Czy maseczka z kremu na twarzy chroni przed karą za niezasłanianie nosa i ust?

Czy maseczka z kremu na twarzy przechodnia jest maseczką, o której chodzi w rozporządzeniach o covidowych obostrzeniach? Czy jednak powłoka z wklepanego kremu nie jest tym, co miał na myśli prawodawca? I, wcale nie na marginesie: czy osoba, której w maseczce duszno, może stosować zamiennie szalik?

nieprawomocny wyrok SR dla Krakowa-Nowej Huty z 15 grudnia 2021 r. (II W 1190/21)
Po to społeczeństwa drogą umowy społecznej zdecydowały się żyć w organizacji jaką tworzy państwo i przejmuje wiele ról mających znaczenie dla wszystkich członków społeczeństwa, by regulacje przez to państwo tworzone były przestrzegane, bo jeśli nie następuje anarchia, rozpad więzi, rozpad państwa, po którym nie wiadomo, kto przejmie jego rolę. Kto i jakie decyzje będzie podejmowało państwo jest już kwestią wyborów politycznych, a te rozstrzyga się przy urnie wyborczej.

Orzeczenie dotyczyło dziewczyny, która stojąc na przystanku autobusowym, miała zasłonięte usta i nos szalem (por. „Nakaz zakrywania ust i nosa tylko i wyłącznie maseczką”), co potraktowano jako naruszenie nakazu wprowadzonego ze względu na epidemię koronawirusa.

Zaczęło się od tego, że policjanci wylegitymowali całą grupkę młodych ludzi („znanych z poprzednich interwencji”), którzy nie mieli na twarzy nakazanych maseczek, w tym brata obwinionej (ten to nawet „lekceważąco” odnosił się do czynności funkcjonariuszy). Sama zainteresowana powiedziała natomiast, że używa szala, ponieważ w maseczce jest jej duszno; nie przyjęła mandatu, więc do sądu trafił wniosek o ukaranie (z art. 116 par. 1a kw w zw. z art. 46b pkt 13 ustawy zakaźnej wraz z odnośnym przepisem wprowadzającym takie obostrzenie).

art. 46b pkt 13 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:
13) nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu


par. 25 ust. 1 rozporządzenia RM z 19 marca 2021 r. w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Do dnia 9 kwietnia 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

Sąd stwierdził, że obwiniona nie wykazała żadnych przeciwwskazań do noszenia maseczki, zaś „dyskomfort”, chociaż „nie jest obcy również sądowi” nie pozwala na dowolną rezygnację z obligatoryjnego nakazu. Ba, obrońca usiłował przekonać sąd, że kobieta miała maseczkę — bo przed wyjściem z domu nałożyła na twarz krem — ale te wywody sąd skwitował jako „ocierające się” o nadużycie prawa oparte o swoiście stosowaną wykładnię językową.

Oczywistym jest bowiem, że krem w żaden sposób nie powstrzyma przepływu strumienia powietrza pomiędzy otoczeniem, w którym często znajduje się inna osoba a przestrzenią nosogardzieli człowieka jako naturalnej drogi wirusa stanowiącego zagrożenie dla ludzi, a o powstrzymanie emisji i rozprzestrzeniania się wirusa chodzi wszak w zastosowanych w niniejszej sprawie przepisach porządkujących funkcjonowanie społeczne. Maseczka jest właśnie tą rzeczą, która w zamyśle ustawodawcy ową emisję i immisję, istotnie ogranicza, a jej stosowanie chroni zdrowie zarówno użytkownika jak i osoby, która się z nim styka, a stopień ochrony zależy od stopnia rzetelności stosowania wymogu od wszystkich członków społeczeństwa.

Jasne, w „przestrzeni publicznej” ścierają się różne poglądy i argumenty, zarówno odnoszące się do skuteczności maseczek, jak i łamania wolności jednostki — ba, adwokat próbował nawet podważyć podstawy prawne samego obowiązku zasłaniania ust i nosa — aczkolwiek:

Po to jednak dotarliśmy do tego etapu cywilizacji, gdy człowiek jest zdolny do ograniczenia swej wolności, co zresztą wiele go nie kosztuje, po to, by inni, liczni zresztą członkowie życia zbiorowego byli chronieni przed poważnym zagrożeniem dla tegoż życia społecznego, gospodarczego jakim jest pandemia wirusa deaktywującego wiele istnień ludzkich, wiele podmiotów gospodarczych, w tym producentów żywności, zrywająca łańcuch dostaw w wymianie handlowej, jednym słowem destabilizująca dotychczasowe życie.

Biorąc zatem pod uwagę, iż obowiązujące prawo nakłada na każdego obowiązek zasłaniania ust i nosa przy pomocy maseczki, zaś szalik służy wyłącznie do ochrony ciała przed zimnem — zaś maseczka z kremu na twarzy nie jest maseczką w rozumieniu przepisów epidemicznych — nie sposób powiedzieć, iżby obwiniona zastosowała się do ustanowionego nakazu. Sąd zwrócił także uwagę na epizodyczność rozporządzenia wprowadzającego taki oblig (por. „Czy nowe rozporządzenie w/s koronawirusowych obostrzeń można traktować jako prawo względniejsze dla sprawcy?”) — ale też sam sobie odpowiedział, że nadal obowiązują i kodeks wykroczeń, i ustawa zakaźna, zaś konkretne nakazy są płynne, ponieważ muszą być adekwatne do bieżącej sytuacji.

Uznając kobietę winną zarzucanego wykroczenia sąd dostrzegł jednak przesłanki do odstąpienia od wymierzenia kary — a to dlatego, że „nie prezentowała ostentacyjnego lekceważenia wymogów prawa a przez to lekceważenia także praw innych osób do poczucia bezpieczeństwa przed zakażeniem w przestrzeni publicznej, przy wiedzy o wygenerowaniu w ostatnich latach licznych w podstawach podziałów w społeczeństwie, co świadczy o upadku autorytetu państwa i gotowości społeczeństwa do zerwania umowy społecznej” (przeto skończyło się tylko na 180 złotych kosztów sądowych).

Zamiast komentarza: chyba dawno nie widziałem tak grafomańsko napisanego uzasadnienia wyroku — szkoda natomiast, że sąd najwyraźniej pominął argumenty odnoszące się do konstytucyjności takiego nakazu (natomiast zwracam uwagę, że stan prawny był nieco inny, niż w przypadku opisywanym w tekście „Zasada lex mitior a penalizacja naruszenia zakazu zakrywania ust i nosa”).

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

9 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
9
0
komentarze są tam :-)x