Świadczenie kompensacyjne za działania niepożądane po szczepieniu ochronnym

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie przepisy pozwalające przyznać pieniężne świadczenie kompensacyjne każdemu, u kogo wystąpiły działania niepożądane po szczepieniu ochronnym (ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2022 r. poz. 64).

Dla przypomnienia: projekt przepisów o świadczeniu kompensacyjnym ujawniono już wiosną ubiegłego roku (por. „Świadczenia kompensacyjne za skutki uboczne szczepień na COVID-19”), jednak z sobie tylko znanych przyczyn ugrzązł w legislaturze na długie miesiące — aby ukazać się w pełnej krasie właśnie dziś. Szczególnych różnych względem projektu nie ma, zatem dalej będzie w krótkich punktach:

  • świadczenie kompensacyjne za działania niepożądane po szczepieniu ochronnym przysługiwać będzie każdej osobie, która w wyniku przyjęcia preparatu na określone w przepisach choroby zakaźne będzie musiała borykać się z działaniami niepożądanymi opisanymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego;
  • warunkiem wystąpienia o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie: (i) wystąpienie działania niepożądanego w ciągu 5 lat od szczepienia, ze skutkiem w postaci (ii) co najmniej 14-dniowej hospitalizacji, lub (iii) wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego, którego skutkiem będzie co najmniej obserwacja lub co najmniej 14-dniowy pobyt w szpitalu;
  • wysokość świadczenia kompensacyjnego jest zależna od rodzaju dolegliwości (3 tys. złotych za obserwację) oraz długości hospitalizacji — i tu przyznam, że nie rozumiem zasady odpowiedzialności za hospitalizację krótszą niż 14 dni (art. 17a ust. 2 pkt 2), skoro ogólnym warunkiem wystąpienia o wypłatę jest wymóg hospitalizacji „przez okres nie krótszy niż 14 dni” (art. 17a ust. 1 pkt 1);

art. 17a ust. 1-2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
1. W przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2, art. 17 ust. 10 albo art. 46 ust. 4 pkt 7, u osoby, u której zostało przeprowadzone to szczepienie, wystąpiły w ciągu 5 lat od dnia podania szczepionki albo szczepionek działania niepożądane wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, w wyniku których:
1) osoba ta wymagała hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo
2) u osoby tej wystąpił wstrząs anafilaktyczny powodujący konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji przez okres krótszy niż 14 dni
— osobie tej przysługuje świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, zwanego dalej „Funduszem”.
2. Świadczenie kompensacyjne wynosi w przypadku:
1) obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego — 3000 zł;
2) hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni — 10 000 zł;
3) hospitalizacji trwającej od 14 do 30 dni — od 10 000 zł do 20 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
4) hospitalizacji trwającej od 31 do 50 dni — od 21 000 zł do 35 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
5) hospitalizacji trwającej od 51 do 70 dni — od 36 000 zł do 50 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
6) hospitalizacji trwającej od 71 do 90 dni — od 51 000 zł do 65 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
7) hospitalizacji trwającej od 91 do 120 dni — od 66 000 zł do 89 000 zł proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;
8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni — 100 000 zł.

  • kwotę świadczenia kompensacyjnego podwyższa się: w przypadku przeprowadzenia określonych procedur (od 5 do 20 tys. złotych), poniesienia późniejszych kosztów leczenia lub rehabilitacji (nie więcej niż 10 tys. złotych) — ale w każdym przypadku łączna wysokość świadczenia nie może przekroczyć 100 tys. złotych;
  • kwota świadczenia kompensacyjnego jest wolna od podatku dochodowego (jest stosowna nowelizacja art. 21 updof);
  • świadczenie kompensacyjne za działania niepożądane, które wystąpiły po szczepieniu ochronnym przyznawać będzie Rzecznik Praw Pacjenta na wniosek zainteresowanego pacjenta (składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia); złożenie wniosku będzie podlegało opłacie w wysokości 200 złotych, przy czym po uwzględnieniu wniosku pieniądze będą zwracane;
  • wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie można złożyć nie później niż w terminie pół roku od ostatniego dnia obserwacji lub hospitalizacji — ale nie później niż po upływie 5 lat od dnia szczepienia (art. 17e ust. 3);
  • ważne: ustawa zasadniczo wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale dotyczą: (i) szczepień na COVID-19 wykonanych po 26 grudnia 2020 r., (ii) innych szczepień ochronnych wykonanych od 1 stycznia 2023 r. — natomiast wniosek o świadczenie kompensacyjne za działania niepożądane po szczepieniu przeciwko koronawirusowi, które wystąpiły przed wejściem w życie ustawy, należy złożyć najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.;

art. 9 ustawy o zmianie ustawy…
1. Świadczenia kompensacyjne (…) obejmują szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzane po dniu 26 grudnia 2020 r. oraz pozostałe szczepienia ochronne (…) przeprowadzane od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. Termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego (…) odnośnie zdarzeń (…), które wystąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w wyniku szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 przeprowadzanych po dniu 26 grudnia 2020 r., upływa z dniem 31 grudnia 2022 r.

  • pieniądze na wypłaty pochodzić będą z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który będzie zasilany m.in. z wpłat podmiotów, które na zlecenie Skarbu Państwa będą dostarczały szczepionki (1,5% wartości brutto kontraktu); ten obowiązek nie dotyczy jednak szczepionek na koronawirusa, zakupionych na podstawie porozumienia „zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dniu 16 czerwca 2020 r.”.

I to by było na tyle, na razie — natomiast zwracam uwagę, że w tej chwili w miarę swobodny wjazd do Czeskiej Republiki mają wyłącznie osoby zaszczepione trzecią dawką preparatu na COVID-19 — bo każdy inny (nawet zaszczepiony podwójną dawką) musi mieć negatywny wynik testu PCR przed podróżą (Česká republika rovněž přistupuje ke zpřísnění vstupových opatření, která spočívají v povinném předvstupním testování, které bude vyžadováno ve formě PCR testu, a to i od osob očkovaných, po prodělaném onemocnění covid-19 a cestujících z tzv. zelených nebo oranžových zemí, které dosud vyžadováno obecně nebylo. Výjimku budou mít pouze osoby očkované i posilující dávkou (tzv. boosterem)”).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
3
0
komentarze są tam :-)x