Będzie polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami po napaści Rosji na Ukrainę (i zakaz importu rosyjskiego węgla)

Krótko i na temat, ale pomijać nie można: do parlamentu wpłynęła propozycja rozwiązań prawnych przewidujących prowadzenie listy osób i podmiotów objętych sankcjami, kary za naruszenie zakazu prowadzenia interesów z tymi podmiotami — oraz zakaz przywozu i tranzytu przez Polskę rosyjskiego węgla (projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego).

A mianowicie, w małym skrócie:

  • polskie władze będą prowadziły — „w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę” — listę osób i podmiotów, wobec których będzie stosowała sankcje przewidziane w rozporządzeniu nr 765/2006 dot. środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu nr 269/2014 w/s środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających; sankcją tego rodzaju będzie także wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • na listę osób i podmiotów objętych sankcjami może być wpisany może każdy, kto dysponuje środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Rosji na Ukrainę „rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r., lub są z takimi podmiotami powiązane, lub też „istnieje prawdopodobieństwo” wykorzystania w tym celu posiadanych zasobów;
  • decyzję o wpisie na listę osób i podmiotów objętych sankcjami — w postaci zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych — podejmuje MSWiA, który także będzie prowadził i upubliczniał ich wykaz, a także informował o istnieniu listy w środkach masowego przekazu;

art. 2 ust. 1 ustawy (projekt)
Lista osób i podmiotów, wobec których są stosowane [sankcje i restrykcje] zwana dalej „listą”, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  • naruszenie obowiązku zamrożenia funduszy, zasobów gospodarczych, złamanie zakaz udostępniania funduszy i zasobów, a także niestosowanie się do zakazu podejmowania działań mających na celu uniknięcie sankcji, ma podlegać karze pieniężnej w wysokości do 20 mln złotych;
  • projekt przewiduje także wprowadzenie zakazu przywozu i tranzytu przez terytorium Rzplitej rosyjskiego węgla — zarówno tego, który został wydobyty w kopalniach na obszarze Federacji Rosyjskiej, jak i pochodzącego z Donbasu;

art. 9 ustawy (projekt)
Mając na względzie zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, zakazuje się przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej węgla objętego pozycją 2701 Wspólnej Taryfy Celnej pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego obwodu ługańskiego.

  • naruszenie zakazu importu lub tranzytu rosyjskiego węgla podlegać będzie analogicznej administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 20 mln złotych;
  • natomiast naruszenie określonych zakazów wynikających z rozporządzeń nr 765/2006 i nr 269/2014 będzie stanowiło przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (a więc maksimum można będzie trafić do więzienia na 15 lat);
  • (gdyby ktoś miał wątpliwości czy uchylenie sankcji będzie oznaczało zastosowanie zasady lex mitior retro agit — projektodawcy pamiętali, i oto jest przepis, w myśl którego „do przestępstw, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny nie stosuje się” — czyli jak się chce, to się da);
  • do tego oczywiście projekt przewiduje odpowiednie zmiany w ordynacji podatkowej, ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • zaś cała lista osób i podmiotów objętych sankcjami i zakaz importu rosyjskiego węgla ma wejść w życie po jednodniowym vacatio legis.

Zamiast komentarza: przyznam, że cały czas czekam na rewolucyjny projekt zmian w Konstytucji, które mają pozwolić na wywłaszczanie (?) rosyjskich majątków w Polsce — czekam, ponieważ nie lubię komentować medialnych pogwarek, bez wglądu w twardy materiał. Natomiast ta propozycja — lista osób i podmiotów objętych konkretnymi sankcjami, plus konkretne sankcje za nieprzestrzeganie sankcji — to już jest jakiś konkret.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

19 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
19
0
komentarze są tam :-)x