Utrata ważności rejestracji tytułu prasowego może być efektem przerwy w wydawaniu — ale nie braku prowadzenia korespondencji z sądem

Prawo mówi, że utrata ważności rejestracji tytułu prasowego następuje po rocznej przerwie w wydawaniu dziennika lub czasopisma, o ile redakcja nie wystąpi do sądu o zachowanie uprawnień z rejestracji. Czy to jednak oznacza, że zainteresowany wydawca powinien reagować na przesyłane przez sąd wezwania do wyjaśnienia statusu tytułu, a sankcją za brak odpowiedzi jest wykreślenie go z rejestru? Czy jednak liczy się tylko to, że gazeta nie ukazywała się przez określony czas? (postanowienie Sądu Apelacyjnego z 13 maja 2021 r., VI ACa 1059/20).

art. 23 ustawy prawo prasowe
Rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji.

Orzeczenie dotyczyło utraty ważności rejestracji czasopisma (dwutygodnika) ze względu na roczną przerwę w wydawaniu tytułu (por. „Utrata ważności rejestracji czasopisma wskutek przerwy w wydawaniu”).
Sąd I instancji skierował do wydawcy zarządzenie z żądaniem wyjaśnienia wątpliwości, na które podmiot nie zareagował — zaś jego milczenie zostało zinterpretowane jako potwierdzenie braku zainteresowania utrzymaniem uprawnień do tytułu, zatem w rejestrze wpisano wzmiankę o utracie ważności rejestracji oraz wykreślono tytuł z rejestru.

W apelacji od tego postanowienia wydawca zarzucił, że czasopismo było cały czas wydawane jako miesięcznik, co potwierdzają faktury za druk, a także brak skutecznego doręczenia wezwania do wyjaśnienia wątpliwości.

Sąd II instancji podzielił te argumenty: celem przepisu przewidujący utratę ważności rejestracji dziennika lub czasopisma ze względu na przerwę wydawniczą jest porządkowanie rejestru poprzez eliminowanie tytułów, które już nie są wydawane. Zakres zastosowania art. 23 pr.pras. ma charakter obiektywny, zatem wydawca traci prawo do tytułu wyłącznie w przypadku trwającej przeszło rok przerwy, o ile nie wystąpił o zachowanie wpisu w rejestrze. Nie ma przy tym znaczenia czy uczestnik postępowania współpracuje z sądem, czy też nie udziela odpowiedzi na zarządzenia — istotne są fakty w postaci kontynuacji wydawania czasopisma. Wydawca wykazał, iż nie było przerwy w wydawaniu tytułu, a więc nie zaistniała przesłanka pozwalająca na wykreślenie tytułu z rejestru prasowego (na marginesie sąd podkreślił, iż utrata ważności rejestracji tytułu prasowego nie może wynikać z niepoinformowania sądu rejestrowego o zmianie częstotliwości ukazywania się (art. 20 ust. 5 pr.pras.) — tytuł był wpisany do rejestru jako dwutygodnik, ale z apelacji wynikało, że aktualnie jest wydawany jako miesięcznik).
Z tego względu zaskarżone postanowienie o wykreśleniu czasopisma z rejestru zostało uchylone, a sprawa wróciła do ponownego rozpoznania.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x