwierzęcia zostały określone w sposób „ogólny, niesprecyzowany i niedookreślony”. Niejasności dotyczą już pojęcia „zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta (odchody i inne nieczystości)”, bo przecież w ten sposób można rozumieć zarówno odchody stałe jak i płynne, a także inne zanieczyszczenia, o pochodzeniu innym niż fizjologiczne. A przecież ustawodawca, upoważniając radę gminy do przyjęcia regulaminu, nie pozwolił na podejmowanie regulacji ogólnikowych.
Co więcej sąd zauważył, że przyjęta przez rajców treść uchwały znaczeniowo w istocie jest dotyczy ustawowego zakazu zaśmiecania miejsc publicznych (art. 145 kw) — a przecież gminna uchwała także nie może powielać uregulowań ustawowych.

Brak precyzji w uregulowania obowiązków mieszkańców gminy sprawił, że WSA stwierdził częściową nieważność uchwały (w tej części, w jakiej regulamin określał obowiązki opiekunów zwierząt).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

5 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
5
0
komentarze są tam :-)x