Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji można uzależnić od złożenia przez pracownika oświadczenia, że nie pracuje dla konkurenta pracodawcy

Warunkiem skuteczności zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest wypłacanie przez pracodawcę stosownego odszkodowania, to oczywista oczywistość. Czy jednak umowa o zakazie konkurencji może uzależniać wypłatę odszkodowania od złożenia przez pracownika oświadczenia o stosowaniu się do zakazu konkurencji? Czy jednak oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej nie może być warunkiem prawa do odszkodowania?

nieprawomocny wyrok SR w Puławach z 22 lutego 2022 r. (IV P 91/21)
Dopuszczalnym jest nałożenie przez pracodawcę na uprawnionego do odszkodowania byłego pracownika obowiązku składania co miesiąc oświadczeń o niepodejmowaniu przez niego działalności konkurencyjnej
.

Sprawa zaczęła się od podpisania umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W treści umowy zastrzeżono odszkodowanie dla pracownicy w wysokości 40% wynagrodzenia — jednak pod warunkiem złożenia comiesięcznego oświadczenia o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej.

Umowa o pracę została rozwiązana z końcem 2020 r. 31 maja 2021 r. kobieta złożyła stosowne oświadczenie, a firma wypłaciła jej odszkodowanie za ten miesiąc, aby kilka dni później zakaz konkurencji wypowiedzieć (z powołaniem się na art. 15gf ustawy COVID-19).

art. 101(2) § 3 kodeksu pracy
Odszkodowanie [z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy] nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.

W tym momencie kobieta, która cały czas powstrzymywała się od pracy dla konkurencji, zażądała wypłacenia odszkodowania za czas od stycznia do kwietnia i za czerwiec, jednak chlebodawca odmówił zapłaty — powołując się na brak stosownego oświadczenia.

art. 89 kodeksu cywilnego
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek).

Sprawa trafiła do sądu, który przypomniał, że kodeks pracy przewiduje, iż należne pracownikowi odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika.

Odszkodowanie zasadniczo powinno być wypłacane jednorazowo, jednak może być też wypłacane w comiesięcznych ratach; w orzecznictwie przyjmuje się, że pracodawca ma obowiązek wypłaty odszkodowania w uzgodnionych terminach, a jeśli umowa na ten temat milczy, w okresach miesięcznych. W orzecznictwie dopuszcza się także, by odszkodowanie za zakaz konkurencji zostało zastrzeżone pod warunkiem złożenia przez pracownika oświadczenia o niepodejmowaniu konkurencyjnego zatrudnienia (wyrok SN z 26 czerwca 2012 r., II PK 279/11). Dopuszczalność obwarowania wypłaty odszkodowania od składania comiesięcznego oświadczenia o braku działalności konkurencyjnej jest efektem założenia, iż iż treść zakazu konkurencji zależy od subiektywnego przekonania pracodawcy — bo przecież umowa o zakazie konkurencji służy ochronie interesów pracodawcy (wyrok SN z 4 lutego 2009 r., II PK 223/08).

Otrzymywanie przez byłego pracodawcę od byłego pracownika co miesiąc oświadczenia [o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej] może warunkować wypłatę odszkodowania, bo dopiero po otrzymaniu takiej informacji pracodawca ma podstawy do konstatacji, że pracownik rzeczywiście wykonuje zawartą umowę.

Biorąc zatem pod uwagę, że zawarta umowa o zakazie konkurencji nakładała na powódkę obowiązek składania takiego oświadczenia, skuteczne było także zastrzeżenie warunku, iż odszkodowanie będzie wypłacane dopiero po jego otrzymaniu przez pracodawcę. A przecież kobieta złożyła oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej tylko za jeden miesiąc — toteż nawet jeśli faktycznie powstrzymywała się od pracy na rzecz konkurencji w innych miesiącach, pracodawca miał prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Zamiast komentarza: jeśli ktoś pamięta historię o karze umownej za brak informacji o podjęciu nowej pracy (6 grudnia 2018 r., II PK 224/17) i zastanawia się jakim cudem zastrzeżenie uznano za nieważne, zaś uzależnienie wypłaty odszkodowania od oświadczenia o niepodejmowaniu konkurencyjnego zatrudnienia, spieszę donieść, że tajemnica tkwi oczywiście w art. 300 kp. Zgodnie z tym przepisem regulacje kodeksu cywilnego stosuje się w odniesieniu do prawa pracy w sprawach „nieunormowanych” w kodeksie pracy — tymczasem zasady odpowiedzialności pracowniczej są uregulowane kompleksowo, podczas gdy przepisy o warunku nie.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

4 komentarzy
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
4
0
komentarze są tam :-)x