Informacja o odbiorcach danych z Rejestru Dowodów Osobistych (projekt)

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w serwisie RCL pojawił się projekt przepisów umożliwiających błyskawiczne rozeznanie się czy i komu zostały ujawnione jego dane osobowe przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych (projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego)

A mianowicie, w pewnym skrócie:

  • dla przypomnienia: dane zgromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych mogą być udostępniane w trybie pełnej teletransmisji określonym organom państwa i służbom, innym podmiotom, jeśli jest to wymagane ze względu na wykonywane zadania (to na podstawie decyzji ministra w/s informatyzacji, art. 66 ustawy o dowodach osobistych), zaś w trybie jednostkowym także każdej osobie, która wykaże interes prawny lub faktyczny (art. 72 ust. 2 ustawy);
  • operacja taka stanowi udostępnienie danych osobowych w rozumieniu RODO, zatem każdemu przysługuje prawo uzyskania informacji o odbiorcach; na dziś jego realizacja następuje w postaci manualnej (wniosek — odpowiedź);
  • opublikowany właśnie projekt przewiduje możliwość błyskawicznego i łatwego uzyskania informacji o odbiorcach, którym dane z RDO zostały ujawnione — bezpłatnie, automagicznie, w ramach usługi online, po uwierzytelnieniu się przez użytkownika via profil zaufany, profil osobisty lub kwalifikowany podpis elektroniczny;

art. 63a ust. 1 ustawy o dowodach osobistych (projekt)
Osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, umożliwia się nieodpłatne pobranie informacji o odbiorcach, którym zostały ujawnione dane jej dotyczące lub dane dotyczące niepełnoletniego dziecka pozostającego pod jej władzą rodzicielską.
Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

  • jak długo będzie można domagać się przekazania informacji o odbiorcach danych? nowelizacja określa termin przechowywania „zapisów w dziennikach systemów (logach)” Rejestru Dowodów Osobistych na 5 lat od dnia ich utworzenia (art. 55 ust. 7a), za taki też okres będzie można sprawdzać „zdarzenia udostępnienia” (art. 63a ust. 7)
  • podobne rozwiązanie przewidywane jest w odniesieniu do danych przetwarzanych w rejestrze PESEL (dodany art. 45c ustawy o ewidencji ludności; aktualnie przepisy dają wyłącznie możliwość pobrania informacji o zameldowaniu).

I taka ciekawostka: projekt nie rozróżnia uprawnienia do uzyskania informacji o odbiorcach danych z RDO od sposobu ich udostępnienia (pełna teletransmisja, ograniczona teletransmisja), ani podmiotu, któremu dane ujawniono — ciekawym czy można będzie w ten sposób powziąć wiedzę o zainteresowaniu ze strony policji, służb wywiadowczych, CBA czy SOP?

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

7 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
7
0
komentarze są tam :-)x