Ustna zmiana powództwa pozbawia pozwanego możliwości obrony

Czy dopuszczana jest ustna modyfikacja powództwa? Czy jednak zmiana roszczenia powinna być przedstawiona przez powoda na piśmie? Czy wadliwa zmiana powództwa może pozbawiać pozwanego możliwości obrony w sprawie? (postanowienie z Sądu Najwyższego z 23 lipca 2020 r., I CZ 27/20).

Orzeczenie dotyczyło sporu o skutki ustnej modyfikacji roszczenia w toku sprawy: powód początkowo żądał ustalenia, iż jego obowiązek alimentacyjny wobec córki wygasł 4 lutego 2018 r., aby w pewnym momencie — bez zachowania formy pisma procesowego, na ostatnim posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę (ale pod nieobecność pozwanej i jej pełnomocnika) — zmienić żądanie i wskazać datę 1 lipca 2015 r.

art. 193 par. 2(1) kodeksu postępowania cywilnego
Z wyjątkiem spraw o roszczenia alimentacyjne zmiana powództwa może być dokonana jedynie w piśmie procesowym. Przepis art. 187 stosuje się odpowiednio.

Sąd I instancji uwzględnił powództwo (co ciekawe jako datę wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wskazując dzień 1 maja 2016 r.). Jednak sąd odwoławczy stwierdził, że strona pozwana mogła uznać, że skoro ustna modyfikacja powództwa jest nieskuteczna, sąd nie będzie brał jej pod uwagę — zatem wydanie wyroku co do rozszerzonego żądania oznaczało pozbawienie strony możności obrony swych praw, czego konsekwencją jest nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 kpc).
Z poglądem tym nie zgodził się powód, którego zdaniem uwzględnienie powództwa mimo jego nieprawidłowego rozszerzenia nie nie ma wpływu na pozbawienie pozwanego możliwości obrony swych praw.

Sąd Najwyższy zażalenie oddalił: rozszerzenie powództwa może być dokonane wyłącznie w piśmie procesowym, zaś forma takiego pisma powinna odpowiadać treści pozwu. „Sprawą alimentacyjną” rozumieniu art. 193 par. 2(1) kpc jest tylko i wyłącznie powództwo wytoczone przez uprawnionego do alimentów, zatem w sprawie dotycząca obniżenia lub wygaśnięcia alimentów powód nie może korzystać z możliwości jakie daje ustna modyfikacja powództwa (np. w sprawach pracowniczych, art. 466 kpc). Do modyfikacji powództwa nie można także zastosować przepisu określającego sposób i skutki wystąpienia z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego (art. 193 par. 3 kpc; nb. chyba to rozróżnienie nie jest szczególnie logiczne).
SN podkreślił przy tym, iż skutkiem wadliwej modyfikacji powództwa nie jest bezskuteczność zakreślenia nowych granic przedmiotu procesu (art. 321 par. 1 kpc) — ale może utrudniać lub uniemożliwiać podjęcie obrony przez pozwanego (wyrok SN z 22 lutego 2019 r., IV CSK 121/18). Tak właśnie należy oceniać sytuację, w której doszło do modyfikacji bez zachowania formy pisma procesowego — na ostatniej rozprawie, w której w dodatku pozwana nie brała udziału — co oznaczało pozbawienie jej możliwości skutecznej obrony.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
1
0
komentarze są tam :-)x