Publikowanie krytycznych opinii o przedsiębiorcy usprawiedliwia przetwarzanie jego danych osobowych — ale co w przypadku firmy dawno temu zamkniętej?

Czy można żądać usunięcia danych osobowych przedsiębiorcy zamieszczonych w internetowych opiniach? Czy jednak opublikowane na Facebooku krytyczne komentarze o firmie mieszczą się w pojęciu korzystania z wolności wypowiedzi, co wyklucza możliwość skorzystania z prawa do bycia zapomnianym? A jeśli obgadany człek powiada, że działalności od dawna nie prowadzi — a komentarz zawierający jego imię i nazwisko pojawił się po zamknięciu firmy? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 13 października 2021 r., II SA/Wa 1714/21).

Sprawa zaczęła się od skargi na przetwarzanie danych osobowych przez użytkowników serwisu Facebook, którzy w krytycznym komentarzu o świadczonych usługach podali imię, nazwisko oraz informację o wykonywanym zawodzie lekarza weterynarii. Weterynarz podał, że lecznicę dawno temu zamknął, a autor wpisu nigdy nie był jego klientem — a ponieważ wezwanie do usunięcia danych zostało zignorowane, wniósł o podjęcie stosownych kroków.

PUODO stwierdził, że każdy przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że jego działalność będzie nie zawsze pozytywnie oceniana. Publikowane na Facebooku krytyczne komentarze o firmie opierają się wolności wypowiedzi, co wyklucza możliwość żądania usunięcia danych.

art. 57 ust. 4 rozporządzenia 679/2016 o ochronie danych osobowych
Jeżeli żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swą powtarzalność, organ nadzorczy może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych lub może odmówić podjęcia żądanych działań. Obowiązek wykazania, że żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, spoczywa na organie nadzorczym.

W wydanym postanowieniu organ uznał, że skarga jest oczywiście nieuzasadniona, co implikuje odmowę wszczęcia postępowania „z innych uzasadnionych przyczyn”

Postanowienie to zostało zaskarżone przez weterynarza, który podkreślił, że w czasie, kiedy pojawił się sporny komentarz lecznica była od dawna zamknięta, więc nie można powiedzieć, iżby prowadził działalność gospodarczą .

Odnosząc się do skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał, prawo do swobodnej wypowiedzi oraz wolność wyrażania poglądów i krytyki — w tym także publikowania komentarzy w internecie — usprawiedliwia przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), nie ma też wątpliwości, iż stanowi podstawę do odmowy uwzględnienia żądania usunięcia danych (art. 17 ust. 3 lit. a) RODO).

Odmowa wszczęcia postępowania — na wstępnym etapie, bez merytorycznej oceny sprawy — może nastąpić wyłącznie ze względu na zajście ściśle określonej, oczywistej przeszkody (np. zawisłości lub rozstrzygnięcia tej samej sprawy, braku podstawy do rozpatrzenia sprawy w trybie kpa, przedawnienia żądania) — takiej, której ustalenie i wskazanie nie wymaga prowadzenia postępowania wyjaśniającego przez organ. Wydając postanowienie o odmowie organ nie może merytorycznie analizować materiałów i odnosić się do jakichkolwiek żądań strony (bo skoro postępowania nie prowadzi, to nie zbiera dowodów i ich nie ocenia) — ale musi prawidłowo zinterpretować przedstawione dowody.

Tu WSA zauważył, że skarżący cały czas podnosił, iż jest emerytem, działalności gospodarczej od lat nie prowadzi — zatem powołanie się na skądinąd słuszny pogląd, że dopuszczalne jest publikowanie komentarzy o firmach było sprzeczne z treścią skargi. Co więcej w gruncie rzeczy oznacza to, że PUODO ocenił (błędnie) kwestie pod względem merytorycznym — czyli de facto postępowanie prowadził, aby następnie odmówić jego wszczęcia.
Sumarycznie uchybienia te doprowadziły do uchylenia zaskarżonego postanowienia — zatem urząd będzie musiał jeszcze raz zająć się tematem.

subskrybuj
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
zerknij na wszystkie komentarze
0
komentarze są tam :-)x