Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego (projekt)

Rozumiejąc fundamentalną rolę kultury dla rozwoju cywilizacyjnego i ekonomicznego społeczeństwa, postrzegając twórczość artystyczną jako źródło siły i standardów więzi społecznych opartych na wspólnej tradycji kulturalnej, uznaje się za konieczne stworzenie przez Państwo Polskie odpowiednich warunków realizacji kulturowej i społecznej misji artystów – uwzględniając wolność i autonomię twórczości oraz powszechny dostęp do dóbr kultury – i ustanawia się następujące regulacje: [preambuła ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego]

Jeśli ktoś się żachnie, że regulacja obrotu kryptowalutami dowodzi, że władza upadła na głowę w swych kodyfikacyjnych zapędach — spieszę donieść, że ma być ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego, której projekt pojawił się właśnie w serwisie RCL.

W skrócie i na temat:

  • definicje, definicje… zgodnie z projektem artystą zawodowym ma być każda osoba wykonująca zawód artystyczny — w szczególności w zakresie architektury, muzyki, sztukach performatywnych, teatrze, filmie, literaturze, tańcu, twórczości ludowej;
  • za proste? artystą zawodowym będzie można się mienić dopiero po potwierdzeniu uprawnień, o co będzie mogła ubiegać się każda osoba o udokumentowanym — i potwierdzonym przez organizację reprezentatywną (taką, która obsługuje ponad 10% artystów w danym zawodzi) — dorobkiem artystycznym, a także absolwent odpowiednich studiów, pod warunkiem, że postara się o to w ciągu 5 lat od ich ukończenia;

art. 28 ust. 1 ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego (projekt)
Uprawnienia artysty zawodowego przysługują:
1) osobom fizycznym, które mają udokumentowany dorobek artystyczny, potwierdzony przez organizację reprezentatywną;
2) absolwentom studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich uczelni artystycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, jeżeli wniosek w sprawie potwierdzenia uprawnień artysty zawodowego złożono w terminie 5 lat od uzyskania dyplomu.

  • tyle dobrego, że artysta nie będzie musiał być członkiem obsługującej go organizacji reprezentatywnej (sprawdzić praktykę — czy nie będzie preferencji „dla swoich”), będzie miał też zupełną swobodę jeśli chodzi o przejście do innej organizacji;
  • organizacja reprezentatywna potwierdzi dorobek artystyczny po otrzymaniu stosownego wniosku, do którego załącznikiem powinien być „wykaz podjętych czynności artystycznych” i „zdigitalizowane wybrane utwory; potwierdza albo i odmawia potwierdzenia, na co ma 2 miesiące od wpłynięcia wniosku; od odmowy będzie można odwołać się do Rady Izby;
  • no właśnie… będzie też Polska Izba Artystów, wśród jej kompetencji będzie leżało także wydawanie artystom „karty artysty zawodowego”; jeśli ktoś myśli, że to taka kolejna struktura samorządu zawodowego — nie, Polska Izba Artystów będzie państwową osobą prawną podlegającą nadzorowi ministra kultury (Izba będzie miała swoją Radę i Dyrektora, a jakże);

art. 45 ust. 1-2 ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego
1. Artystom zawodowym wydaje się Kartę [artysty zawodowego], potwierdzającą ich uprawnienia.
2. Karta jest środkiem identyfikującym artystę zawodowego, poświadczającym jego uprawnienia ustalone w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznane na podstawie przepisów odrębnych:
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej „kartą tradycyjną”; lub
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez Izbę, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną”.

  • ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego przewiduje, iż uprawnienia artysty zawodowego mogą być zawieszone na wniosek zainteresowanego (na okres od 30 dni do 36 miesięcy), w tym czasie „artysta zawodowy nie jest obowiązany do prowadzenia i dokumentowania działalności twórczej lub wykonawstwa artystycznego”;
  • artysta może uzyskać uprawnienia na okres 3 lat, po tym okresie uprawnienia podlegają „aktualizacji” na wniosek zainteresowanego, brak stosownego wniosku skutkować będzie wygaśnięciem uprawnień z mocy prawa;
  • aktualizacja uprawnień artysty zawodowego będzie wymagała złożenia pisemnego oświadczenia — pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia (a może fałszywych zeznań, bo tutaj projekt miesza w zeznaniach), że w ciągu ostatnich 3 lat uzyskał minimalny przychód z działalności artystycznej (wysokość tego przychodu określić ma minister w rozporządzeniu);
  • status artysty zawodowego to nie tylko obowiązki, ale też uprawnienia: do „Dopłaty” do obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia), wsparcia socjalnego finansowego przekazywanego przez Fundusz Wsparcia oraz (bliżej nieokreślone) „uprawnienia podatkowe”.

Zamiast komentarza: jeśli ktoś pomyślał, że będzie jak u Kazimierza Staszewskiego („Z archiwum polskiego jazzu”) —

„Moje drogie dzieci może tego nie wiecie, że kiedyś nie było normalnie
O tym jak możesz grać – decydował muzyk wykształcony profesjonalnie
Czy słuchało cię dużo, czy mało osób – nie miało to znaczenia, O Jezu !
(…)
By zadowolić audytorium, to potrzebna jest wiedza nie byle jaka
Kiedy Mozart napisał „Wesele Figara”, a Mahler „Wygnanie Praptaka”
Niejeden zgodziwszy się na poniżenie zrezygnować musiał z wakacji
Komisja zadecyduje, kto dziś otrzyma weryfikacje …”

spieszę zapewnić, że na szczęście projektowana ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego nie uzależnia prowadzenia działalności twórczej — komponowania, występowania, pisania, pstrykania — od potwierdzenia uprawnień i legitymowania się kartą artysty zawodowego
…a szkoda, bo to bardzo piękna preambuła była…

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

10 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
10
0
komentarze są tam :-)x