Bo granatnik wz. 74 też trzeba zarejestrować…

Ludzie starają się pamiętać, że nie warto zapominać o zgłoszeniu sprzedaży lub nabycia pojazdu we właściwym terminie, tymczasem jak się okazuje czasem odłogiem leżą sprawy, które są nieco bardziej ryzykowne. Dziś zatem kilka zdań o tym, że obowiązkowa jest rejestracja broni; eksponatu muzealnego wprawdzie rejestrować nie trzeba — ale terminy są jeszcze krótsze…

nieprawomocny wyrok SR w Chełmnie z 21 czerwca 2021 r. (II W 274/20)
Prawo do posiadania broni w polskim systemie prawa jest ściśle reglamentowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Z uwagi na szczególny charakter uprawnienia do posiadania broni, także palnej pozbawionej cech użytkowych, jej posiadacz zobowiązany jest do rygorystycznego przestrzegania zasad związanych z jej posiadaniem i używaniem.

Sprawa zaczęła się od złożonego u komendanta wojewódzkiego policji pisma o treści „informuję o zbyciu/nabyciu granatnika wz. 74 kal. 40 mm; do pisma dołączono fakturę zakupu przez stowarzyszenie i osobę fizyczną (którzy broń kupili, a następnie pozbawili cech użytkowych) oraz umowę darowizny na rzecz prywatnego Unisławskiego Muzeum Barwy i Broni. Pod pismem znalazły się dwa podpisy obwinionego — jako darczyńcy, także członka zarządu stowarzyszenia, umocowanego do jego jednoosobowej reprezentacji, równocześnie właściciela muzeum.

art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o broni i amunicji
Tej samej karze [aresztu albo grzywny] podlega, kto:
1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;

Zdaniem policji do zakupu granatnika doszło 5 września 2020 r., darowizny dokonano w dniu 11 września, a pismo wpłynęło 14 września, co oznacza, że posiadacz broni nie dopełnił ustawowego obowiązku rejestracji — bo broń stanowiąca eksponat muzealny obowiązkowi rejestracji nie podlega, ale na kupujących obowiązki takie spoczywały.

art. 11 pkt 1 ustawy o broni i amunicji
Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;

Zdaniem obwinionego wszystkie sprawy były załatwiane w prawidłowym terminie, kwestie urzędowe nie mogły być załatwione inaczej, ponieważ jego własne muzeum, nie mogło samo kupić eksponatu ze względu na brak osobowości prawnej; co w więcej rejestracja broni — eksponatu muzealnego nie jest obowiązkowa.

art. 13 ust. 1-2 ustawy o broni i amunicji
1. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni, o której mowa w art. 11 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 10 i 11.
2. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni, a w przypadku broni palnej pozbawionej cech użytkowych — dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych.

Sąd nie uwzględnił tej linii obrony: względy bezpieczeństwa i porządku publicznego sprawiają, że prawo do posiadania broni jest ściśle reglamentowane, także w przypadku egzemplarzy pozbawionych cech użytkowych. Obowiązkiem posiadacza broni jest m.in. dokonanie jej rejestracji w terminie 5 dni od chwili nabycia, a także przedstawienia potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych. Obowiązek rejestracji nie dotyczy broni gromadzonej w muzealnych zbiorach; owszem, prywatne Unisławskie Muzeum Barwy i Broni zostało wpisane do ministerialnego wykazu muzeów (poz. 731), ale nie dość, że w przypadku prywatnego muzeum właścicielem muzealiów jest właściciel muzeum

art. 21 ust. 1a ustawy o muzeach
W przypadku muzeum nieposiadającego osobowości prawnej, muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości stanowiące własność podmiotu, który utworzył muzeum, oraz wpisane do inwentarza muzealiów.

…to w dodatku z faktury wynika, że pierwotnymi współwłaścicielami granatnika było stowarzyszenie i obwiniony…
…ale nie można pomijać, że niedopuszczalne jest, by umowach zawieranych pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu ten drugi występował równocześnie w roli reprezentanta organizacji i kontrahenta, zaś czynności dokonane z naruszeniem tego przepisu są nieważne jako sprzeczne z przepisem prawa lub mająca na celu obejście ustawy (zaś treść pełnomocnictwa nie może konwalidować takiej wady) — co oznacza, że (jakkolwiek dziwna jest operacja darowizny dla siebie samego), do skutecznego przeniesienia własności granatnika wz. 74 kal. 40 po prostu nie doszło.
W ocenie sądu oznacza to, że obwiniony rzeczywiście nie dopełnił obowiązku rejestracji broni, co pozwoliło na wymierzenie mu kary nagany.

Zamiast komentarza podchwytliwe pytanie dla P.T. Czytelników: czy orzeczenie sądu karnego (a właściwie uzasadnienie), w którym mówi się o nieważności umowy, oznacza, że owa umowa jest nieważna? ;-)

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
4
0
komentarze są tam :-)x