Przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w chmurze jest dopuszczalne — podobnie jak obciążanie dostawców opłatą na rzecz twórców

W wydanym dziś orzeczeniu poświęconym statusowi prawnemu rozwiązań chmurowych TSUE z jednej strony przesądził, że przechowywanie kopii zapasowej utworu na serwerach usługodawcy świadczącego usługi serwerowe w chmurze jest legalne — z drugiej jednak wskazując, iż prawo krajowe może nakazać pobieranie z tego tytułu opłat na rzecz twórców.

wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 r. w/s Austro-Mechana (C-433/20)
1) Wyrażenie „zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach” obejmuje sporządzanie do celów prywatnych zapasowych kopii utworów chronionych prawem autorskim na serwerze, na którym przestrzeń do przechowywania jest udostępniana użytkownikowi przez dostawcę usługi chmury obliczeniowej.
2) [Dyrektywa 2001/29 pozwala zwolnić] dostawców usług przechowywania w chmurze obliczeniowej z obowiązku zapłaty godziwej rekompensaty z tytułu tworzenia bez zezwolenia kopii zapasowych utworów chronionych prawem autorskim przez osoby fizyczne, które korzystają z tych usług do prywatnego użytku i do celów ani nie bezpośrednio, ani nie pośrednio handlowych, pod warunkiem że uregulowanie takie przewiduje wypłatę godziwej rekompensaty podmiotom praw autorskich.

Orzeczenie dotyczyło powództwa wytoczonego przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (Austro-Mechana) przeciwko niemieckiemu dostawcy usługi przechowywania danych w chmurze obliczeniowej (Strato AG) o zapłatę opłaty reprograficznej.

Sąd I instancji oddalił roszczenia wskazując, że firma należność za serwery już uiściła (w Niemczech), natomiast usługi typu cloud są właśnie usługą przechowywania online, a nie dostarczaniem nośników danych, przeto opłata reprograficzna ich nie dotyczy.
Sąd odwoławczy powziął jednak wątpliwości, począwszy od legalności procederu, a na możliwości pobierania opłat skończywszy, zatem zwrócił się do TSUE o ich wujaśnienie.

art. 5 ust. 2 dyrektywy 2001/29 w/s harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wyjątki lub ograniczenia w odniesieniu do prawa do zwielokrotniania określonego w art. 2, w następujących przypadkach:
b) w odniesieniu do zwielokrotniania na dowolnych nośnikach przez osobę fizyczną do prywatnego użytku i do celów ani bezpośrednio, ani pośrednio handlowych, pod warunkiem że podmioty praw autorskich otrzymają godziwą rekompensatę, uwzględniającą zastosowanie lub niezastosowanie środków technologicznych określonych w art. 6, w odniesieniu do danych utworów lub przedmiotów objętych ochroną;

Odnosząc się do sporu Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał, iż wyjątkiem od monopolu autorskiego jest prawo sporządzania, w ramach dozwolonego użytku, kopii zapasowych utworów i ich zapisywana na nośnikach. Prawo do sporządzenia kopii zapasowej utworu obejmuje także jej przechowywanie w chmurze (upload). Wykonywanie tego prawa polega na legalnym zwielokrotnianiu utworu, zaś „dowolnym nośnikiem” w rozumieniu dyrektywy są także rozwiązania chmurowe (serwer, na którym utwór jest przechowywany może należeć do osoby trzeciej — nie musi być własnością uprawnionego).

Pojęcie „dowolnego nośnika obejmuje serwer, na którym przestrzeń do przechowywania jest udostępniana użytkownikowi przez dostawcę usługi chmury obliczeniowej.

Nie oznacza to rzecz jasna uprawnienia do publicznego udostępniania utworów — dzielenie się utworem z innymi użytkownikami, via cloud, jest czynnością, która wchodzi w zakres publicznego udostępniania, a więc jest objęte monopolem autorskim.

Odnośnie natomiast wnoszenia opłat przez usługodawców pozwalających na przechowywanie kopii zapasowej utworu w chmurze TSUE przyjął, iż wprawdzie państwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia przepisów nakazujących ponoszenia opłat przez osoby sporządzające kopie na użytek prywatny, jednakże obowiązkiem państwa jest zapewnić możliwość uzyskania przez podmioty prawa autorskiego godziwej rekompensaty. Dopuszczalne jest zatem wprowadzenie opłaty za kopię na użytek prywatny, która będzie obciążać dostawcę usług chmurowych.

Co do zasady to na osobie sporządzającej kopię na swój użytek prywatny spoczywa obowiązek naprawienia związanej z tym zwielokrotnieniem szkody poprzez sfinansowanie rekompensaty, która zostanie uiszczona podmiotowi praw autorskich.

Ze względów praktycznych opłatą licencyjną za użytek prywatny mogą być obciążani dostawcy usług chmurowych, ponieważ i tak zostanie ona przeniesiona na użytkownika korzystającego z utworu — jednakże jej wysokość musi być powiązana z wysokością szkody doznanej przez twórców wskutek sporządzania kopii ich utworów.

Finalnie sprawa wróci do sądu odwoławczego, który będzie musiał teraz sprawdzić czy prawo austriackie przewiduje pobieranie takich opłat — od dostawców usług świadczonych w chmurze.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

6 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
6
0
komentarze są tam :-)x