Nie ma czegoś takiego jak kasacja ukaranego za wykroczenie

Czy osoba ukarana prawomocnym wyrokiem za wykroczenie może złożyć kasację do Sądu Najwyższego? Czy jednak ten nadzwyczajny środek zaskarżenia wnieść może tylko określony organ, a nie sam obwiniony? I przy okazji: czy zażalenie na odmowę przyjęcia kasacji może służyć merytorycznej polemice z orzeczeniem? (postanowienie Sądu Najwyższego z 16 lutego 2022 r., I KZ 1/22).

Sprawa zaczęła się od wniesienia — przez samego zainteresowanego — kasacji od prawomocnego wyroku, w którym mężczyznę uznano winnym wykroczenia wyrzucania nieczystości na cudzy grunt (art. 154 par. 2 kw).

Sąd II instancji stwierdził, że kasację od wyroku dotyczącego wykroczenia wnieść może tylko uprawniony podmiot, w szczególności Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokurator Generalny — i odmówił przyjęcia kasacji.

art. 110 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, a w sprawach naruszenia praw dziecka także Rzecznik Praw Dziecka. Kasację można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe.

Tym razem obwiniony złożył zażalenie do Sądu Najwyższego na odmowę przyjęcia kasacji, w którym podkreślił, że jest niewinny, „wyraził szereg subiektywnych zastrzeżeń co do działalności orzeczniczej” sądu odwoławczego — i zażądał przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Sąd Najwyższy stwierdził, że tak sformułowane zażalenie jest nieprawidłowe: raz, że zażalenie na odmowę przyjęcia kasacji nie może służyć merytorycznej kontroli prawidłowości orzeczenia (czyli tego czy obwiniony słusznie został uznany winnym zarzucanego wykroczenia); dwa, że z kasacją od wyroku dotyczącego wykroczenia wystąpić może tylko Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich (tzw. podmiot kwalifikowany). Ukarany, który uważa, że wydany wyrok jest nieprawidłowy, może skorzystać wyłącznie z uprawnienia do zasygnalizowania sprawy i przekonania organu do złożenia kasacji na jego korzyść.
Biorąc pod uwagę, że kasacja pochodząca od obwinionego jest niedopuszczalna, sąd powinien był odmówić jej przyjęcia, zatem postanowienie było prawidłowe, a więc zażalenie nie mogło być skuteczne.

Zamiast komentarza: treść postanowienia podpowiada, iż zażalenie do SN na odmowę przyjęcia kasacji sporządził osobiście obwiniony, tj. z pominięciem przepisów o przymusie adwokacko-radcowskim (art. 526 par. 2 kpk). Prawdą jest, że w odesłaniu do przepisów kodeksu postępowania karnego (art. 112 kpsw) nie wskazano tego przepisu, ale to chyba o tyle logiczne, że skoro nie istnieje coś takiego jak kasacja strony, to nie ma problemu z angażowaniem pełnomocnika… Słowem: czy tylko mnie się wydaje, że SN powinien był odmówić przyjęcia owego zażalenia jako wniesionego przez osobę nieuprawnioną (art. 429 par. 1 kpk)?

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x